Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Profenid 100 Mg 6 Ampul

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Ketoprofen

Formülü:

Her 2 ml lik ampulde,
Ketoprofen 100 mg
Arjinin 72 mg
Benzil alkol 50 mg
Sitrik asit monohidrat q.s. pH 6.5
Enjeksiyonluk su q.s. 2 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Profenid 100 mg I.M. Ampul şu hastalıkların akut alevlenme dönemlerinde endikedir.
•Romatoid artrit
•Artrozlar
•Ankilozan spondilit
•Fibrosit, bursit, kapsülit, tendinit, sinovit gibi eklem ve eklem çevresi hastalıkları
•Adele kaynaklı bel ağrıları ile lumbalji ve şiddetli siyatalji gibi durumlar
•Gut artriti
Profenid 100 mg I.M. Ampul, ameliyatlardan sonra görülen ağrı ve enflamasyonun tedavisinde de endikedir.

Kontrendikasyonları:

•ketoprofen yada diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlar
•Aktif mide-duedonum ülseri olan hastalar
•Şiddetli hepatosellüler bozukluğu yada böbrek yetmezliği olan hastalar
•Emziren anneler ( Gebelik ve Emzirme bölümlerine bakınız.)
•Gebeliğin son üç ayı ( Gebelik ve Emzirme bölümlerine bakınız.)
•15 yaş altındaki çocuklar

Uyarılar/Önlemler:

• Daha önceden sidirim sistemine ilişkin mide-duedonum ülseri gibi yakınmaları olan hastalarda dikkatle ve doz izlenerek kullanılmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde antikoagülan kullanan hastalar, sindirim sitemi belirtileri açısından dikkatle izlenerek kanamaya ilişkin belirtiler görülürse tedaviye son verilmelidir.
• Kalp yetmezliği, siroz ve kronik nefrozu olan hastalarda, diüretik kullanmakta olan hastalarda, hipovolemiye yol açan büyük ameliyatlardan sonra ve özellikle yaşlılarda tedavi başlangıcında idrar akımı ve böbrek işlevleri dikkatle izlenmelidir. Yaşlılarda dozun azaltılması önerilir.
• Ketoprofen şiddetli ağrılarda opiyatlarla kombine edilebilir. ( Böylece kullanılan opiyat dozu azaltılabilir. )
• Gebelik ve Emzirme dönemi ile ilgili uyarılar
Deneysel hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik veriler ketoprofenin embriyo üzerinde toksik bir etkisi olmadığını göstermesine rağmen, non-steroid antienflamatuar ilaçların fetus kalp-damar sistemi üzerindeki olası toksik etkileri nedeniyle,Profenid'in de gebelikte kullanımı önerilmez.
Anne sütüne az miktarlarda geçtiğinden çok gerekli değilse emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

• Barsak alışkanlıklarının değişmesi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, abdominal ağrı gibi sindirim sistemi ile ilgili hafif seyirli ve geçici yan etkiler görülebilir. Daha nadir olarak mide-duedonum ülseri, sindirim sistemi hemoraljileri ve bağırsaklarda ülserasyon görülebilir.
• Döküntü, kaşıntı gibi dermatolojik aşırı duyarlılık reaksiyonları yada diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda astım nöbetlerini başlatma gibi solunum sistemi ile ilgili aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.
• Başağrısı, vertigo ve uyku hali gibi nörolojik yan etkiler görülebilir.
• Bülloz dermatit gibi deri reaksiyonlarına yol açabilir.
• Uygulama yerinde ağrı ve yanma hissi gibi lokal belirtiler görülebilir.
Ciddi bir yan etki görüldüğünde Profenid 100 mg IM Ampul kullanımına son verilmelidir.

İlaç etkileşimleri:

Ketoprofen aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında hastanın klinik ve biyolojik durumunun dikkatle izlenmesi gerekir.
Önerilmeyen kombinasyonlar:
• Yüksek doz salisilat ve diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlarla birlikte kullanımda ülser ve mide-bağırsak sisteminde kanama riski artabilir.
• Oral antikoagülanlar, parenteral heparin ve tiklodipinle birlikte kullanımda trombosit işlevlerinin inhibisyonuna ve sindirim sistemi mukozasının tahrişine bağlı olarak kanama riski artabilir. Bu ilaçların birlikte uygulanması mutlaka gerekliyse, dikkatlı bir klinik ve laboratuvar izlemi gerekir.( kanama zamanı ve protrombin zamanı )
• Ketoprofen kullanımı, rahim içi kontraseptif araçların etkisinde bir azalma oluşturabilir.
• Lityumla birlikte kullanıldığında, plazma lityum düzeyleri toksik değerlere kadar yükselebilir. Bu iki ilacı birlikte uygulamak gerekiyorsa, lityum düzeyleri dikkatle izlenerek, hem birlikte uygulama sırasında , hem de ketoprofen kesildikten sonra lityum dozu ayarlanmalıdır.
• Ketoprofen, methotreksat ile birlikte uygulandığında plazma proteinlerinden ayrılma ve/veya böbrek klirensinde azalma nedeniyle hematolojik toksisitede artışa yol açabilir. Ketoprofen tedavisi methotrexat uygulamaya başlamadan 12 saat önce durdurulmalı ve tedavi bittikten sonra en az 12 saat uygulanmamalıdır.
Özel önlemler alınmasını gerektiren kombinasyonblar
• Ketoprofen, dehidrate hastalarda diüretiklerle birlikte kullanıldığında, glomerüler filtrasyonda azalmaya bağlı olarak ( böbrek kaynaklı prostaglandinlerin sentezinin azalması ) akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu nedenle böyle bir kombinasyon kullanılacaksa, tedavi başlangıcında hasta hidrate edilerek böbrek işlevleri izlenmelidir.
Dikkate alınması gereken önlemler
• Beta-bloker, kaptopril, lisinopril ve diüretik gibi antihipertansif ilaç kullanmakta olan hastalarda ketoprofen kullanılması, vazodilatör prostaglandinlerin inhibisyonuna bağlı olarak antihipertansif etkide azalmaya yol açabilir.
• Ketoprofen uygulanması, alfa-interferon etkisini inhibe edebilir.

ketoprofen uygulanmasının, laboratuvar değerlerinde aşağıdaki değişikliklere yol açabileceği bildirilmiştir:
• Anemik hastalarda alyuvarlarda orta dereceli azalma ve çok nadiren lökopeni.

Kullanım şekli ve dozu:

• Profenid 100 mg IM Ampul, her 12 saatte bir 100 mg dozunda, derin intramüsküler enjeksiyon şeklinde kullanılır.
• İntramüsküler ketoprofen tedavisine 3 günden fazla devam edilmemeli, hastada intramüsküler uygulamayla tatmin edici bir yanıt alındıktan sonra oral ketoprofen tedavisine geçilmelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
• Doz aşımı durumunda ketoprofenin toksisitesi düşüktür. Bu durumda yalnızca sersemlik hali, karın ağrısı ve kusma görülmesine rağmen, diğer propiyonik asit türevi ilaçların doz aşımında görülen hipotansiyon, bronkospazm ve mide-barsak sistemi kanamaları açısından uyanık olunmalıdır.
• Doz aşımı durumunda, destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Telefon: (212) 339 10 00

Profenid 100 Mg 6 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Profenid 100 Mg 6 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ketoprofen


Barkod Numarası: 8699809759152

İlaç Fiyatı: 110,04 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti. Logosu

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.

Tekfen Tower Büyükdere Caddesi No:209 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 339 10 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.