Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Profenid Ret. 200 Mg 30 Tablet

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » KetoprofenTopikal

Formülü:

Her supozituar,
Ketoprofen 100 mg içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Enflamatuar Nitelikteki Romatizmal Hastalıklar
* Romatoid Atrit (romatoid poli-artrit)
* Ankilozan spondilit
- Dejeneraktif Romatizmal Hastalıklar
* Koksatroz
* Gonartroz
- Gut
- Eklem Dışı Romatizmal Hastalıklar
* Periartrit
* Tendinit
* Bursit
- Dismenore

Kontrendikasyonları:

Daha önce mide-barsak hastalığı (özellikle gastro-duodenal ülser) geçirmiş olanlara, Profenid tedavisi uygulanmamalıdır. Çeşitli hayvan türleri üzerinde yapılmış olan araştırmalarda, Profenid'in herhangi bir teratojenik etkisi gösterilmemiş olmakla birlikte, bütün yeni ilaçlarda olduğu gibi, gebeliğin ilk aylarında Profenid kullanımından kaçınılmadır.
Asetil salisilik asit ve diğer non-steroidal anti-enflamatuar ulaçlara aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer sterodial ve non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlarda olduğu gibi, Profenid kullanan hastalarda da, peptik ülser ve gastro-intestinal kanamalar görüldüğü bildirilmiştir. Gastro-intestinal bir hastalığı olan hastaya, Profenid tedavisi uygulanacaksa, dikkatli olunmalı, hasta yakından izlenmelidir.
Profenid kullananlarda, interstiyel nefrit, nefrotik sendrom, renal kan akımı ya da kan hacminde azalma göjrülebildiği bildirilmiştir. Bu belirtilerin görüldüğü hastalarda, non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar kullanıldığında doza bağlı olarak prostaglandin sentezinin azaldığı ve ikinci olarak böbrek kan akımının düştüğü ve ileri durumlarda böbrek yetmezliğine neden olduğu gösterilmiştir. Böbrek fonksiyonları bozuk, kalp yetmezliği, karaciğer bozukluğu olan ya da düretik alan hastalar, özellikle risk altındadır. Non-steroidal anti-enflamatuar tedavisine son verildiğinde, bu belirtiler ortadan kaybolur.
Ketoprofen, başlıca böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek yetmezliği olan hastalar, tedavi sırasında yakından izlenmeli ve gerektiğinde doz azaltılmalıdır.
Diğer non-steroidal anti-enflamatuarlarda olduğu gibi Profenid kullananlarda da, karaciğer fonksiyon enzimlerinde yükselme görülebilir. Tedavi sürdürüldüğünde, daha da yükselebilir ya da düzeyde kalabilir ya da normale dönebilir. Karaciğer enzimleri (özellikle SGPT) yükselen hastalar, sarılık gibi daha ileri hepatik bozuklukların gelişmesi açısından yakından izlenmelidir. Tedavi sırasında steroid dozu azaltılacak ya da kesilecekse, adrenal yetmezlik ya da artrit belirtilerinin alevlenmesi gibi yan etkilerin ortaya çıkma riskini en aza indirmek için, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.
Romatoid artritli hastalarda sık rastlanan anemi, non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar tarafından, bu ilaçlar sıvı retansiyonuna ya da mikroskopik gastro-intestinal kanamalara neden olabildiklerinden, daha da şiddetlenebilir. Bu yüzden, hemoglobin değeri 10 g/dL'in altında olan ve uzun süre tedavi edilmesi gereken hastalarda, belirli aralıklarla hemoglobin düzeyleri ölçülmelidir.
Ketoprofen kullanan hastaların yaklaşık %2'sinde perferik ödem görüldüğünden, sıvı retansiyonu, hipertansiyon ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Ketoprofen anne sütüne geçmektedir. Anne sütüne geçebilen diğer ilaçlarda olduğu gibi, ketoprofen de emziren annelerin tedavisinde kullanılmamalıdır.
Ketoprofen çocuklarda etkinliği ve güvenirliği gösterilmemiştir. Bu yüzden kullanılması önerilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik araştırmalar sırasında hastaların Profenid tedavisini çok iyi tolere ettikleri ve yan etkilerin çok az olduğu bildirilmiştir. Mide-barsak sistemiyle ilgili olan yan etkiler (bulantı, mide ağrısı, ender olarak kusma ve diyareler) genel olarak tedavinin durdurulmasını gerektirmeyecek kadar hafifitir.
Ender olarak, başağrısı, baş dönmesi ve sersemleme gibi merkez sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Ketoprofen, asetil salisilik asit ile birlikte kullanıldığında, proteinlere bağlanma oranında düşüş ve plazma klirensinde artış görülebilir. Bu etkileşim, henüz yeteri kadar araştırılamamış olduğundan, birlikte kullanılmaları önerilmez.
Diüretik kullanılan hastalarda, ketoprofen tedavisi sırasında renal yan etkilerin ortaya çıkma riski artmaktadır. Ketoprofen, hidroklorotiyazidle birlikte verildiğinde, üriner potasyum ve klorid atılımında azalma olduğu bildirilmiştir.
Prostaglandinlerin hemostazda önemli bir rolü olduğundan ve ketoprofen, trombosit işlevlerini etkileyebildiğinden, warfarin ile birlikte kullanılmamalıdır.
Non-steroidal anti-enflamatuarların, lityumun plazma düzeylerini yükselttiği bilinmektedir.
Dolayısıyla, Profenid ile birlikte kullanıldığında, lityum düzeylerinin izlenmesi önerilir.

Laboratuvar Testleri İle Etkileşim:
Ketoprofen, trombosit adhezyonunu ve agresgasyonunu azalttığından, kanama süresinde yaklaşık bir 3-4 dakika uzama görülebilir. Trombosit miktarında, protrombin zamanında, parsiyel tromboplastin zamanında ya da trombin zamanında belirgin bir değişiklik saptanmamıştır.

Kullanım şekli ve dozu:

Normal doz, günde 2 supozituardır. Supozituarlar, 12 saat arayla (sabah ve akşam) konur.
Ayrıca, oral tedaviye ek olarak, günde 1 supozituar, akşam yatarken konulabilir.

DOZ AŞIMI DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER
Profenid'in aşırı dozda alımı ile ilgili veriler kısıtlıdır. Bildirilen en yüksek doz 5000 mg'dir ve hastada herhangi bir belirti gözlenmemiştir.
Aşırı doz alındığında hastanın midesi, kusturma ya da yıkama yoluyla boşaltılmalı ve destekleyici önlemler alınmalıdır. Ketoprofen, diyaliz ile organizmadan uzaklaştırılabilir. Bu yüzden böbrek yetmezliği durumlarında ilacı kandan uzaklaştırmak için hemodiyaliz yapılması uygundur.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 282 59 43

Profenid Ret. 200 Mg 30 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2012)

Profenid Ret. 200 Mg 30 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ketoprofen


Barkod Numarası: 8699582030028

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cd.Ecza Sk.Safter Han N:6/3 Levent
Telefon: (212) 282 59 43

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.