Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Izoleks Dengeli Elektrolit Biosel Sol 500 Ml Setli Şişe

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Elektrolit Solüsyon Kombinasyonları

Formülü:

Her 100 ml'de : (Dengeli)
Sodyum asetat.3H2O 0.64 g,
Sodyum klorür 0.50 g,
Potasyum klorür 0.075 g,
Sodyum sitrat 0.075 g,
Kalsiyum klorür.2H2O 0.035 g,
Magnezyum klorür.6H2O 0.031 g
İnjeksiyonluk su k.m.
Elektrolit Konsantrasyonları (mEq/L) :
Sodyum 140, Klorür 103, Asetat 48, Potasyum 10, Sitrat 8, Kalsiyum 5, Magnezyum 3.

Her 100 ml'de : (M % 5)
Dekstroz monohidrat 5.0 g,
Sodyum asetat.3H2O 0.28 g,
Potasyum klorür 0.15 g,
Dibazik potasyum fosfat 0.13 g,
Sodyum klorür 0.091 g,
Sodyum bisülfit 0.021 g,
İnjeksiyonluk su k.m.
Elektrolit Konsantrasyonları (mEq/L) :
Sodyum 140, Potasyum 35, Klorür 40, Fosfat 15, Asetat 20.
Milimol Konsantrasyonları (mmol/L) : Dekstroz Monohidrat 252.5, Sodyum Asetat. 3H2O 20.57, Potasyum Klorür 20.13, Sodyum Klorür 15.5, Dibazik Potasyum Fosfat 7.46,Sodyum Bisülfit 1.1

Her 100 ml'de: (P %5)
Dekstroz monohidrat 5.0 g,
Sodyum laktat (% 100) 0.26 g,
Potasyum klorür 0.13 g,
Magnezyum klorür.6H2O 0.031 g,
Dibazik potasyum fosfat 0.026 g,
Sodyum bisülfit 0.021 g,
İnjeksiyonluk su k.m.
Elektrolit Konsantrasyonları (mEq/L)
Sodyum 25, Klorür 22, Laktat 23, Potasyum 20, Magnezyum 3, Fosfat 3.
Milimol Konsantrasyonları (mmol/L): Sodyum Laktat 23, Dekstroz Monohidrat 252.5, Magnezyum Klorür.6H2O 1.52, Dibazik Potasyum Fosfat 1.49, Potasyum Klorür 17, Sodyum Bisülfit 1.1.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İzoleks'in endikasyonları şu gruplarda toplanabilir :
Ağızdan besin alamayan ameliyatlı hastalarda ;
1. Dehidrasyonun önlenmesi ve tedavisi ile elektrolit dengesizliğinin düzeltilmesi için : Sodyum ve klorür ihtiva ettiğinden patolojik su ve tuz retansiyonuna yol açmaz. İçindeki sodyum, klorür, kalsiyum ve magnezyum fizyolojik miktarlarda olduğundan bu solüsyonla kan plazmasındaki elektrolit dengesizliği önlenir.
2. Hipopotaseminin düzeltilmesi için : İçerdiği potasyum normal plazmadakinin iki katıdır. Hastalıklar, ameliyatlar ve dışarıdan yeterli miktarlarda potasyum alınamaması halinde oluşmuş negatif potasyum dengesini ortadan kaldırır. Solüsyondaki potasyum miktarı yüksektir. Ama bunun bir kısmı biyoşimik olarak solüsyondaki sodyum ve kalsiyum tarafından antagonize edilir, ayrıca potasyum eksikliği durumunda dışarıdan ayrıca potasyum vermek gerekir.
3. Asidoz tedavisi için : İçerdiği sitrat ve asetat miktarı, normal plazmadaki bikarbonatın iki katıdır. İzoleks orta derecedeki asidozu düzeltir, alkaloza sebep olmaz.

İzoleks -M'nin endikasyonları şu şekilde sıralanabilir.
1. Günlük su ve elektrolit ihtiyacının karşılanması :
Oral yolla su ve besin alamayan kimselerde hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacını i.v. olarak İzoleks-M ile karşılamak mümkündür.
2. Kısa süreli parenteral sıvı ve elekrolit tedavisi :
Hasta akut olarak su ve elektrolit alamayacak veya kaybeden durumdaysa, henüz plazma ve ekstrasellüler sıvıda derin elektrolit dengesizlikleri oluşmadan İzoleks-M tedavisi yapılabilir.
3. Hipertonik dehidrasyon :
Su kaybı elektrolit kaybından fazlaysa, serum sodyumu yüksek veya normalse, poliüri, nefrojenik diabetes insipidus, kronik böbrek yetmezliği, beyin travması ve tümörleri gibi hastalıklarda verilecek solüsyonların elektrolit yönünden kan plazmasına göre hipotonik olması gereklidir.
4. Hafif metabolik asidoz :
Asidozun hafif ve orta şekilleri bikarbonat vermeden asetat, sitrat, laktat veya glukonatla daha emniyetli bir şekilde tedavi edilebilir. Çünkü bikarbonat infüzyonlarının yarattığı geçici alkaloz, serum potasyum ve kalsiyumunda ani düşmelere yol açar.

İzoleks-P'nin endikasyonları şu şekilde sıralanabilir :
1. Bebek ve çocuklarda günlük su ve elektrolit dengesinin idamesi,
2. Kusma ve ishalden dolayı olan aşırı su kaybının sağlanması,
3. Asidoz tedavisi,
4. Büyüklerde fazla su kaybının meydana geldiği ya da idrar konsantrasyonunun azaldığı durumların tedavisi.

Kontrendikasyonları:

Anüri, ağır oligüri; su entoksikasyonu (hiperhidrasyon), aikaloz, hiperpotasemi, kalp yetmezliği, ödem, hipotiroidzm, diabetes insipidus, hiperfosfatemi.
Preparattaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

1- İZOLEKS tedavisine başlamadan önce EKG çeki-lerek hiperpotasemi olup olmadığı araştırılmalıdır. Mümkünse kanda elektrolit tayinleri yapılmalıdır.

2- Her hastanın su ve elektrolit durumu kişisel özellikler göstereceğinden gerektiğinde yardımcı solüsyonlar kullanılrnalıdır.

3- Ağır asidoz vakaları bikarbonat enfüzyonuna ihtiyaç gösterebilir.

4- İZOLEKS-M kalsiyum ve magnezyum ihtiva etrnez. Uzun süren parenterat tedavilerde bu iki önemli kat- yon da verilmelidir.

5- Sülfitlere duyarlı olan kişilerde özeilikle astırmlılarda allerjik tipte reaksiyonlar vuku bulabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkisi bildirilmemiştir.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacı klinik durumuna göre bireysel olarak tayin edilmelidir. İZOLEKS-M böb-rek fonksiyonu düzgün olan ve plazma potasyumu nor mal veya düşük olan hastalarda 1300 ml/m²/24 s ile 3000 ml/m ²/24 s miktarları arasında verilebilir. Verme hızı 1,5 saat için 500 ml'yi geçmemelidir.

İzoleks-P'nin endikasyonları şu şekilde sıralanabilir :
1. Bebek ve çocuklarda günlük su ve elektrolit dengesinin idamesi,
2. Kusma ve ishalden dolayı olan aşırı su kaybının sağlanması,
3. Asidoz tedavisi,
4. Büyüklerde fazla su kaybının meydana geldiği ya da idrar konsantrasyonunun azaldığı durumların tedavisi.

Üretici Firma:

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: [email protected]

Izoleks Dengeli Elektrolit Biosel Sol 500 Ml Setli Şişe Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Izoleks Dengeli Elektrolit Biosel Sol 500 Ml Setli Şişe

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Kalsiyum Klorur + Magnezyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Asetat Trihidrat + Sodyum Klorur + Sodyum Sitrat Dihidrat


Barkod Numarası: 8699788695144

İlaç Fiyatı: 6,85 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Caddesi No:115 Beykoz - İSTANBUL
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.