Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ciflosin 500 Mg 10 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella Acinetobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Brucella, Streptococcus (Strept faecalis dahil), Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium, Eubacterium Actinomyces, Veillonella Chylamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Mycobacterium, Anaeroblar, Ureaplasma, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus faecalis gibi mikroorganizmaların neden olduğu; Cilt ve yumutak doku, gastrointestinal sistem, gonore, septisemi, solunum sistemi, üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir, Gebelerde laktasyonda ve gelişme çağındaki gençlerde kullanılmaz.

Uyarılar/Önlemler:

Epilepside, ancak uygun antikonvulsanla nöbetler kontrol altına alındıktan sonra kullanılabilir. Aluminyum ve magnezyum hidrosit içeren antasitlerle 1-2 saat aralıkla kullanılmalıdır. Teofilinle birlikte kullanımı plazmadaki teofilin konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Barbitürat içeren anesteziklerle aynı anda i.v. kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal şikayet, deri reaksiyonları, santral sinir sistemi etkileri ve hepatik bozukluk gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Hiperkalemi riskini artırabileceğinden potasyum kaybını önleyen diüretiklerin (spironolakton,
triamteren, amilorid), potasyum takviyelerinin veya potasyum içeren tuzların kullanılması
önerilmez. Bunların ACE inhibitörüyle birlikte kullanılması mutlaka gerekliyse, serum
potasyum düzeylerinin izlenmesi önerilir.
Lityum tedavisi sırasında ACE inhibitörü alan hastalarda serum lityum düzeylerinin yükseldiği
ve lityum toksisitesine ait semptomların görüldüğü bildirilmiştir. Tiyazid grubu diüretikler renal lityum klirensini azalttığından, ACE inhibitörüyle tiyazid grubu bir diüretiğin birlikte kullanılması durumunda, örneğin Cibadrex tedavisi sırasında lityum toksisite riskinin artması mümkündür. Cibadrex ile lityum birlikte kullanılacaksa dikkat edilmesi ve serum lityum
düzeylerinin sık sık izlenmesi tavsiye edilir.
Tiyazidler kürar türevlerinin ve antihipertansif ilaçların (guanetidin, metildopa, beta-blokerler,
vazodilatörler, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri) etkisini artırırlar.
Kortikosteroidler, ACTH, amfoterisin ve karbenoksolon diüretiklerin hipokalemik etkisini
artırabilirler (bkz. "Uyarılar/Önlemler").
Tiyazide bağlı olarak hipokalemi veya hipomagnezemi istenmeyen bir etki olarak ortaya
çıkabilir ve bu etki dijitalise bağlı kardiyak aritmilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
İnsülin ve oral antidiyabetik ajanların dozunun ayarlanması gerekebilir. Nonsteroidal
antienflamatuvar ilaçlar birlikte uygulandıklarında, tiyazidlerin diüretik, natriüretik ve antihipertansif etkilerini azaltabilirler. Bazı hastalarda ACE inhibitörlerinin antihipertansif
etkisi, indometazin ile birlikte kullanıldıklarında azalabilir. Kontrollü bir klinik çalışmada, indometazin, benazeprilin antihipertansif etkisini değiştirmemiştir.
Anyonik değiştirme reçinelerinin varlığı, hidroklorotiyazid emilimini azaltır. Tek doz
kolestiramin veya kolestipol reçineleri hidroklorotiyazide bağlanarak bu diüretiğin
gastrointestinal emilimini sırasıyla % 85'e ve % 43'e varan miktarlarda azaltmaktadır.
Birlikte tiyazid grubu diüretiklerin kullanılması, allopurinole karşı gelişen aşırı duyarlık reaksiyonlarının insidansını, amantadinin advers etkilerinin gelişme riskini, diazoksidin
hiperglisemik etkisini artırabilir, sitotoksik ilaçların (siklofosfamid, metotreksat) böbreklerle
vücuttan atılmasını azaltabilir ve miyelosupresif etkilerini artırabilir.
Antikolinerjikler (atropin, biperiden), olasılıkla gastrointestinal motilite ve mide boşalma hızını
azaltmaları nedeniyle tiyazid grubu diüretiklerin biyoyararlanımını artırabilir.
Tiyazid grubu diüretiklerin D vitaminiyle veya kalsiyum tuzlarıyla birlikte kullanılması, serum
kalsiyumunun yükselmesini fazlalaştırabilir.
Birlikte siklosporin kullanılması, hiperürisemi ve gut-tipi komplikasyon riskini artırabilir.
Literatürde, hidroklorotiyazidle metildopanın birlikte kullanıldığı vakalarda hemolitik anemi
geliştiğinden söz eden yayınlar vardır.

Kullanım şekli ve dozu:

Tablet: 2x250-500-750mg/gün dozda kullanılır.Tedavi süresi 7-14 gündür.Eklem ve kemik enfeksiyonlarında 4-6 hafta (gereğinde daha uzun süre) kullanılması gerekmektedir.
Sistit ve akut gonorede 100mgDiğer enfeksiyonlarda günde 2x200mg 30 dakikada kısa infüzyon şeklinde uygulanır.Boş mideye kullanımı absorbsiyonu çabuklaştırır.Siprofloksasin aç veya tok karnına alınabilir. Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması tavsiye edilir.

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Ciflosin 500 Mg 10 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Ciflosin 500 Mg 10 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Siprofloksasin


Barkod Numarası: 8699525093059

İlaç Fiyatı: 9,25 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Deva Holding A.Ş. Logosu

Deva Holding A.Ş.

Büyükdere Cad. No:199/A 4.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.