Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zolax 150 Mg 2 Kapsül

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Flukonazol

Formülü:

Fluconazole,50-100-150-200 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

·Akut ve tekrarlayan vajinal kandidiyazis
·Dermatomikozlar (tenia pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versciolor vb)
·Mukozal kandidiyazis, orofarengeal, non-invaziv bronkopulmoner enfeksiyonlar, kandidüri, mukokütan ve oral atrofik kandidiyazis
·Kutanöz ve pulmoner kriptokokkozis, kriptokoksik menenjit (AIDS'li ve organ nakli yapılan hastalarda veya başka sebeplere bağlı immünosüpresyonun görüldüğü hastalarda ve normal hastalarda tedavi uygulanabilir. AIDS'li hastalarda kriptokoksik hastalığın nüksünü önlemek amacıyla idame tedavisi olarak kullanabilir.)
·Kandidemi, yaygın kandidiyazis ve invaziv kandida enfeksiyonlarının diğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis (periton, endokard, pulmoner ve jenito-üriner sistem enfeksiyonları dahil) Malign tipte hastalığı olan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik ve immünosüpresif tedavi gören veya kandida enfeksiyonlarına eğilimi artırıcı diğer faktörlerin bulunduğu hastaların tedavisinde kullanılabilir.

·Malign tipte hastalık nedeniyle sitotoksik kematerapi veya raydoterapi uygulaması sonucu bu gibi enfeksiyonlara eğilimle hastalarda fungal enfeksiyonların önlenmesi

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye duyarlı hastalarda, gebelikte ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Kesin gerekli görülmedikçe 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Renal yetmezliklerde doz azaltılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal tikayetler ve deri döküntüsü gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Sülfonilüre grubu oral antidiyabetiklerle birlikte kullanıldığında hipoglisemi görülebilir. Flukonazol, fenitoin ve siklosporinle birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Vajinal Kandidiyazis

150 mg'lık tek doz (bir günlük tedavi)

Dermatomikozlar

Mutad doz, günde 1 defa 50 mg'dır (14-28 günlük tedavi). Tinea pedizs için 42 günlük bir uygulama gerekebilir.

Orofarengeal kandidiyazis

Mutad doz günde 1 defa 50 mg'dır (7-14 gün).

Ciddi şekilde immünodeprese hastalarda tedavi süresi uzatılabilir.

Özofajitis, kandidüri, mükokütan kandidiyazis gibi (vajinal kandidiyazis hariç) mukozanın diğer kandidal enfeksiyonlarında

Mutad doz günde bir defa 50 mg'dır (14-30 gün). Alışılmışın dışındaki zor vak'alarda doz günde 100 mg'a çıkarılabilir.

Kriptokoksik enfeksiyonlar

Mutad doz, ilk gün 400 mg , daha sonraki gün için günde 1 defa 200 mg'dır. Klinik cevaba göre bu doz günde 400 mg'a yükseltilebilir (Tedavi süresi 6-8 hafta). AIDS'li hastalarda ve kriptokoksik menenjit nüksünü önlemede hasta ilk tedaviyi tamamladıktan sonra günde en az 100 mg'lık doz süresiz uygulanabilir.

Kandidemi, yaygın kandididayiz ve invaziv kandida enfeksiyonlarının diğer formları dahil sistemik kandidiyaziste

Mutad ilk gün dozu 400 mg , bunu takiben 200 mg'dır. Klinik cevaba göre doz günde 400 mg'a yükseltilebilir (Tedavi süresi klinik cevaba bağlıdır.)

Maling hastalığı bulunan kişilerdeki fungal enfeksiyonların önlenmesinde sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulaması sonucu eğer hasta risk altında ise bu süre içinde doz günde 1 defa 50 mg olmalıdır.

Çocuklarda

Hernekadar önlemler bölümünde Flukonazol'ün 16 yaşın altındaki çoçuklarda kullanılması tavsiye edilmediği bildirilmişse de doktorun mutlak zorunlu gördüğü durumlarda aşağıdaki dozlar uygulanabilir:

Bir yaşından büyük ve böbrek fonksiyonu normal çocuklarda tavsiye edilen günlük doz yüzeysel kandida enfeksiyonlarında 1mg/kg , sistemik kandidal / kriptokokkal enfeksiyonlarda 3 mg/kg'dır.

Yaşlılarda

Böbrek foksiyonlarının normal olduğu yaşlılara normal erişkin dozu uygulanır.

Renal yetmezliği olan hastalarda

Zolax idrarla, değişmemiş formda vücuttan atılar. Renal yetmezlikli hastalarda tek doz tedavilerinde doz ayarlaması gerekmemektedir. Çok dozlu tedavilerde, uygulamanın 1. ve 2. gününde normal doz uygulanmalı takip eden günlerde dozaj aralıkları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

Kreatin Klerensi (ml/dk) > 40 ise,Dozaj Aralığı (Saat)24 (Normal doz uygulaması)
Kreatin Klerensi (ml/dk) 21-40 ise,Dozaj Aralığı (Saat)48 (veya günlük normal dozun yarısı)
Kreatin Klerensi (ml/dk) 10-20 ise,Dozaj Aralığı (Saat)72 (veya günlük dozun üçte biri)

Düzenli dializ uygulanan hastalarda,Her dializden sonra bir doz

Üretici Firma:

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 26 70
Email: [email protected]

Zolax 150 Mg 2 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Zolax 150 Mg 2 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Zolax 150 Mg 2 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Flukonazol


Barkod Numarası: 8699536150093

İlaç Fiyatı: 70,64 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad.Dereboyu Sk.Zağra İş Mrk.C Blok Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 285 26 70
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.