Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Minoset 500 Mg 20 Tablet

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » NONNARKOTİK ANALJEZİKLER » Anilidler » Parasetamol

Formülü:

Bir tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hafif ve orta şiddetli ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

-Pirazolon ve ilgili bileşiklere karşı alerji (fenazon, propifenazon, aminofenazon, metamizol içeren ilaçlara karşı aşırı duyarlılık),-Fenilbutazon içeren bileşiklere karşı alerji,
-Parasetamol, asetilsalisilik aside karşı bilinen aşırı duyarlılık veya kafeine karşı bilinen alerji,
-Kalıtsal glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (hemolitik anemi ile ortaya çıkan),
-Akut hepatik porfiria.

Aşağıdaki durumlarda özel önlem alınmalıdır (dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması):

Karaciğer fonksiyon bozuklukları (örneğin kronik alkol kullanımı veya hepatit vakalarında),
Böbrek fonksiyon bozuklukları,
Gilbert sendromu (glukuronil transferaz eksikliğine bağlı düzensiz selim ikter),
Hematopoetik disfonksiyon.
Minoset Plus, bebeklere ve 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Hasta, doktor tarafından başka şekilde belirtilmedikçe ağrı kesicilerin düzenli olarak uzun süreli kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 10 günden uzun süren ağrılarda kullanılmamalıdır. Parasetamolün aşırı dozunda, doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12 - 48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1 - 6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Parasetamol içeren ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı sonucunda ortaya çıkan birikim, nadir vakalarda analjezik nefropatisi ve büyük ölçüde geriye dönüşümsüz bir böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram, kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu ortadan kaldırır. Kafein, efedrin gibi maddelerin bağımlılık yaratıcı etkilerini artırır. Bazı giraz inhibitörlerinin birlikte verilmesi, kafein ve onun metabolizma ürünü olan paraksantinin atılım süresinin uzamasına yol açabilir. Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde, propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anafilaktik şok bildirilmiştir.

Motorlu araç ve makine kullanma performansı üzerindeki etkileri: Minoset Plus'un güvenli olduğu ve motorlu araç kullanma performansını düşürücü etkiye yol açma olasılığının zayıf olduğu sanılmaktadır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

Minoset Plus, içerdiği propifenazon nedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Minoset Plus verilmesinden sonra nadiren alerjik reaksiyonlar (deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda vakada pruritus, eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi belirtilerle ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla karşılaşılmıştır. Nadir olarak anafilaktoid reaksiyon ve anafilaktik şok vakaları bildirilmiştir. Parasetamol ve propifenazon kullanımı ile ilişkili olarak bazı trombositopeni, lökopeni, agranülositoz ve pansitopeni vakaları bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Bireysel reaksiyonlar önceden tahmin edilemeyeceğinden, diğer analjeziklerle olduğu gibi Minoset Plus tedavisi sırasında alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bazı hipnotikler, antiepileptik ilaçlar (örneğin fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin) ve rifampisin gibi karaciğer enzim aktivitesini uyaran ilaçların aynı anda kullanılması, parasetamolün normal olarak zararlı olmayan dozlarda bile karaciğer üzerindeki toksik etkisini artırabilir. Bu, aynı zamanda alkol için de geçerlidir. Mide boşalması, örneğin propantelin ile yavaşlatıldığında, parasetamolün emilim hızı azalabilir ve etkinin ortaya çıkma süresi uzayabilir.

Metoklopropamid verildiğinde ve mide boşalması hızlandırıldığında emilim hızı daha yüksektir. Kloramfenikol ile birlikte kullanıldığında bu ilacın atılımı uzayabilir ve toksik etki tehlikesi artabilir. Metoklopropamid ile birlikte kullanıldığında emilim hızı artar. Parasetamol ile varfarin veya kumarin türevleri arasındaki etkileşimlerin klinik sonuçları henüz bilinmemektedir. Bu nedenle oral antikoagülan tedavisi altında olan hastalar tarafından uzun süreli ve düzenli parasetamol kullanımı doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Nötropeni (akyuvar sayısının azalması) sıklığı, parasetamol ve AZT (zidovudin) birlikte kullanıldığında daha yüksektir. Minoset Plus, bu nedenle, AZT ile birlikte ancak doktorun görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır. Kafein, barbitüratlar, antihistaminikler vb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler, tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır. Geniş etki spektrumlu maddeler için (örneğin benzodiazepinler) değişik şekillerde etkileşimler ortaya çıkabilir ve bunlar önceden tahmin edilemez. Kuramsal olarak mümkün olsa bile, kafeinin parasetamol benzeri analjeziklere bağımlılık gelişmesi olasılığını artırdığına ilişkin klinik kanıt yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Tek doz
Erişkinler: 1-2 tablet
12-16 yaş arası adolesanlar: 1 tablet
Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar alınabilir. Tabletler bol miktarda su veya bir başka içecek ile alınmalıdır.

Doz Aşımı
Parasetamol doz aşımı sonrasında zehirlenme belirtileri 24-48 saat içinde ortaya çıkar; ancak söz konusu belirtilerin ortaya çıkması daha da gecikebilir. Birlikte alkol alınması halinde zehirlenme olasılığı daha yüksektir. Karaciğer hasarı (hepatoselüler nekroz), karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir ve karaciğer komasına ilerleyebilir. Karaciğer hasarına bağlı klinik belirtiler, yüksek doz alındıktan 2-4 gün sonrasına kadar ortaya çıkmayabilir. Aşırı doz parasetamol alındığından şüphe edildiğinde ilk 6 saat içinde midenin yıkanması önerilir. Sitotoksik etkiler, mümkünse aşırı dozun alınmasını izleyen ilk 8 saat içinde sisteamin veya N-asetilsistein gibi sülfhidril bileşiklerinin intravenöz yolla verilmesi sayesinde azaltılabilir. Birkaç vakada aşırı doz parasetamol alınmasından sonra akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.

Atc Kodu:

N02BE01

Üretici Firma:

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 366 90 00
Email: [email protected]

Minoset 500 Mg 20 Tablet Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:3.2.2024)

Minoset 500 Mg 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Parasetamol


Barkod Numarası: 8699505011592

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 1,75 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 46,05 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. Logosu

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No: 4D/101, Sarıyer - İstanbul
Telefon: (212) 366 90 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.