Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Forsef Iv 1000 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

FORSEF (seftriakson)'e duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
1. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus türleri, S.aureus, H.influenzae, H.parainfluenzae, Klebsiella türleri (K.Pneumoniae dahil), E.coli, E.aerogenes, P.mirabilis ve Serratia marcescens'in sebebiyet verdiği enfeksiyonlar.
2. Deri ve adnekslerinin enfeksiyonları: S.aureus, S.epidermidis, Streptococcus türleri, Enterobacter cloacae, Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil), P.mirabilis ve Pseudomonas aeruginosa'nın meydana getirdiği enfeksiyonlar.
3. Üriner sistem enfeksiyonları:Komplike ve komplike olmayan E.coli, P.mirabilis, P.vulgaris, P.morganii ve Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil)'nin sebebiyet verdiği enfeksiyonlar.
4. Komplike olmamış gonore: Servikal, üretral ve rektal Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz oluşturan ve oluşturmayan suşlar dahil).
5. Pelvis enflamatuar hastalığı: N.gonorrhoeae tarafından meydana getirilen.
6. Bakteriyel septisemi: S.aureus. S.pneumoniae, E.coli, H.influenzae ve Klebsiella pneumonia'nın meydana getirdiği enfeksiyonlar.
7. Kemik ve eklem enfeksiyonları: S.aureus, S.pneumoniae, Streptococcus türleri, E.coli, P.mirabilis, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter türlerinin sebebiyet verdiği enfeksiyonlar.
8. Karın için enfeksiyonları: E.Coli ve Klebsiella pneumoniae'nin meydana getirdiği enfeksiyonlar.
9. Menenjit: H.influenzae, N.meningitidis, S.pneumoniae, Staphylococcus epidermidis ve E.coli enfeksiyonları.

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin sınıfı antibiyotiklere aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

FORSEF tedavisine başlamadan önce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya da diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatle sorulmalıdır. Bu ürün, penisiline aşırı duyarlılığı bulunan hastalara dikkatle verilmelidir. Herhangi bir allerji şekli (özellikle ilaçlara karşı) göstermiş olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi, akut aşırı duyarlılık reaksiyonları, deri altı epinefrin ve diğer acil önlemleri gerektirebilir.
Sefalosporinlerin kullanımı sırasında diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir. Bu bakımdan antibiyotik kullanımı sırasında diyare görülen hastalarda bu olasılığın dikkate alınması yerinde olur. Hafif kolit vakaları sadece ilacın kesilmesiyle düzelebilmektedir. Orta ve ağır şiddette olan vakalarda uygun tedaviye geçilmelidir. Antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolit vakalarında oral vankomisin tercih edilmelidir.
Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında FORSEF dozu, serum konsantrasyonları yakından izlenmeksizin günde 2 gramı aşmamalıdır. Gastrointestinal hastalık, özellikle kolit geçirmiş olan hastalara dikkatle önerilmelidir. Uzun süreli kullanım durumunda, kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Mutajenik etki testleri negatiftir.
Gebelikte Kullanım:
Gebelerde iyi kontrol edilmiş irdelemeler bulunmadığından, kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
Emziren annelerde uygulanırken dikkat edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

FORSEF genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler, kas içi ve damar içi enjeksiyonları izleyen, iltihap, ağrı ve sertlik gibi yerel reaksiyonlardır. Sistemik reaksiyonların başlıcaları şunlardır: İshal, bulantı, kusma, kaşıntı, deri döküntüsü, eosinofili, trombositoz, lökopeni. Daha nadiren de: Baş ağrısı, baş dönmesi, karaciğer enzimlerinde artma, kreatinin düzeylerinde artma, moniliazis, vajinitis. Bu yan tesirlerin tümü ilacın kesilmesinden sonra kaybolurlar.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

FORSEF diğer bir antibakteriyel ilaçla karıştırılmamalı ve ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Erişkinler: FORSEF 0.5 g İ.V. Enj.Flakon kas içi yolu ile uygulanabilir. Mutad günük doz bir defada verilmek üzere 1-2 gramdır. Toplam günlük doz 4 gramı aşmamalıdır.
Çocuklarda: Menenjit dışındaki ağır enfeksiyonların tedavisinde; 12 saatte bir verilmek üzere toplam günlük doz 50-75 mg/kg'dır. (Günde toplam 2 gramı aşmamak kaydıyla).
Menenjit tedavisinde günlük doz; 12 saatte bir verilmek üzere toplam 100 mg/kg'dır. (Günde toplam 4 gramı aşmamak kaydıyla.)
Komplike olmamış gonokok enfeksiyonlarının tedavisinde 250 mg'lık tek bir dozun kas içine uyglunması tavsiye edilir.
Ameliyat sonrası enfeksiyonu önlemek için ameliyata başlamadan 30 ila 120 dakika önce IV olarak 1 gramlık tek dozun uygulanması tavsiye edilir.
A grubu beta hemolitik streptokokların (S.pyogenes) neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
ÇÖZELTİNİN HAZIRLANIŞI:
Kullanımda:
Damar içi uygulama: 0.5 g FORSEF için 5 ml steril enjeksiyonluk su kullanılır ve 2 ila 4 dakika süren direkt İ.V. enjeksiyon şeklinde uygulanır.
10 mg/ml ve 40 mg/ml arasındaki konsantrasyonlarda aşağıdaki çözeltilerden biri ile de hazırlanabilir.
% 0.9 sodyum klorür, % 5 desktroz, % 10 dekstroz, % 5 destroz + % 0.9 sodyum klorür, % 5 dekstroz + % 0.45 sodyum klorür.
SULANDIRILDIKTAN SONRA BEKLETİLMEDEN KULLANILMALIDIR

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Forsef Iv 1000 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Forsef Iv 1000 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Forsef Iv 1000 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Seftriakson


Barkod Numarası: 8699569270072

İlaç Fiyatı: 13,15 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.