Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nidazol 500 Mg 20 Film Tablet

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol Türevleri » Metronidazol

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İntraabdominal enfeksiyonlar, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, jinekolojik enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, alt solunum enfeksiyonları, endokardit, septisemi. Nidazol i.v. solüsyon ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve ameliyattan sonra kontamine olarak nitelendirilen kolorektal ameliyatlar sonrası enfeksiyon olasılığını kaldırabilmek için kullanılır. Profilaktik kullanımı cerrahi müdehale sonrası 12 saatten fazla sürmemelidir.

Kontrendikasyonları:

Metronidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Düşük dozda ve kısa sürede kullanıldığında periferik nöropani ve nöbetler enderdir. Yüksek dozda ve uzun süre kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal belirtiler görülmesi halinde yarar-zarar değerlendirmesine göre tedavinin kesilmesi veya devamına karar verilmelidir. Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlara metronidazol dikkatle verilmelidir. Sodyum iyonu içern çözeltilerin uygulanması sodyum tutulmasına neden olabilir. Bunun için NİDAZOL i.v. solüsyon kortikostreoid ya da ödemli hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Ağır hepatik hepatik hastalığı olanlarda metronidazol metabolizması yavaşladığından, metronidazol ve metabolitleri vücutta birikebilir. Tavsiye edilen mutat dozlar bu hastalara dikkatle verilmelidir. Hamilelerde kullanımı: Metronidazol plasentayı geçip hızla fetal dolaşıma girer. İnsan dozlarının 5 katı dozlarda hayvanlarda fertilitede azalma veya fetusa zararlı bir etki tespit edilmemiştir. Ancak bu konuda hamile nkadınlarda yapılmış çalışmalar olmadığından kesinlikle gerekmedikçe gebelerde özellikle gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanımı: Sütle plazmadakine benzer konsantrasyonlarda salgılanır ve burada yarı ömrü 8-10 saattir. Emziren annelerde emniyeti kesinleşmemiştir. Bu nedenle emziren anneler bu ilacı aldıkları süre ve ilacın kesilmesini izleyen 24-48 saat boyunca emzirmeyi kesmelidirler. çocuklarda amebiyaz tedavisi dışında etkinlik ve emniyeti saptanmamıştır. Yenidoğanların metronidazolü eliminasyon kapasiteleri düşüktür.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Metronidazol genellikle iyi tolere edilir, seyrek olarak uyuşukluk, döküntüler ve koyu renk idrar görülebilir. Kullanım sırasına ve dozuna bağlı olarak aşağıdaki yan etkiler meydana gelebilir: Gastrointestinal, hematolojik, dermatolojik, merkezi sinir sistemi, yerel reaksiyonlar.

İlaç etkileşimleri:

Metronidazol, warfarin ve kumarin grubu diğer oral antikoagülanların etkisini artırır. Fenobarbital ve fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimleri indükleyen ilaçlar metronidazolün emilizasyonunu artırıp düşük plazma seviyelerine neden olurlar. Simetidin gibi mikromozal karaciğer enzim aktivitesini azaltan ilaçlar metronidazolün serum yarı-ömrünü uzatabilirler.
Nidazol ile tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ile alkol alınmamalıdır, disülfirama karşı görülenlere benzer reaksiyonlar görülür.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde: Anaerobik enfeksiyonların tedavisinde: Erişkinler için önerilen yükleme dozu: 15mg/kg bir saattlik sürede infüze edilir. İdame dozu: Her 6 saatte bir saattlik sürede infüze edilir. İlk idame dozu yüklemedozundan 6 saat sonra yapılmalıdır.Hastanın durumu izin verdiği zaman paranteral tedaviden oral tedaviye geçilip, NİDAZOL tablet verilmelidir. Mutat oral erişkin dozu 6 saatte bir 7.5 mg/kg dır. 24 saat içnde 4 glık doz aşılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz hastanın durumuna göre ayarlanır. Mutat tedavi süresi 7-10 gündür, ancak kemik ve eklem, alt solunum yolları ve endokard enfeksiyonları daha uzun süreli tedavi gerektirebilir.

Nidazol 500 Mg 20 Film Tablet Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Nidazol 500 Mg 20 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Metronidazol


Barkod Numarası: 8699508090075

İlaç Fiyatı: 5,32 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. Logosu

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.