Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Atoksilin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

Formülü:

Beher tablet; 1 g amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Gram (-) organizmalar; H. influenzae, E. coli, P. mirabilis ve N. gonorrhoeae.

Gram (+) organizmalar; Strptococci (Streptococcus faecalis de dahil), D. pneumoniae ve penisilinaz salgılamayan staphylococcilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde.

Solunum Sistemi Enfeksiyonları : Faranjit, larenjit, tonsilit, bronşit, trakeit, pnömoni, septik anjin. Kulak Burun - Boğaz Enfeksiyonları : Sinüzit, orta kulak iltihabı.

Genito - Üriner Sistem Enfeksiyonları : Piyelonefrit, prostatit, sistit, yukarı ve aşağı idrar yollarının bakteriyel enfeksiyonları.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları : Erizipel, sellülit, lenfanjit, piyodermit ve muhtelif yara enfeksiyonları.

Gastro-entestinal Sistem Enfeksiyonları : Enterit, basilli dizanteri, diğer bakteriyel enfeksiyonlar.

Kontrendikasyonları:

Diğer bütün penisilin preparatları gibi penisiline hassas olan şahıslara verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada daha sık görülmüştür. Penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda, sefalosporinler ile tedavide de aynı reaksiyonlar gözlenebilir. Penisilin tedavisinden önce aşırı duyarlılık olup olmadığının soruşturulması gerekir. Ciddi anaflaktoid reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, İ.V. steroidler ile hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır; gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.

Gebelikte Kullanım : Gebelikte güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır. Amoksisilin süte az miktarda geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır.Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bulantı, kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline

aşırı duyarlılık durumlarında veya allerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları eritematöz, makülopapülar deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığını benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Gerekirse ilaç alımı kesilmelidir.

Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Ayrıca S.S.S. ile ilgili yan etkiler tespit edilmiştir ( hiperaktivite, ajitasyon,anksiete, insomnia, konfüzyon, baş dönmesi).

Tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. ilacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu düşünülebilir. Enfeksiyöz mononükleozda kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan Enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Amoksisilin probenesidlerle bilirlikte alındığı zaman daha yüksek ve uzun kan düzeyi sağlar. Oral yoldan alınan neomisinin amoksisilin absorbsiyonunu azaltabileceği sanılmaktadır. Tetrasiklin, eritromisin gibi bakteriostatik etkili antibiotiklerle antagonizma oluşturabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Etkeni Streptococcus spp., Pneumococci,penisilinaz salgılamayan Staphylococcus ssp. ve H. influenzae olan üst solunum yolu enfeksiyonları, etkeni E. coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve etkeni Streptococcus ssp., Pneumococci ,duyarlı Staphylococcus ssp. ve E. coli olan cilt ve yumuşak doku enfeksiyolarında 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat ara ile 250 - 500 mg uygulanır.

A gurubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal atak veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda, etkeni Streptococcus ssp., Pneumococci, penisilinaz salgılamayan Staphylococcus ssp. ve H. influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat ara ile 500 - 1000 mg uygulanır.

N. gonorrhoeae'ye bağlı gonore, akut komplike olmayan ürogenital ve üretral enfeksiyonlarında 3 g'lık tek doz halinde uygulanır. Sifiliz şüphesi olan gonore vakalarında gerekli testler yapılmalı ve hastalar en az 4 ay incelenmelidir.

Diğer enfeksiyonların tedavisinde hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48 - 72 saat daha tedaviye devam edilmelidir.

Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılan diş çekimi veya dişeti ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 1 g amoksisilin oral olarak uygulanır, gerektiğinde 6 saat sonra doz tekrarlanır. 10 yaşın altındakilere erişkin dozunun yarısı, 5 yaşın altındakilere dörtte biri uygulanır. Son bir ay içinde penisilin kullanmış hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir.

Üretici Firma:

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Telefon: (216) 326 69 65
Email: info@atabay.com

Atoksilin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Atoksilin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

İlaç Fotoğrafı: Atoksilin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amoksisilin Trihidrat


Barkod Numarası: 8699717280069

İlaç Fiyatı: 6,78 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Logosu

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sk.N:1 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (216) 326 69 65
Email: info@atabay.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.