Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sodyum Bicar.%8.4 10 Ml 10 Ampul

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Sodyum Bikarbonat

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Eser Metaller Katkısı, total parenteral nutrisyonda verilen intravenöz çözeltilere katkı olarak kullanılmak için endikedir. Uygulama, esansiyel eser metallerin serum seviyelerinin ve takiben oluşacak eksiklik semptomlarının önlenmesini sağlar.

Kontrendikasyonları:

Eser Metaller Katkısı 'nın direkt olarak intravenöz veya intramüsküler enjeksiyonu, çözeltinin asidik pH' 1 önemli ölçüde doku tahribatına sebeb olabileceğinden kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Bir eser elemen için olan gereksinim, formülasyonda bulunan diğer eser elementler için olandan oldukça fazla ise, multipl eser element çözeltileri, aşırı doz riskine sahiptirler. eser metal uygulamasının ayrı ayrı yapılması gerkebilir.
Renal yetersizlik veya safra yolu obstrüksiyonu söz konusu olduğu zaman atılma yolunun tehlikeye girdiği yerlerde eser metal birikimi olayı göz önünde tutukmalıdır. Serum eser metal konsantrasyonlarının seri halde tayini bu tip hastalarda anlamlı bir haber olabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yetişkin lösemili hastalarda toksik belirtiler görülmeksizin kg vücut ağırlığı başına 1 ila 2 mg çinkonun tek intravenz dozları uygulanmıştır.Ancak peşpeşe 4 gün boyunca her gün bir saatlik bir zaman periyodunda 10 mg çinko infüze edildiğinde bir yetişkinde akut toksisite rapor edilmiştir. 4' üncü gün 07 mcg /dl'lik bir serum çinko sviyesi ile birlikte aşırı terleme bilinç seviyesinde gerileme, bulanık görme , taşikardi (140/dak) ve hipotermi (94.2 F) rapor edilmiştir. Kalsiyum takviyesi çinko toksisitesine koruyucu bir etki gözterebilir.

İlaç etkileşimleri:

Sodyum bikarbonat çözeltisi aşağıdaki preparatlarla karıştırıldığında çökelebilir:
Kortikotropin, Hidromorfin HCl, İnsülin, Magnezyum Sülfat, Metisilin Sodyum, Narkotik Tuzlar, Noradrenalin Tartarat Tuzları, Fenobarbital Sodyum, Prokain HCl, Promazin HCl, (Enjeksiyonluk Dekstroz Içinde), Streptomisin Sülfat, Tetrasiklin HCl, Tiyopental Sodyum, Vankomisin HCl, Laktatlı Ringer Solüsyonu, Enjeksiyonluk Sodyum Laktat ve Ringer Solüsyonu, Dobutamin, Dopamin HCl, İsoproterenol HCl.

Kullanım şekli ve dozu:

Eser Metaller Katkısı sadece seyreltildikten sonra ıntravenöz olarak uygulanır. Total Parenteral nutrisyonda kullanılan bir çözeltiye aseptik olarak ilave edilen Eser Metaller Katkısı'nın genel katkı dozu 5 ml /gün'dür, 5 ml'lik volüm, metabolik olarak stabil olan yetişkin TPN hastasının günlük eser metaller gereksimini kaşşılamak içindir. Tek tek eser metal eksikliklerini karşılamak üzere olağan dışı kayıpların yerine terapötik eklemelerin yapılması doktorun tavsiyesi ile olabilir. Parenteral ilaç ürünleri kullanlmadan önce görsel olarak partikül madde ve diskolorasyon açısından kontrol edilmelidir.

Üretici Firma:

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Sodyum Bicar.%8.4 10 Ml 10 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Sodyum Bicar.%8.4 10 Ml 10 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sodyum Bikarbonat


Barkod Numarası: 8699580750126

İlaç Fiyatı: 10,41 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mh. 56. Sk. No: 7/B Balgat - ANKARA
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.