Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Atoksilin 500 Mg 16 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

Formülü:

500 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Gram (-)organizmalar; H.influenzae, E.coli, P. mirabilis ve N.gonorrhoeae.

Gram (+) organizmalar; Streptococci (Streptococcus faecalis de dahil). D. pneumoniae ve penisilinaz salgılamayan staphylococcilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde.

Solunum Sistemi Enfeksiyonları: Farenjit, larenjit, tonsilit,bronsit trakeit, pnömoni, septik anjin.

Kulak - Burun - Boğaz Enfeksiyonları: Sinüzit, orta kulak iltihabı.

Genito - Üriner Sistem Enfeksiyonları: Piyelonefrit, prostatit, sistit, yukarı ve aşağı idrar

yollarının bakteriyel enfeksiyonları.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Erizipel, sellülit, lenfanjit, piyodermit ve muhtelif yara enfeksiyonları.

Gastro - entestinal sistem enfeksiyonları: Enterit, basilli dizanteri, diğer bakteriyel enfeksiyonlar.

Kontrendikasyonları:

Diğer bütün penisilin preparatları gibi penisiline hassas olan şahıslara verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada daha sık görülmüştür. Penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda sefalosporinler ile tedavide de aynı reaksiyonlar gözlenebilir. Penisilin tedavisinden önce aşırı duyarlılık olup olmadığının soruşturulması gerekir. Ciddi anaflaktoid reaksiyonlarda adrenalin, Oksijen, I.V. steroidler ile hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.

Gebelikte kullanım: Gebelikte güvenilirliği henüz kanıtlanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.

Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer foksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bulantı,kusma ve diyare genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerle olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılık durumlarında veya allerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları eritematöz makolüpapüler deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulanması ile kontrol altına alınabilir. Gerekirse ilaç alımı kesilmelidir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir. Ayrıca S.S.S. ile ilgili yan etkiler tespit edilmiştir. (Hiperaktivite, ajitasyon, anksiete, insomnia, konfüzyon, baş dönmesi).

Tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. ilacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu düşünülebilir. Enfeksiyöz mononükleozda kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan

enfeksiyon mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Amoksisilin probenesidlerle birlikte alındığı zaman daha yüksek ve uzun kan düzeyi sağlar. Oral yoldan alınan neomisinin amoksisilin'in absorbsiyonunu azaltabileceği sanılmaktadır. Tetrasiklin, eritromisin gibi bakteriostatik etkili antibiotiklerle antagonizma oluşturabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinlerde 500 mg her 8 saatte bir kullanılır.

Çocuklarda tatbik dozu 20mg/kg/gün' dür. Çocuk ağırlığı 20 kg'ın üzerinde olduğu zaman yetişkin dozu uygulanır. Bazen bu doza 40 mg/kg/gün olarak da ihtiyaç duyulabilir.

Gonore tedavisindeki tatbik dozu ise tek bir doz 3 g'dır.

Üretici Firma:

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Telefon: (216) 326 69 65
Email: info@atabay.com

Atoksilin 500 Mg 16 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Atoksilin 500 Mg 16 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Atoksilin 500 Mg 16 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amoksisilin Trihidrat


Barkod Numarası: 8699717010024

İlaç Fiyatı: 8,81 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Logosu

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sk.N:1 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (216) 326 69 65
Email: info@atabay.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.