Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Isolyte Pvc 1000 Ml(setli)

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Elektrolit Solüsyon Kombinasyonları

Formülü:

Her 100 mL'lik solüsyonda:
Sodyum asetat trihidrat 0.64 g.
Sodyum klorür 0.50 g.
Potasyum klorür 0.075 g.
Sodyum sitrat dihidrat 0.075 g.
Kalsiyum klorür dihidrat 0.035 g.
Magnezyum klorür hekzahidrat 0.031 g.
Glasiyel asetik asit 0.14 g. (pH ayarı)
Enjeksiyonluk su q.s.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Isolyte dengeli elektrolit solüsyonu, elektrolit-su dengesinin bozulduğu durumlarda elektrolit-su dengesinin sağlanmasında ve
ameliyatlı hastalardaki dehidratasyonun önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Potasyum içermesi nedeniyle bu solüsyon anüri, ağır oligüri, böbrek yetmezliği, Crush sendromu, ağır hemoliz durumlarında, sürrenal korteks yetmezliğinde, kalp blokunda ve plazmadaki potasyumun yüksek olduğu durumlarda kontrendikedir. Solüsyon ayrıca, plazmadakinin iki katı kadar bikarbonat içerdiğinden alkalozda kontrendikedir. Bu solüsyonun uygulandığı hastalarda plazma CO2'i belirlenmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Solüsyondaki potasyum düzeyi normal plazmadakinin iki katı olduğundan yavaş olarak uygulanmalıdır. Plazmadaki CO2 ve potasyum düzeyleri saptanmalı, elektrokardiyografik incelemeler yapılmalıdır.
Ağır hipopotasemi ve asidozda hastaya ayrıca potasyum ve laktat verilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Solüsyona ya da uygulama tekniğine bağlı olarak uygulama sırasında ateş reaksiyonları, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, venöz tromboz, flebit, damar dışına sızma ve hipervolemi görülebilir. Belirtiler, solüsyondaki iyonların birine ya da birkaçına ait eksiklik veya fazlalıktan ileri gelebilir. Kan elektrolitleri sık kontrol edilmelidir. Hipernatremi durumunda su tutulması ve ekstraselüler sıvı hacminin genişlemesine bağlı olarak ödem görülebilir, konjestif kalp yetmezliği ağırlaşabilir.
Potasyumlu solüsyonların uygulanımı sırasında bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare gibi yan etkiler bildirilmiştir.
Potasyum entoksikasyonuna bağlı belirti ve bulgular arasında; ekstremitelerde paresteziler, refleks kaybı, kas ya da solunum felci,
mental konfüzyon, halsizlik, hipotansiyon, aritmiler, kalp bloku, elektrokardiyografide anormallikler ve kalp durması görülebilir.
Potasyum eksikliği; nöromüsküler işlevin bozulması, barsak dilatasyonu ve ileus ile kendini gösterir.
Magnezyumun plazmada anormal yükselmesi durumunda sıcak basması, terleme, hipotansiyon, dolaşım kollapsı ve kalp ile merkezi sinir sistemi işlevlerinin azalması görülür. Solunum depresyonu yaşamsal tehlike oluşturur.
Magnezyum azlığında taşikardi, hipertansiyon, aşırı sinirsel duyarlılık ve psikotik davranışlar görülebilir.
Klorür iyonları fazla miktarlarda verildiğinde, bikarbonat iyonlarının kaybı sonucu asitleştirici bir etki oluştururlar. Fosfor eksikliği doku oksijenasyonunun bozulması ve hemolitik anemi, fosfor fazlalığı ise hipokalsemi, kramp, tetani ve kaslarda aşırı uyarılabilme durumu oluşturulabilir.
Uygulama sırasında yan etki görüldüğünde infüzyon durdurulmalı hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun tedavi önlemleri alınmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Isolyte ameliyatlı hastalarda damar yoluyla ve 2 - 3 satte bir litre hesabıyla uygulanır. Hastanın laboratuvar ve klinik bulgularına göre (kalp - damar - böbrek fonksiyonları; dehidratasyon derecesi, idrardaki elektrolit miktarları - özellikle potasyum - asit - baz dengesi) 24 saatlik miktar 1 - 3 litre arasındadır.
Çocuklarda daha düşük dozlar kullanılır.
Akut diyareli çocuklarda diyabet veya böbrek asidozunda ve akut enfeksiyonlara bağlı dehidratasyonda kilo başına 50 - 150 mL Isolyte uygulanır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Parenteral tedavi sırasında hastada sıvı ya da solütlere bağlı aşırı bir yüklenme görüldüğünde, hastanın durumu değerlendirilerek düzeltici tedavi önlemleri uygulanır. Potasyumlu solüsyonların aşırı dozajında, infüzyona son verilerek serumdaki potasyumu azaltacak şu önlemler alınır:
1- Her 20 gram dekstroza 10 ünite kristalize insülin katılmış % 10 ya da % 25 oranındaki dekstrozun sudaki solüsyonundan saatte 300-500 mL uygulanır.
2- Gerekirse hemodiyaliz veya periton diyalizi yapılır.
3- Potasyum içeren besin ve ilaçlar bırakılmalıdır.
Dijitalize hastalarda plazmadaki potasyum düzeyinin hızla düşürülmesi dijital toksisitesine yol açabilir.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Isolyte Pvc 1000 Ml(setli) Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Isolyte Pvc 1000 Ml(setli)

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Kalsiyum Klorur + Magnezyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Asetat Trihidrat + Sodyum Klorur + Sodyum Sitrat Dihidrat


Barkod Numarası: 8699556693723

İlaç Fiyatı: 16310,57 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.