Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Unacefin Iv 1 Gr 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

Formülü:

Unacefin 0.5 g İ.V.; her bir falkonda, 0.5 g seftriakson serbest aside eşdeğer seftriakson disodyum triseskuihidrat içerir. Her flakonun beraberinde; 5 mL, %1'lik lidokain hidroklorür çözeltisi içeren çözücü ampul bulunur.

Unacefin 1 g İ.V.; her bir falkonda, 1.0 g seftriakson serbest aside eşdeğer seftriakson disodyum triseskuihidrat içerir. Her flakonun beraberinde; 10 mL, %1'lik lidokain hidroklorür çözeltisi içeren çözücü ampul bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif aeroblar ve anaerobların sebep olduğu;
- Solunum yolu enfeksiyonları
- Üriner sistem enfeksiyonları
- Sepsis
- Menenjit
- İmmün sistem yetersizliğine bağlı enfeksiyolar
- Perioperatif profilaksi
- Yumuşak doku, kemik, eklem, cilt ve yara enfeksiyonları
- Abdominal enfeksiyonlar
- Gonoreyi içine alan genital enfeksiyonlarda endikedir.
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma türleri, Mycobacterium türleri ve mantarlar, seftriaksona dirençlidir.

Kontrendikasyonları:

Unacefin (seftriakson sodyum), sefalosporin sınıfı antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür.
Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarının oluşabildiği bildirilmiştir. Unacefin ile tedaviye başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Şiddetli anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre; antihistaminikler, oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı ve gerekirse entübasyon dahil hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Sefalosporin grubu ilaçların (ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin) kullanımı sırasında psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle, antibiyotik uygulaması sırasında diyare görülen hastalarda, bu tanı dikkate alınmalıdır. Hafif kolit vakaları, sadece ilacın kesilmesine cevap verebilir. Orta şiddetteki ve şiddetli vakalarda, sıvı, elektrolit ve protein desteği ile gerekli diğer tedaviler uygulanmalıdır.
Gebelikte Kullanımı
Unacefin, kesin olarak gerekmedikçe hamilelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Unacefin genellikle iyi tolere edilen bir sefalosporindir.
Klinik uygulamalarda ilaca bağlı olabileceği düşünülen veya bilinmeyen bir etiyoloji sebebiyle görülen yan etkiler (her organ sistemine ve gittikçe azalan oranlara göre sınıflandığında) aşağıda belirtilmiştir.
Hepatik: SGOT ve SGPT'de yükselme:
Hematolojik: Eozinofili, trombositoz, lökopeni
Gastrointestinal: Diyare, bulantı, kusma
Cilt: Kızarıklık, pruritus
Lokal: Enjeksiyon bölgesinde ağrı
Bunların dışında nadir ve diğerlerine göre daha az oranlarda baş ağrısı, baş dönmesi, genital sahada mikoz, anemi, BUN'da hafif yükselme kaydedilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin açlık durumundaki biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.
Laboratuvar etkileşimleri: Bakır redüksiyon yöntemleri (Benedict veya Fehling solüsyonu veya Clinitest® tabletleri) ile yapılan idrarda glukoz tayin testlerinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir, ancak enzimlerle yapılan testler etkilenmez (örneğin; Clinistix®, Test-Tape®). Ferrisiyanid testi ile yalancı negatif sonuçlar ortaya çıkabileceği için Oraceftin kullanan hastalarda kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz ve heksokinaz metodları ile aranması uygun olur. Sefuroksim serumda ve idrarda kreatinin incelemelerinde kullanılan alkali pikrat metodu ile etkileşmez.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; mutad yetişkin dozu enfeksiyon tipi ve şiddetine bağlı olarak günde 1 defa 1-2 g'dır (veya günde 2 defa bu doz ikiye bölünerek verilebilir). Total günlük doz 4 g'ı aşmamalıdır.
Çocuklarda menenjit dışındaki şiddetli enfeksiyonların tedavisi için tavsiye edilen günlük doz 12 saate bölünerek verilen kg başına 50-75 mg'dır (2 g'ı geçmemelidir). Genelde Unacefin tedavisi enfeksiyonun semptom ve belirtileri geçtikten sonra en az 2 gün daha devam etmilidir. Ortalama tedavi süresi 4-14 gündür.
Komplike enfeksiyonlarda daha uzun süreli tedaviler gerekebilir.
Menenjit tedavisinde her 12 saatte bölünmüş dozlarda günlük olarak kg başına 100 mg hesabı ile (4 g aşılmamalıdır) uygulama yapılırken, kg başına 75 mg yükleme dozu da birlikte uygulanabilir.
Komplike olmayan gonokokal enfeksiyon tedavisi için 250 mg'lık tek bir intramusküler doz tavsiye edilir.
Preoperatif kullanımda (cerrahi profilaksi) operasyondan yarım ila 2 saat öncesinden 1 g'lık tek doz uygulanması önerilir.
Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için, tedavi en az 10 gün devam ettirilmelidir.
Renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gereksizdir. Bununla beraber şiddetli renal yetmezliği (örneğin diyaliz hastaları) ve hem renal, hem de hepatik fonksiyon bozukluğu durumunda, kan seviyeleri tayin edilmelidir.
Kullanıma İlişkin Uyarılar
İntramusküler Kullanımı
İntravenöz kullanımda tavsiye edilen konsantrasyonlar ml'de 10 mg-40 mg arasıdır. Bununla beraber, eğer arzu ediliyorsa, daha küçük konsantrasyonlarda da kullanılabilir.
Unacefin-0.5 g intravenöz kullanım için beraberinde verilen 5 ml'lik çözücü ampulü ile sulandırıldığında her 1 ml'de 100 mg seftriakson içerir.
Unacefin-0.5 g intramusküler kullanım için beraberinde verilen 5 ml'lik uygun çözücü ile sulandırıldığında her 1 ml'de 100 mg seftriakson içerir.
Unacefin steril toz halinde flakonlarda oda sıcaklığında (30°C) ve daha aşağı sıcaklıklarda saklanabilir. Sulanldırıldıktan sonra rengi, kullanılan çözücü ve depolama süresine bağlı olarak açık sarıdan amber rengine kadar değeşibilir.
İntravenöz kullanım için unacefin aşağıdaki perfüzyon çözeltileri ile geçimli olup karıştırıldıklarında hizalarındaki sürelerde ve depolama şartlarında belirtildiği sürede dayanıklıdır.

30°C Buzdolabında
(Oıda sıcaklığı)
Steril su 3 gün 10 gün
İzotonik sodyum klorür 3 gün 10 gün
% 5 Dekstroz 3 gün 10 gün
% 10 Dekstroz 3 gün 10 gün
% 5 Dekstroz itoronik
sodyum klorürde 3 gün Geçimsiz
Bunların dışında, Unacefin, sodyum laktat, sodyum bikarbonat, aminoasit perfüzyonları, elektrolit perfüzyonları ve mannitol perfüzyonunda oda sıcaklığında 4 saat süre ile dayanıklıdır. Unacefin çözeltileri muhtemel geçimsizlik nedeniyle diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Unacefin Iv 1 Gr 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Unacefin Iv 1 Gr 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Unacefin Iv 1 Gr 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Seftriakson


Barkod Numarası: 8698978270048

İlaç Fiyatı: 13,99 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.