Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kanfleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi Pp 500 Ml Setli

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Sodyum Klorür

Formülü:

Dekstroz Torba,100-150-250 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Organizmaya su ve kalori sağlamada,sodyum itrahını arttırmada, asidozda, karaciğer glikojenin eksilmesinde kullanılır. Su ve kalori sağlanması için periferal IV infüzyonu ile % 2.5-11.5 Dekstroz enjeksiyonu uygulanmaktadır. Parenteral beslenmenin sağlanması için bu enjeksiyonlar amino asit enjeksiyonu veya diğer uygun IV sıvıları ile karıştırılabilirler.
Hipertonik dekstroz enjeksiyonları ( % 5 'den daha büyük konsantreler ) suyun minimum hacminde eşit kalori sağlanması için kullanılır.
% 40-70 Dekstroz enjeksiyonları ,amino asit enjeksiyonları veya diğer uygun IV sıvıları ile karışmış ve parenteral beslenmeyi sağlamak için santral damar aracılığı ile uygulanan kalorilerin , konsantre edilmiş kaynağıdır.
% 50 Dekstroz enjeksiyonu, aşırı insülin veya diğer sebeplerden oluşan hipogliseminin tedavisinde kan glükoz konsantresinin tekrar yapılanması için genellikle çocuklarda ve erişkinlerde kullanılır.
% 10-25 Dekstroz enjeksiyonu bebeklerde ve süt çocuklarında akut semptomik hipogliseminin tedavisinde kan glükoz konsantresinin tekrar yapılanması için kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Hipertonik dekstroz solüsyonların kullanımı , anürili (böbreklerden idrar süzülmemesi), intrakraniyal (kafatası içi) veya intraspinal (omurga kanalı içi) kanaması olan hastalarda ve delirium tremens'de dehidratasyon olduğunda kontrendikedir.
Hipertonik dekstroz solüsyonları aynı şekilde diabetik koma ve mısır veya mısır ürünlerine allerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sıvı dengesinde ,elektrolit konsantresinde ve asit dengesindeki değişimler, dekstroz ile uzun süre tedavi esnasında periodik laboratuar tesbitleri ile ve bu değerlendirmelere uygun hastalar klinik olarak değerlendirilmelidir. Ek değişimler elektrolit ilavesi veya diğer uygun terapileri gerektirebilir. Ek elektrolit ilavesi aynı şekilde kusma, ishal veya GI fistula drainage gibi durumlar sonucu oluşan elektrolit kayıplarında da gerekebilir. Dekstroz solüsyonu ,açık veya klinik olarak bilinen diabetes mellitus veya herhangi bir sebeple karbonhidrat tahammülsüzlüğü olan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Dekstroz'un IV uygulanması akciğer ödemi, aşırı hidrasyon, kan toplanması durumları, serum elektrolitlerinin sulanması sonucu oluşan sıvı içinde eriyen maddelerin aşırı yüklenmesine neden olabilir. Sulandırılmış durumların riski uygulanan elektrolit konsantresi ile ters orantılıdır ve periferik veya akciğer ödemi ile birlikte solut maddelerin riski ve kan toplanması sonucu durumlar elektrolit konsantresi uygulanması ile doğru orantılıdır. Dekstroz'un IV uygulanması hipokalemi, hipofosfatemi ve hipomagnesemi sonuçlarını doğurabilir. İzotonik dekstroz solüsyonlarının uzun süre infüzyon edilmesi hücre dışı sıvının artışına ve su zehirlenmesine sebep olabilir. Hipertonik dekstroz solüsyonlarının ani uygulanması önemli hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom üretebilir. Özellikle kronik üremisi veya karbonhidrat tahammülsüzlüğü olan hastalar hafıza gerilemesine ve bilinç kaybına karşı gözlenmelidir. Elektrolit içermeyen dekstroz solüsyonları, bir araya toplanma olasılığı nedeni ile kan ile aynı zamanda IV infüzyon setinden verilmemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Solüsyonun uygulama tekniğine bağlı olarak oluşabilecek reaksiyonlar ateş, enjeksiyon noktasının enfeksiyonu, venous trombosis veya enjeksiyon noktasından yayılan phlobitis ve damardan dışarıya kan akması şeklinde oluşabilir. Hipertonik dekstroz solüsyonlarının çok hızlı verimi lokal ağrı, ven irritasyonuna neden olabilir. Hiperglisemi ve glikozüri uygulama oranına veya metabolik yetersizliğe bağlı olarak oluşabilir. Eğer fark edilmezse dehidrasyona, koma veya ölüme sebep labilir. Enjeksiyon sırasında bir yan etki ile karşılaşılırsa, infüzyon hemen durdurulmalı, terapötik ölçümler yapılmalı ve sıvının kalan kısmı test için saklanmalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Mannitol bazı farmasötik maddeler ile beraber de kullanılabilir. Mannitol tek başına veya diğer diüretiklerle furosemid veya etakrinik asid gibi toksinlerin üriner sistemden atılımlarını ilerletmek için, her zamanki ağır intoksikasyonlu hastalardaki perhiz tedavilerinde mesela aspirin veya diğer salisilatlar, bazı barbitüratlar, bromid veya imipramin'e ek olarak kullanılır. Böbrek harabiyetine neden olan zehirlenmelerde karbontetraklorür ile birlikte inhalasyon veya enjektabl şekilde kullanıldığında muhtemel zehirlenmenin önüne geçilebilir. Tedavi için mannitole devam edilir. Farklı olarak bazı diüretikler mannitol'ün etkisini ürinerde arttırırlar.Lityum'un tedavide kullanılabilmesi için toksik etkisinin olmaması istenir. İlaç ilerlemiş ürik asid birikiminin ve hiper ürisemia'nın önüne geçer ve/veya kemoterapi veya radyoterapi tedavisi uygulanan hastalarda tedaviden sonra ürik asidin nefranlarda toplanması sonucu oluşan lükemia veya lenfomayı devolope etmek için kullanılır. Sodyum bikarbonatla birlikte idrarda alkalizm oluşur. Salisilat veya barbitüratlarla tedavide ürisemi veya zehirlenme gözlenir. Tiodiazid veya diğer diüretiklerle transport mekanizmasında refleksi önlemediği ve netice vermediği gösterilmek istenir. Çünkü süratli şok, travma gibi durumlarda veya depresyona neden olan böbrek fonksiyon bozukluğunda diğer diüretikler ile beraber kullanılması uygun değildir.

Kullanım şekli ve dozu:

Dekstroz enjeksiyonları IV olarak uygulanır. Hipertonik dekstroz solüsyonları tercihan büyük merkezi bir damara tutturulmuş IV kateteri ile yapılır. Eğer hipertonik dekstroz solüsyonları peripheral yoldan uygulanacak ise büyük kol damarı kullanılmalıdır. Şiddetli hipogliseminin acil tedavisi dışında, yüksek konsantrasyonda dekstroz solüsyonları merkezi damardan ve sadece uygun sulandırmadan sonra uygulanmalıdır. Acil hipoglisemi tedavisi için hipertonik dekstroz solüsyonu peripheral damardan yavaşça verilmelidir. Dekstroz'un dozu hastanın ağırlığına, klinik durumuna ve vücut sıvısı, elektrolit ve asit baz dengesine bağlıdır. Dekstroz sağlıklı kişilerde genellikle 0.5 g/kg oranında glikozuria görülmeden IV olarak uygulanabilir. Maksimum infüzyon oranı genellikle saatte 0.8 g/kg' ı aşmamalıdır. İnsülin yetersizliğinden veya diğer nedenlerden kaynaklanan hipoglisemi'nin çocuklarda ve yetişkinlerde tedavisinde genellikle kullanılan, IV olarak uygulanan % 50 dekstroz enjeksiyonunun dozu 20-50 ml.dir. Süt çocuklarında ve bebeklerde akut semptomik hipoglisemi'nin tedavisinde kullanılan genel doz yavaşça IV uygulanan % 10 - 25 dekstroz enjeksiyonunda 2 ml/kg'dır. Daha yüksek ve tekrarlanan dozlar şiddetli vakalarda gerekebilir ve % 10-15 dekstroz enjeksiyonunun sonradan sürekli IV infüzyonu yeterli kan glükoz konsantresinin kalması için gerekli olabilir.Bilinçli diabetiklerde hipoglisemia'nın tedavisi için 10-20 g Dekstroz gel veya çiğneme tableti oral yoldan verilebilir. Eğer gerekirse doz 10-20 dakikada bir tekrarlanabilir. Dekstroz'un oral yoldan verilmesinde 20 dakika içinde hipoglisemi semptomları hala mevcutsa ve kan glükoz artışında en az 20 mg/dl'ye erişilmedi ise tekrar bir dozun uygulanması göz önünde bulundurulmalıdır.

KULLANIMA İLİŞKİN UYARILAR :

Solüsyon berrak değilse kullanmayınız.
Torba zedelenmiş ise kullanmayınız.
Zerkten sonra torbada kalan solüsyonu kullanmayınız.
Doktor kontrolunda kullanılır.

Atc Kodu:

B05XA03

Üretici Firma:

Kansuk Laboratuvarı Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 592 15 76
Email: [email protected]

Kanfleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi Pp 500 Ml Setli Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2023)

Kanfleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi Pp 500 Ml Setli

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Sodyum Klorur


Barkod Numarası: 8699535691139

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 1,63 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 42,90 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Kansuk Laboratuvarı Sanayi Ve Tic. A.Ş. Logosu

Kansuk Laboratuvarı Sanayi Ve Tic. A.Ş.

Beşyol Mh. Eski Londra Asfaltı No: 4 Sefaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 592 15 76
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.