Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ventolin 2 Mg 150 Ml Şurup

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Sistemik Adrenerjikler » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamol

Formülü:

Ventolin şurup, 5ml'de 2mg salbutamole eşdeğerde salbutamol sülfat içerir. Koruyucu olarak %2 a/h sodyum benzoat, tad verici olarak portakal aroması ve sodyum sakarin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: Etki mekanizması: Salbutamol, selektif beta-2 adrenoseptör agonistidir. Terapötik dozlarda bronş düz kaslarındaki beta-2 adrenoseptörler üzerine etkilidir. Kalp kasındaki beta-1 adrenoseptörler üzerine hiç etkisi yoktur veya çok az etkilidir.
Farmakokinetik özellikleri: Salbutamol, intravenöz olarak uygulandığında yarılanma ömrü 4-6 saattir ve kısmen böbrekler yolu ile, kısmen de inaktif 4’-o-sülfata (fenolik sülfat) metabolize olarak temizlenir. Bu metabolit başlıca idrarla atılır. Feçes atılımda minör yoldur. İntravenöz, oral veya inhalasyon ile verilen salbutamolün büyük kısmı 72 saat içinde atılır. Salbutamol plazma proteinlerine %10 oranında bağlanır. Oral uygulamadan sonra salbutamol gastrointestinal kanaldan emilir ve önemli derecede ilk-geçiş metabolizmasına uğrayarak fenolik sülfata dönüşür. Hem değişmemiş ilaç hem de konjugatı başlıca idrarla atılır. Oral uygulanan salbutamolün biyoyararlanımı %50 civarındadır.

Endikasyonları:

Salbutamol selektif beta-2 adrenoseptör agonistidir. Astım ataklarının tedavisi ve önlenmesi için uygundur. Bronkodilatörler, şiddetli veya kararsız astımı olan hastalarda tek veya esas tedavi olmamalıdır. Şiddetli astım, ölümler olabileceğinden düzenli medikal kontroller gerektirir. Devamlı semptomları ve sık alevlenmeleri olan, sınırlı fiziksel kapasiteli ve PEF değerleri başlangıca göre %60’ın altında olan ve %30’dan fazla değişkenlik gösteren şiddetli astımlı hastalar bronkodilatör kullanımını takiben genellikle tamamen normale dönmezler. Bu hastalar yüksek doz inhale (ör: >1mg/gün beklometazon dipropiyonat) veya oral kortikosteroid tedavisine ihtiyaç duyarlar. Semptomların ani olarak kötüleşmesi acil medikal gözetim altında uygulanması gereken kortikosteroid dozunun artırılmasını gerektirir.
Ventolin şurup, bronşiyal astımın bütün tiplerinde, kronik bronşitte ve amfizemde bronkospazmın giderilmesinde kullanılır.
Ventolin şurup, çocuklar veya sıvı ilaçları tercih eden yetişkinlerde oral tedaviye uygundur.

Kontrendikasyonları:

Ventolin şurup, bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalarda kontrendikedir. İntravenöz salbutamol ve bazen salbutamol tabletler plasenta previa, ante-partum hemoraji veya gebelik toksemisi gibi komplikasyonlar dışında erken doğum sancılarının önlenmesinde kullanılmasına rağmen salbutamol preparatları düşük tehditlerinde

Uyarılar/Önlemler:

Astımın tedavisinde basamaklı tedavi programı takip edilmeli ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleri ile gözlenmelidir. Semptomları kontrol için kısa etkili inhale beta-2 agonist kullanımının artışı astım kontrolünün kötüleştiğini gösterir. Bu durumda hastanın tedavi planı yeniden değerlendirilmelidir. Astım kontrolündeki ani ve ilerleyici kötüleşme potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir ve kortikosteroid tedavisine başlanılması veya dozunun artırılması düşünülmelidir. Risk altındaki hastalarda günlük doruk akım (peak flow) kontrollerine başlanabilir. Hastalar, ilaçtan sağladıkları rahatlama azalır veya her zamanki etki süresi azalırsa, dozu veya uygulama sıklığını artırmamalı, fakat doktora başvurmaları konusunda uyarılmalıdır. Salbutamol tirotoksikozlu hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Başlıca parenteral ve nebülize uygulamalarda beta-2 agonist tedavisi sonucu potansiyel olarak ciddi hipokalemi gelişebilir. Akut şiddetli astımda bu etki beraberinde ksantin türevleri, steroidler, diüretik kullanımı ve hipoksi nedeniyle şiddetlenebileceğinden özel dikkat gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda serum potasyum düzeylerinin gözlenmesi önerilir. Diğer beta-adrenoseptör agonistlerinde olduğu gibi, Ventolin geri dönüşümlü metabolik değişikliklere neden olabilir, ör: kan şekeri düzeyinin artışı. Diyabetik hastalar bu durumu dengeleyemeyebilirler ve ketasidoz gelişimi bildirilmiştir. Beraberinde kortikosteroid uygulanması bu etkiyi alevlendirebilir.


Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi C. Hamilelikte ilaçların kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararı fetüse olan olası bir riskten fazla ise düşünülmelidir. Salbutamol olasılıkla anne sütünden atıldığından, emziren annelerde kullanımı beklenen yararı herhangi potansiyel riski dengelemedikçe önerilmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ventolin şurup, iskelet kasında hafif titremeye neden olur ve genellikle en çok eller etkilenir. Bu etki doza bağlıdır ve bütün beta-adrenerjik uyaranlar için yaygındır. Birkaç hastada gerilim duygusu görülmüştür. Bu; doğrudan MSS stimülasyonu ile değil, iskelet kası üzerine olan etkiler nedeniyledir. Bazen başağrısı bildirilmiştir. Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında telafi edilebilen küçük artışlar oluşabilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyon ve kolapsı içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren bildirilmiştir. Çok nadiren kas krampları bildirilmiştir. Beta-2 agonist tedavisi sonucu potansiyel olarak ciddi hipokalemi gelişebilir. Diğer beta-2 agonistlerde olduğu gibi çocuklarda nadiren hiperaktivite bildirilmiştir. Bazı hastalarda kardiyak aritmiler (atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistol dahil) oluşabilir. Bazı hastalarda taşikardi oluşabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Salbutamol ve propranolol gibi selektif olmayan beta-blokör ilaçlar genellikle beraber reçete edilmemelidir. Salbutamol, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) ile tedavi edilen hastalarda kontrendike değildir.

Kullanım şekli ve dozu:

Salbutamolün birçok hastada etki süresi 4-6 saattir. Artan beta-2 agonist kullanımı astımın kötüleştiğinin bir işareti olabilir. Bu durumda hastanın tedavi planının yeniden değerlendirilmesi gerekebilir ve beraberinde glukokortikosteroid tedavisi düşünülmelidir. Aşırı doz ile yan etkiler görülebileceğinden doz veya uygulama sıklığı sadece doktor tavsiyesi ile artırılabilir.
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Yetişkinler: Genel etkili doz günde üç veya dört kez 10ml şuruptur (4mg salbutamol). Yeterli bronkodilatasyon sağlanamazsa her bir tek doz kademeli olarak en çok 20ml şuruba (8mg salbutamol) artırılabilir. Bazı hastalar günde üç veya dört kez 5ml şurup (2mg salbutamol) ile yeterli rahatlama elde edebilirler.
Çocuklar: 2-6 yaş: Günde üç veya dört kez 2.5-5ml şurup (1-2mg salbutamol). 6-12 yaş: Günde üç veya dört kez 5ml şurup (2mg salbutamol). 12 yaş üzeri: Günde üç veya dört kez 5-10ml şurup (2-4mg salbutamol). Özel hasta grupları: Yaşlı hastalara ve beta-adrenerjik uyaranlara duyarlı olduğu bilinen hastalara günde üç veya dört kez 5ml şurup (2mg salbutamol) ile tedaviye başlanması önerilir.
Aşırı Dozaj Salbutamol aşırı dozajı için tercih edilecek antidot kardiyoselektif beta-blokör ajan olmalıdır. Fakat, bronkospazm hikayesi olan hastalarda beta-blokör ilaçlar dikkatle kullanılmalıdır. Salbutamol aşırı dozunu takiben hipokalemi oluşabilir. Serum potasyum düzeyleri gözlenmelidir.
Saklama Koşulları Ventolin şurup direkt gün ışığından korunmalı ve 300C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. Seyreltilmesi: Ventolin şurup Arıtılmış Su BP ile seyreltilebilir. Oluşan karışım ışıktan korunmalı ve 28 gün içinde kullanılmalıdır. Ventolin şurubun %50 h/h seyreltiğinin mikrobiyal kontaminasyona karşı yeterli şekilde korunduğu gösterilmiştir. Fakat, aşırı mikrobiyal kontaminasyon oluşma olasılığından korunmak için seyreltme işleminde kullanılacak Arıtılmış Su yeni hazırlanmış olmalı veya alternatif olarak kullanımdan hemen önce kaynatılmalı ve soğutulmalıdır. Ventolin şurubun Şurup BP veya Sorbitol çözeltisi ile seyreltilmesi tavsiye edilmez, çünkü bu içindeki kıvam verici madde selülozun çökmesine sebep olabilir. Ventolin şurubun diğer sıvı preparatlarla karıştırılması önerilmez.

Üretici Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Ventolin 2 Mg 150 Ml Şurup Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Ventolin 2 Mg 150 Ml Şurup

İlaç Fotoğrafı: Ventolin 2 Mg 150 Ml Şurup

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Salbutamol


Barkod Numarası: 8699522571413

İlaç Fiyatı: 8,03 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.