Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Amlovas 5 Mg 20 Tablet

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Amlodipin

Formülü:

Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Amlovas Tablet; hafif ve orta şiddetteki hipertansiyonda, tek ajan olarak ya da tiazid diüretikleri, beta blokör veya bir anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü varlığında kullanılabilir.
Stabil ve varyant (prinzmetal) anginada ve vazospazm ve vazokonstriksiyona bağlı miyokard iskemisinde endikedir. Angina pektoris tedavisinde de diğer ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Dihidropiridin türevlerine duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Kardiyojenik şok ve stabil olmayan angina durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Genel :
Amlodipinin vazodilatör etkisinin başlaması aşamalıdır. Bu sebeple oral kullanımından sonra nadir olarak akut hipotansiyon vakaları bildirilmiştir. Amlodipin, özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda diğer periferik vazodilatörlerde olduğu gibi dikkatli kullanılmalıdır.

Beta blokerlerin kesilmesi :
Amlodipin bir beta bloker değildir. Bu sebeple beta blokerlerin kullanımının birden kesilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hiçbir koruma sağlamaz. Böyle bir kesilme durumunda beta bloker dozu aşamalı olarak azaltılmalıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanımı :
Amlodipin karaciğerde yavaş olarak metabolize edildiğinden ve karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda yarı ömrü uzayacağından dikkatli kullanılmalıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı :
Hamile kadınlarda, laktasyon dönemindeki hastalarda ve çocuklarda yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu kişilerde daha emin tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın anne ve fetus için daha büyük risk taşıdığı hallerde tavsiye edilebilir.

Yaşlılarda kullanımı :
Amlodipin, yaşlı veya genç hastalarda benzer dozlarda kullanıldığında eşit şekilde iyi tolere edilmiştir.

• Greyfurt suyu ile amlodipinin plazma konsantrasyonu artar.

DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

GEBELİKTE KULLANIMI (Kategori C)
Hamile kadınlarda yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Bu kişilerde zorunlu olmadıkça kullanılması önerilmez.

LAKTASYONDA KULLANIMI
Laktasyon dönemindeki hastalarda yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Bu kişilerde zorunlu olmadıkça kullanılması önerilmez.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ :
Klinik çalışmalar; amlodipinin araç ve makine kullanımına etkisi olmadığını göstermiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etki görülme sıklığı % 0.1 ile % 1 arasındadır. Klinik çalışmalarda ve ticarı
kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek olası yan etkiler:

Amlodipin iyi tolere edilir. Yapılan plasebo kontrollu klinik araştırmalarda en sık görülen yan etkiler; baş ağrısı, ödem, uyku basması, bulantı, yorgunluk , karın ağrısı, yüzde kızarma, çarpıntı ve baş dönmesi olmuştur. Bu klinik çalışmalarda amlodipine bağlı olarak laboratuvar testlerinde klinik açıdan anlamlı bozukluklar gözlenmemiştir.Piyasada kullanımı sırasında daha az görülen yan etkiler, barsak hareketlerinde değişiklik, artralji, sırt ağrısı, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti, hiperglisemi, asteni, impotans, üriner frekansta artma, kilo kaybı , lökopeni, kırıklık hali,
duygusal değişiklikler, ağız kuruluğu, kas krampları, miyalji, periferik nöropati, pankreatit, terlemede artış, senkop, trombositopeni, vaskülit ve görmede bulanıklıktır.
Nadiren kaşıntı, döküntü, anjiyoödem ve eritema multiforme gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Çok seyrek olarak hepatit, sarılık ve karaciğer enzim yükselmeleri bildirilmiştir (çoğunlukla kolestazis ile uyumlu). Amlodipin kullanımı sırasında hospitalizasyon gerektirecek şiddette bazı vakalar rapor edilmiştir. Çoğu kez nedensel ilişki belli değildir.
Diğer kalsiyum kanal blokerleri ile olduğu gibi, nadiren miyokard infarktüsü, aritmi (Ventrikuler taşikardi ve atrial fibrilasyon dahil) ve göğüs ağrısı bildirilmiştir ki bu, hastalığın doğal seyrinden ayırt edilemez.

İlaç etkileşimleri:

Amlodipinin, tiazid diüretikleri, alfa blokerler, beta blokerler, anjiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dil altı nitrogliserin, non steroidal antienflamatuarlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte kullanımında etkileşme gözlenmemiştir.
Amlodipinin digoksin veya simetidin ile kombine kullanımına ait herhangi bir etkileşim durumu da bildirilmemiştir.
İnsan plazması ile yapılan çalışmalara ait in vitro veriler, amlodipinin test edilen ilaçların (digoksin, fenitoin, warfarin veya indometasin) proteine bağlanmaları üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.
Sağlıklı gönüllü erkeklerde amlodipinin warfarin ile birlikte verilmesi, warfarinin protrombin zamanı üzerine etkisini anlamlı olarak değiştirmemiştir.

Azol antifungalleri (İtrakonazol, ketokonazol, flukonazol), eritromisin ve diğer sitokrom P450 izoenzim 3A4 inhibitörleri amlodipin metabolizmasını inhibe edebilir. Greyfurt suyuamlodipin seviyelerini orta derecede artırabilir. Amlodipin, siklosporin düzeylerini yükseltebilir. Sildenafilin kan basıncını düşürücü etkisi amlodipinin etkisini destekler.

Rifampin (ve diğer potansiyel enzim indükleyicileri) amlodipin metabolizmasını artırır. Kalsiyum ise Kalsiyum Kanal Blokerlerinin hipotansif etkisini azaltabilir.

Etanol/Bitki/Nutrasötiklerle Etkileşim: Sarı Kantaron otu (Hypericum perforatum), amlodipin seviyelerini düşürebilir. Amlodipin, östrojenik etkili dong quai, hipertansiyonu artırabilen efedra, yohimbe ve ginseng, antihipertansif etkiyi artırabilen sarımsak ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hipertansiyon: Başlangıç dozu günde bir defa 2.5- 5.0 mg, genel doz günde bir defa 5 mg; maksimum doz ise günde bir defa 10 mg'dır.
Angina: Genel doz 5-10 mg'dır. Yaşlılarda veya hepatik yetmezliği olanlarda daha düşük dozlar uygulanır (2.5-5 mg).
Diyaliz: Hemodiyaliz ve peritonal diyaliz eliminasyonu artırmaz. İlave doz gerekmez.
Hepatik yetmezlikte: Günde bir defa 2.5 mg uygulanır.
Yaşlılarda:
Hepatik, renal veya kardiyak yetmezlik insidansında artış olabileceği için; tedaviye doz aralığının en alt basamağından başlanır. Yaşlı hastalarda amlodipin klerensinde azalma da gösterilmiştir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Amlodipinin doz aşımına dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bazı durumlarda midenin yıkanması yararlı olabilir. Ancak eldeki veriler, aşırı periferik vazodilatasyon ve buna bağlı olarak gelişen uzun süreli hipotansiyon oluşabileceğini göstermektedir. Böyle bir durumda kalp ve solunum fonksiyonlarının izlenmesi, alt ekstremitelerin yükseğe kaldırılması, dolaşan sıvı hacmi ve idrarla atılan idrar hacminin izlenmesi gerekir. Amlodipin proteine yüksek oranda bağlanacağı için diyaliz yararlı olmayabilir. İntravenöz kalsiyum glukonat, kalsiyum kanal blokajı etkilerini gidermede faydalı olabilir.

Üretici Firma:

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Amlovas 5 Mg 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Amlovas 5 Mg 20 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Amlovas 5 Mg 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amlodipin


Barkod Numarası: 8699580010077

İlaç Fiyatı: 9,43 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mh. 56. Sk. No: 7/B Balgat - ANKARA
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.