Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Atoksilin 1000 Mg 16 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

Formülü:

Bir şişedeki toz sulandırılıp 80 ml süspansiyon haline geldiğinde, beher ölçek (5 ml) 250 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihdrat, tatlandırıcı olarak sodyum sakarin, şeker ve sodyum siklamat, koku maddesi olarak çilek esansı, koruyucu olarak potasyum sorbat ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Amoksisilin aşağıda tanımlanan duyarlı suşların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

-Gram negatif organizmalar-H. influenzae,E.coli, P. mirabilis ve N. gonorrhoeae.

-Gram pozitif organizmalar-Streptococci- (Streptococcus faecalis dahil)-D.pneumoniae ve penisilinaz- üretmeyen staphylococci.

Tedavi, enfeksiyona neden olan organizmaları ve amoksisilin' e olan duyarlılıklarını belirlemek için yapılan bakteriyolojik duyarlılık çalışmalarından elde edilen sonuçlardan önce başlatılabilir. Endike cerrahi prosedürler de uygulanmış olmalıdır.

Kontrendikasyonları:

Diğer bütün penisilin preparatları gibi penisiline hassas olan şahıslara verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada daha sık görülmüştür. Penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda, sefalosporinler ile tedavide de aynı reaksiyonlar gözlenebilir. Penisilin tedavisinden önce aşırı duyarlılık olup olmadığının soruşturulması gerekir .Ciddi anaflaktoid reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, I.V. steroidler ile hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır; gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.

Gebelikte kullanım:

Gebelikte güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır. Amoksisilin süte az miktarda geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hemotopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bulantı, kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılık durumlarında veya allerji, astım saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları eritematöz makülopapüler deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulanması ile kontrol altına alınabilir. Gerekirse ilaç alımı kesilmelidir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Ayrıca S.S.S. ile ilgili yan etkiler tespit edilmiştir. (hiperaktivite, ajitasyon, anksiete, insomnia, konfüzyon, baş dönmesi) Tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili- lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu düşünülebilir. Enfeksiyöz mononükleozda kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Amoksisilin probensidlerle birlikte alındığı zaman daha yüksek ve uzun kan düzeyi sağlar. Oral yoldan alınan neomisinin amoksisilin' in absorbsiyonunu azaltabileceği sanılmaktadır. Tetrasiklin, eritomisin gibi bakteriostatik etkili antibiotiklerle antagonizma oluşturulabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları: streptococci, pneumococci, penisilinaz üretmeyen staphylococci ve H. İnfluenzae' nin neden olduğu enfeksiyonlar.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları: E. Coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis' in neden olduğu enfeksiyonlar.

Deri ve yumuşak-doku enfeksiyonlarda: streplococci, staphylococci' ye duyarlı ve E. Coli' nin neden olduğu enfeksiyonlar.

GENEL DOZ:

Yetişkinler için: 250 mg her 8 saatte bir.
Çocuklar için: 20 mg/kg/gün her 8 saatte bir bölünmüş dozlar halinde.
20 kg ya da fazla ağırlıkta olan çocuklar, yetişkinler için önerilen dozlar uygulanmalıdır.

Ciddi enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda:

-Yetişkinler için her 8 saatte bir 500 mg ve çocuklar için her 8 saatte bir bölünmüş dozlar halinde 40 mg/kg/gün gerekebilir.

Alt-solunum sistemi enfeksiyonlarda: streptococci, pneumococci, penisilinaz üretmeyen staphylococci ve H. İnfluenzae' nin neden olduğu enfeksiyonlar.

GENEL DOZ:

Yetişkinler için: 500 mg her 8 saatte bir.
Çocuk için: 40 mg/kg/gün her 8 saatte bir bölünmüş dozlar halinde.
20 kg ya da daha fazla ağırlıkta olan çocuklar, yetişkinler için önerilen dozlar uygulanmalıdır.

Gonore, akut akomplike ano-genital ve uretral enfeksiyonlar: N.gonorrhoeae (erkeklerde ve kadınlarda)' nın neden olduğu enfeksiyonlar.

GENEL DOZ:

Yetişkinler için: 3 gram tek oral doz olarak.
Puberte öncesi çocuklar için: 50 mg/kg amoksisilin ile kombine 25 mg/kg probenesid tek doz olarak.

DİKKAT: PROBENESİD 2 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA KONTRENDİKE OLDUĞUNDAN, BU DOZ REJİMİ BU GİBİ VAKALARDA KULLANILMAMALIDIR.

Sifilis lezyonu şüphesi bulunan gonore vakalarında, amoksisilin verilmeden önce bir koyu alan muayenesi yapılmalı ve minimum 4 ay süreyle aylık serolojik testler uygulanmalıdır. Daha büyük dozlar inatçı ve ciddi enfeksiyonlarda kullanılabilir.

Çocuklara uygulanan dozlar, yetişkinler için önerilen dozlardan daha büyük dozların hesaplanmasına neden olmayacak ağırlıktaki yetişkinler için tasarlanmıştır.

Unutulmamalıdır ki, kronik üriner sistem ile ilgili enfeksiyonların tedavisinde sık sık bakteriyolojik klinik değerlerin alınması gerekecektir . Yukarıda önerilen dozlardan daha küçük dozlar kullanılmamalıdır. Hatta çoğu kez daha yüksek dozlara gereksinim duyulacaktır. İnatçı enfeksiyonlarda, tedaviye bir kaç hafta devam etmek gerekebilir. Hatta tedavinin sona ermesinden sonra dahi, bir kaç ay klinik ve bakteriyolojik değerlerin izlenmesi gerekebilir.

Gonore dışında hasta bulgularından arınıncaya kadar ya da bakteriyolojik eradikasyon elde edilinceye kadar normal tedavi süresinden sonra en az 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. Verilen öneriler doğrultusunda, akut romatizmal ateş ya da glomerülonefrit' in tekrar meydana gelmesini önlemek amacıyla, hemolitik streptococci' nin neden olduğu her türlü enfeksiyonlarda en az 10 gün kadar tedavi uygulanmalıdır.

İKAZLAR:
Atoksilin Süspansiyon sadece hekim tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Şişedeki tozu önce bir miktar kaynatılmış soğutulmuş su ile karıştırıp daha sonra şişe çizgisinin üst hizasına kadar yine kaynatılmış soğutulmuş su ilave ederek iyice çalkalayın. İlaç her kullanımdan evvel iyice çalkalanmalıdır.

Üretici Firma:

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Telefon: (216) 326 69 65
Email: info@atabay.com

Atoksilin 1000 Mg 16 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Atoksilin 1000 Mg 16 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amoksisilin Trihidrat


Barkod Numarası: 8699717010031

İlaç Fiyatı: 12,53 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Logosu

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sk.N:1 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (216) 326 69 65
Email: info@atabay.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.