Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Siprosan 500 Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

Formülü:

500 mg Siprofloksasine eşdeğer miktarda siprofloksasin HCl monohidrat içerir.
Film tablet boyar maddesi: Titanyum dioksit

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

• Siprofloksasin'e duyarlı patojenlerin meydana getirdiği enfeksiyonlar
• Solunum sistemi enfeksiyonları
• Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları
• Böbrek ve alt üriner sistem enfeksiyonları
• Genital organ enfeksiyonları (gonore dahil)
• Safra yolları enfeksiyonları
• Gastrointestinal enfeksiyonlar (enfeksiyöz diyare)
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
• Kemik ve eklem enfeksiyonları
• Jinekolojik enfeksiyonlar
• Vücut savunması zayıflamış hastalardaki enfeksiyonlar ve enfeksiyon riskleri profilaksisi.

Kontrendikasyonları:

Siprofloksasin kinolon türevierine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gebelerde, emzirenlerde, gelişme fazını tamamlamamış bulunan çocuklarda ve gençlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

- Siprofloksasin 18 yaşın altındaki çocuklarda, juvenillerde, hamilelerde ve emziren kadınlarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli delil bulunmdığı için kullanılmamalıdır. Yaşlılarda ise dikkatli kullanılmalıdır.
- Diğer kinolonlar gibi siprofloksasain de SSS stimulasyonuna neden olur., bu nedenle siproflaksasin santral sinir sistemi bozukluğu olan (serebral ateroskleroz, epilepsi gibi) durumlarda büyük dikkatle kullanılmalıdır.
- Bazı hastalarda ciltte kızarıklıklar, ateş gibi belirtilerle başlayan aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşturabilir. Bu gibi durumlarda ilaç kesilmelidir.
- Kristalüri riski nedeniyle aşırı lakali idrardan kaçınmalı, bol miktarda sıvı alımına dikkat etmelidir.
- Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli kullanımlarda duyarlı olmayan mikroorganizmaların çoğalmasına bağlı olarak süperenfeksiyon gelişebilir. Bu gibi durumlarda gerekli önlemler alınmlıdır.
- Kullanım süresince karaciğer fonksiyontestleri yüksek çıkabilir, fakat genellikle geçicidir.
- Geriatride renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlaması yapılmalıdır.
- Hepatik renal fonksiyon bozukluğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.
- Siprofloksasin baş dönmesi ve sersemlik yapabilceğinden araç ve makine kullanan veya dikkat gerektiren işler ile uğraşan kişiler uyarılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Siprofloksasin tedavisinde yan etkilere oldukça az rastlanır. Bazı hallerde aşağıdaki reaksiyonlar görülebilir.
- Gastrointestinal Sistemde: Bulantı, kusma, ishal, hzımsızlık, karınağrısı, işthsızlık.
- Santral Sinir Sistemde: Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, anksiyete, çok nadir olarak çift görme, renkli görme.
- Dolaşım sisteminde: Taşikardi, hipertansiyon, aritmiler.
- Daha önce karaciğer harabiyeti geçirmiş kimselerde karaciğer enzim değerlerinde geçici yükselmeler olabilir.
- Ayrıc pruritis, ürtiker, ciltte döküntüler gibi cilt reaksiyonları yapabilir.
- İskelet kası ile ilgili tekileri: Eklem ve sırt ağrısı, eklem katılığı, boyun göğüs ağrısı görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

-Magnezyum ve aluminyum içeren antasitlerle birlikte alındığında enteral absorbsiyon azalabileceğinden bu durumlarda siprofloksasin antasitlerden 2-3 saat önce veya sonra alınmalıdır.
- Yüksek dozda teofilin'in eliminasyonunu engeller ve kan düzeyini artıır.
- Alkali ajanlarda siprofloksasini birlikte alanlar kristalüri ve nefrotoksisite yönünden izlenmelidir.
- Siprofloksasin sitokrom P 450 sistemiyle metabolize olan ilaçlarla da etkileşir.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe, endike olduğu tüm hastalıkların tedavisinde, günde 2 defa (12 saat ara ile 1 tablet) 500 mg kullanılmalıdır.
Yaşı ilerlemiş hastalar, hastalığın şiddeti ve kreatinin klirensi göz önüne alınarak mümkün olduğunca düşük dozlar almalıdırlar.
Azalmış böbrek veya karaciğer fonksiyonlarında :
1. Azalmış böbrek fonksiyonları
Kreatinin klirensinin 31 ve 60 mL/dak/1.73 m2 veya serum kreatinin konsantrasyonunun 1.4 ve 1.9 mg/100 mL olduğu durumlarda maksimum günlük doz oral 1000 mg/gün veya i.v. 800 mg/gün olmalıdır.Kreatinin klirensinin 30 mL/dak/1.73 m2' ye eşit veya daha az veya serum kreatinin konsantrasyonunun 2.0 mg/mL' ye eşit veya daha yüksek olduğu durumlarda maksimum günlük doz oral 500 mg/gün veya i.v. 400 mg/gün olmalıdır.
Azalmış böbrek fonksiyonları + hemodializ .
1.2' de belirtilen doz uygulanır. Ancak diyaliz günlerinde, ilaç diyalizden sonra verilmelidir.
Azalmış böbrek fonksiyonları + CAPD :
Peritonitli CAPD hastaları için önerilen doz intraperitoneal olarak dializin her litresi için 50 mg olup, 6 saatte bir günde 4 defa uygulanır.
Oral olarak 1 x 500 mg Siprosan Film kaplı tablet veya 2 x 250 mg Siprosan Film kaplı tablet verilebilir.
Azalmış karaciğer fonksiyonu .
Herhangi doz ayarlaması gerekmez.
Azalmış böbrek ve karaciğer fonksiyonları :
Doz ayarlaması 1.1 ve 1.2' deki Siprosan serum düzeylerini ölçmek gerekebilir.

*Sistitte günde iki defa 250 mg
Komplike vakalarda günde iki defa 500 mg
Solunum sistemi enfeksiyonları, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, Kemik ve eklem enfeksiyonları ile enfeksiyöz diyarede günde iki defa 500 mg.
Diğer tüm enfeksiyonlarda günde iki defa 500 mg
Çok ciddi enfeksiyonlarda günde iki defa 750 mg
Akut gonorede günde 250 mg' Iık tek doz
BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUKLARINDA DOZAJ
Kreatinin Klerensi Doz (ml/dakika) (mg)
> 50 ise Mutad doz
30 -50 ise 250 -500 mg 12 saatte bir
5 -29 ise 250 -500 mg 18 saatte bir
Hemodiyaliz
Periotoneal diyaliz hastaları 250-500 mg 24 saatte bir (diyalizden sonra)
Akut enfeksiyonlarının tedavisi ortalama 5-10 gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonları 4-5 haftalık tedaviyi gerektirir. Enfeksiyöz diyarede ortalama tedavi süresi 5-7 gündür.
Hastalar iyileşme gösterdikten sonra tedaviye 2-3 gün daha devam etmek yerinde olur.
Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:
Sistitte günde iki defa 250 mg. Komplike vakalarda günde iki defa 500 mg.
Solunum sistemi enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları ile enfeksiyöz diyarede günde iki defa 500 mg Diğer tüm enfeksiyonlarda günde iki defa 500 mg. Çok ciddi enfeksiyonlarda günde iki defa 750 mg. Akut gonorede günde 250 mg'lık tek doz.
Akut enfeksiyonların tedavisi ortalama 5 -10 gündür. Kemik ve eklem enfeksiyonları 4 - 5 haftalık tedaviyi gerektirir. Enfeksiyöz diyarede ortalama tedavi süresi 5 -7 gündür. Hastalar iyileşme gösterdikten sonra tedaviye 2 -3 gün daha devam etmek yerinde olur.
DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUKLARINDA DOZAJ
Kreatinin Klerensi(ml/dakika), Doz(mg} şeklinde
> 50 ise, Mutad doz; 30 - 50 ise,250-500 mg 12 saatte bir;5 - 29 ise,250-500 mg 18 saatte bir;
Hemodiyaliz ise,250-500 mg 24 saatte bir; Peritoneal diyaliz hastaları ise (diyalizden sonra)

DOZ AŞIMI
Bugüne kadar zehirlenme vakası görülmemiştir. Aşırı doz durumunda mide yıkanır ve aktif karbon verilir. Semptomatik tedavi yapılır. Özel bir antidotu yoktur. Şiddetli toksisite gösteren vakalarda hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz faydalı olabilir.

Üretici Firma:

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Siprosan 500 Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Siprosan 500 Mg 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Siprofloksasin


Barkod Numarası: 8699580090024

İlaç Fiyatı: 25,11 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mh. 56. Sk. No: 7/B Balgat - ANKARA
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.