Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sanset 500 Mg 10 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

Formülü:

Ciprofloxacin,250-500-750 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Siprofloksasin, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

- Solunum sistemi enfeksiyonları
- Kulak - Burun - Boğaz enfeksiyonları
- Ağız, Diş ve Çene enfeksiyonları
- Böbrek ve Üriner sistem enfeksiyonları
- Gonore dahil genital sistem enfeksiyonları
- Gastroentestinal sistem enfeksiyonları
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
- Kemik ve eklem enfeksiyonları
- Oftalmolojik enfeksiyonları
- Septisemi
- Abdominal enfeksiyonlar (peritonit)
- İmmünosüpresif tedavi gören veya nötropenik hastalardaki enfeksiyonların profilaksi ve tedavisinde.

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Gebelerde, laktasyonda ve gelişmekte olan çocuklarda kullanılmaz. Epileptik hastalarda, nöbetler antikonvülsanla kontrol altına alındıktan sonra kullanılabilir. Aluminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitlerle 1-2 saat aralıkla kullanılabilir. Teofilinle kombine kullanımı plazmadaki teofilin konsantrasyonunun artmasına neden olur. Barbitürat içeren anesteziklerle aynı anda i.v. kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal şikayet, deri reaksiyonları, santral sinir sistemi bozukluğu ve hepatik bozukluk gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Magnezyum hidroksit içeren antasitler Siprofloksazin'in emilimini geciktirerek istenenden daha düşük bir serum ve idrar seviyelerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle ilaç alındıktan sonra 2 saat süreyle antasit ilaç kullanılmamalıdır. Siprofloksazin'in teofilin ile birlikte kullanılması, teofilinin serum eliminasyon yarı ömrünü uzatarak plazma teofilin seviyelerini yükseltmek suretiyle hastada teofiline bağlı istenmeyen etkilerin gelişme riskini arttırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları : Günde 2 defa 250 mg-500 mg
Ciddi ve Komplike üriner sistem enfeksiyonları : Günde 2 defa 500 mg-750 mg
Hafif ve orta derece solunum sistem enfeksiy : Günde 2 defa 500 mg
Ciddi ve Komplike solunum sistem enfeksiy. : Günde 2 defa 750 mg
Diğer enfeksiyonlarda (Enf. derecesine göre): Günde 2 defa 500 mg-750 mg
Akut Gonorede : 250 mg'lık tek doz
Enfeksiyöz diyare (Hafif, orta, ağır): Günde 2 defa 500 mg

Tabletlerin öğünlere bağlı kalmadan bir miktar su ile yutulması önerilir

Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır :

Kreatin Klerensi (ml/dak)> 50 ise, Doz, Normal doz
Kreatin Klerensi (ml/dak)30 - 50 ise, Doz, 12 saatte bir 250 mg - 500 mg
Kreatin Klerensi (ml/dak)5-29 ise, Doz, 18 saatte bir 250 mg - 500 mg
Kreatin Klerensi (ml/dak)Hemodiyaliz veya peritoneal ise, Doz, 24 saatte bir 250 mg-500 mg
Kreatin Klerensi (ml/dak)Diyalizdeki hastalarda
ise, Doz, (Diyaliz sonrasında)

Tedavi süreleri

Gonorede : 1 gün
Böbrek ve üriner sistem enfeksiyonlarında : 7 gün
Osteomiyelitte : 4-6 hafta veya daha uzun
Diğer enfeksiyonlarda : 7-14 gün
Streptokok enfeksiyonlarında : En az 10 gün
Bu süreler enfeksiyonun derecesine göre ayarlanmalıdır.

Genelde tedaviye klinik ve mikrobiyolojik iyileşme kanıtlandıktan sonra, en az 48 saat süre ile devam edilmelidir.

Üretici Firma:

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Sanset 500 Mg 10 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:12.2.2010)

Sanset 500 Mg 10 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Sanset 500 Mg 10 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Siprofloksasin


Barkod Numarası: 8699536090245

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad.Dereboyu Sk.Zağra İş Mrk.C Blok Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.