Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Largopen 125 Mg 80 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

Formülü:

125 mg : Amoxicillin (as trihydrate),125 mg
250 mg : Amoxicillin (as trihydrate),250 mg
BID 400: Amoxicillin (as trihydrate),400 mg/5 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Amoksisilin'e duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu durumlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Penisilin'e karşı allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisinde uygulanan ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülür.
Penisilin'e karşı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce, penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır.
Ciddi anafilaktoid reaksiyonların Adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen I.V. steroidler ve hava yolunun açık tutulması, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sonrasında bakteriyel patojenler (Enterobakter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süper enfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda tedavi kesilmeli uygun tedaviye başlanmalıdır.
Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren Annelerde Kullanımı:
Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diare.
Hipersensitivite Reaksiyonları: Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistamin ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
Karaciğer:
Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir.
Kan ve Lenf Sistemleri:
Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyoz monükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyoz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.
Santral Sinir Sistemi:
Nadir olarak geçici hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, kişilik değişiklikleri ve yorgunluk bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Klorpromazin diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etki artışına (ağız kuruluğu v.b.) yol açabilir. Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir. Alfa-adrenerjik blokaj yapabilir. Epilepsi eşiğini azaltabilir. Anti-konvülsan ilaçlar kullanan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyi artabilir.

Largactil ile birlikte kullanıldıklarında anti-hipertansif ilaçların ve santral sinir sistemi depresyonu yapıcı ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar, anestetikler, analjezikler) etkisi artabilir.
Alkollü içecekler, levodopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.
Fenotiazin kullanımı sırasında etkilenebilen laboratuvar testleri şunlardır:
EKG sonuçları (Q ve T dalgalarında değişim yapabilir)
Gonadorelin testi (fenotiazinler kandaki prolaktin yoğunluğunu artırarak gonadoreline alınan cevabı azaltabilirler.)
İdrarda immünolojik gebelik testleri (yalancı pozitif ya da negatif sonuçlar verebilir).
Metirapon testi (ACTH salgısını azaltabilir).
İdrarda bilirubin testi (yalancı pozitif sonuç verebilir.)

Kullanım şekli ve dozu:

Toplam günlük doz 750-1500 mg'dır.
Çocuklarda: Etkeni streptokok, pnömokok, penisilinaz salgılayan stafilokok ve H.influenza olan üst solunum yolu enfeksiyonları, etkeni E.Coli Proteus mirabilis ve Strep. fekalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan Stafilokoklar ve H.influenza olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında; 20 mg/kg gün' dür. 8 saat ara ile uygulanır.
A grubu Beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
Çocuklarda az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda doz 40 mg/kg/gün' dür. 8 saat ara ile uygulanır.
Etkeni Streptokoklar, Pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan Stafilokoklar ve H.influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında mutad doz çocuklar için 40 mg/kg/gün' dür. 8 saat ara ile uygulanır.
Bakteriyel menenjitte: Çocuklar için doz 150-200 mg/kg/gün'dür. 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünmüş olarak uygulanır.
SÜSPANSİYONUN HAZIRLANMASI:
Etiket üzerindeki işaret çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş (60 ml) su ilave ederek iyice çalkalayınız. Homojen dağılım sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Gerekiyorsa çizgiye kadar tekrar su ilave ederek iyice çalkalayınız. Meydana gelen süspansiyonunun her ölçeğinde 125 mg amoksisilin vardır.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Largopen 125 Mg 80 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Largopen 125 Mg 80 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amoksisilin Trihidrat


Barkod Numarası: 8699569280026

İlaç Fiyatı: 5,22 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.