Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sinoretik Fort 30 Tablet

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri Kombinasyonları » ACE İnhibitörleri ve Diüretik » Lisinopril Dihidrat ve Hidroklorototiazid

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kombine tedavinin endike olduğu hipertansiyon hastalarında kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Sinoretik'İn bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda ve ACE inhibitörleriyle tedavi sırasında anjiyoödem görülenlerde kullanılmamalıdır. Bileşiminde bir diüretik olan hidroklorotiyazid bulunduğundan anürisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Anjiyoödem görülen hastalarda lisinopril + hidroklorotiyazid tedavisi derhal kesilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Diyaliz hastalarında hipertansiyona neden olabilir. Ağır böbrek yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Diüretiklerde dikkatli kullanılmalıdır.
Tedavi öncesinde böbrek yetmezliği olanlarda, lisinopril tedavisi sırasında kan, üre ve serum kreatinin düzeylerinde yükselme görülebilir. Genel kural olarak tiyazid türevi bileşikler, ağır böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu grup hastalarda tiyazidler, azotemiyi şiddetlendirebilir, ayrıca ilaç birikimi görülebilir.
Tiyazid türevleri MG atılımını arttıdığı için hipomagnezemiye neden olabilir. Tiyazidler ayrıca idrarla kalsiyum atılımını azaltır ve hiperkalsemi gelişebilir.
Emziren kadınlar ve hamilelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Göz kararması, başağrısı, öksürük, halsizlik, ortostatik reaksiyonlar en sık görülen yan etkilerdir. Tedavi sırasında serum transaminazlarında ve bilirubin düzeylerinde seyrek olarak yükselme görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Diüretik tedavisi görenlere, ek olarak tisinopril verildiğinde hipotansiyon görülebilir. Lisinopril indometasinle birlikte verildiğinde indometasinin etkinliği azalabilir. ACE inhibitörleri lityum tuzlarıyla birlikte kullanıldığında lityum entoksikasyonu görülebilir. İlaç barbürat, alkol ya da narkotiklerle birlikte kullanıldığında, ortostatik hipertansiyon görülebilir. Hidroklorotiyazid, diğer antihipertansif ilaçlarla aditif etki gösterir. Hidroklorotiyazid en az 2 saat önce verilmelidir. NSAID kullananlara sinerotik verirken yeterli antihipertansif etki elde edilip edilmediği dikkatle izlenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

İlaç başlangıç tedavisinde kullanılmaz. Doz her hastada alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Genellikle 20 mg lisinopril + 12.5 mg hidroklorotiyazid yeterli kontrolü sağlar. Bu dozun yeterli olmadığı hastalarda hidroklorotiyazidin dozu yükseltilmek istendiğinde Sinoretik fort kullanılmamalıdır. Normal koşullarda Sinoretik 1 ya da 2 tablettir.

Üretici Firma:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: [email protected]

Sinoretik Fort 30 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Sinoretik Fort 30 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Sinoretik Fort 30 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Lisinopril Dihidrat + Hidroklorototiazid


Barkod Numarası: 8699502012868

İlaç Fiyatı: 2831,45 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.