Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Salbutol 0,1 Mg 200 Doz Inhaler

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Salbutamolİnhalant (çekilerek alınan)

Formülü:

Salbutamol (Albuterol Sülfat)............................2 mg
Antioksidan;Sodyum metabisülfit

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Aşağıdaki hastalıklarda bronkospazmı gidererek etkili olur;

-Bronşial astım,

-Bronşit,

-Akciğer amfizemi,

-Bronşiyektazi,

-Diğer obstrüktif akciğer hastalıkları,

-Astımlı hastalarda yapılan kontrollü klinik çalışmalarda Salbutol tablet alındıktan sonra 30 dakika içinde akciğer fonksiyonlarında belirgin düzelme saptanmış ve bu etki 2-3 saatte maksimum düzeye varmıştır.Bir başka çalışmada tek doz alındıktan sonraki 8 saat içinde hastaların %40'ında önemli klinik gelişmeler görülmüştür. 6 aya kadar uzanan tedavilerde Salbutol tabletin etkinliğinde azalma saptanmamıştır.

Kontrendikasyonları:

Salbutamol'e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Salbutol tablet her ne kadar önerilen dozlarda kardiyovasküler sistemdeki beta-1

reseptörleri minimal düzeyde etkiliyorsa da, bütün sempatomimetik ajanlarda olduğu gibi,kardiyovasküler ve santral sinir sistemlerinde, tedaviye son vermeyi gerektirebilecek stimülan etkiler ortaya çıkabilir.Bu nedenle Salbutol Tablet, koroner yetmezlik ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklarda, hipertiroidi ve diabetes mellitus vakalarında ve sempatomimetik aminlere olağan dışı yanıt veren hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Salbutol Tabletin etkisi 8 saat veya daha uzun sürebilir,bu nedenle tavsiye edilenden daha sık alınmamalıdır.Gebelikte kullanımı:

Hayvan çalışmalarında Salbutol'ün teratojenik etkileri olduğu ve doğum eylemini geciktirdiği gösterilmiştir.Bu nedenle ancak muhtemel riske karşılık mutlak bir fayda söz konusu ise kullanılmalıdır.Emziren annelerde kullanımı:

Salbutol'ün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Mutlaka kullanılması gerekiyorsa bebek emzirilmemelidir.Pediatrik kullanımı:

6 yaş altındaki çocuklarda Salbutol tabletin kullanım güvenirliliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Salbutol'ün yan etkileri diğer sempatomimetik ajanlarınkine benzer.Salbutol tablette en sık görülen yan etkiler sinirlilik ve tremor olup yaklaşık 100 hastadan 20'sinde ortaya çıkarlar Bildirilen diğer yan etkiler yaklaşık %20'dir. Bildirilen diğer yan etkiler ve oranları şöyledir:

Başağrısı (%7), taşikardi ve çarpıntı (%5), kas krampları (%3),uykusuzluk, bulantı, zafiyet ve başdönmesi (%2), sersemlik hissi, flushing, huzursuzluk, irritabilite, göğüste sıkışma hissi, idrar zorluğu hissi ise %1 den az oranda görülmüştür.Ayrıca Salbutol diğer sempatomimetik ajanlarda olduğu gibi şu yan etkilerede yol açabilir; hipertansiyon, anjina, kusma, vertigo, santral sinir sistemi stimülasyonu, tat alma bozukluğu orofarenkste kuruma ve irritasyon.Bu reaksiyonlar genellikle geçici olup tedavinin kesilmesini gerektirmez.Ancak gerekli hallerde dozaj geçici olarak azaltılıp reaksiyonlar,kademeli olarak tekrar optimal doza ulaşıncaya kadar arttırılabilir.

İlaç etkileşimleri:

İstenmeyen kardiyovasküler etkiler ortaya çıkabileceğinden Salbutol tablet sempatomimetik ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.Ancak Salbutol tablet kullanan hastalarda adrenerjik stimulan etkili bir aerosol bronkodilatör, dikkatli olmak koşulu ile yine de kullanılabilir.Fakat bu kombine tedavi bütün hastalarda rutin olarak uygulanmamalı ve her hasta ayrı ayrı değerlendirilmedir. Eğer sürekli beraber bir uygulama gerekiyorsa alternatif bir tedavi düşünülmelidir. MAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresan ilaç alanlarda Salbutol son derece dikkatli kullanılmalıdır. Zira bu ilaçlar Salbutol'ün vasküler sistem üzerine olan etkisini arttırabilirler. Beta-reseptör blokerleri ve Salbutol birbirlerinin etkilerini inhibe ederler.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde,

Önerilen mutad dozaj:

6-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozu günde 3-4 kez 2 mg'dır.(1 tablet).12 yaş üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde mutad başlangıç dozu günde 3-4 kez 2-4 mg'dır (1-2 tablet).

Doz ayarı ;

6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 4 kez 2 mg'lık başlangıç dozuna yanıt alınamazsa günlük doz, dikkatle ve tedrici olarak, bölünmüş dozlar halinde toplam 24 mg'a kadar arttırılabilir. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde günde 4 kez 4 mg'lık dozaj üzerine ancak hastadan yanıt alınamaz ise çıkılmalıdır.Hastanın toleransına göre doz dikkatle günde maksimum 8 mg'a çıkarılabilir.Yaşlı hastalarda ve beta adrenerjik stimülatörlere hassas şahıslarda: Başlangıç dozu günde 3-4 kez 2 mg'dır.Bu dozla yeterli bronkodilatasyon elde edilemez ise tedricen günde 3-4 kez 8 mg'a çıkılır.Erişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki çocuklarda günlük total doz 32 mg'ı geçmemelidir.AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :

Aşırı doz alımında anjinal ağrı,hipertansiyon,hipopotasemi ve yukarıda sayılan yan etkilerin hepsi artmış şiddette ortaya çıkabilir.Aşırı doz alımında tedavide dializ uygun değildir. Metoprolol tartrat gibi kardiyoselektif bir betareseptör blokeri dikkatle uygulanmalıdır.Ancak bu tedavi sırasında astım krizi ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır.

İthalatçı Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Salbutol 0,1 Mg 200 Doz Inhaler Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:22.5.2015)

Salbutol 0,1 Mg 200 Doz Inhaler

İlaç Fotoğrafı: Salbutol 0,1 Mg 200 Doz Inhaler

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Salbutamol


Barkod Numarası: 8699516527075

İlaç Fiyatı: 5,1 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.