Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Desefin Iv 1 Gr 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Seftriakson antibiotiğe hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, gonore genital sisrtem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, intra-abdominal enfeksiyonar, immün sistem bozukluğuna bağlı enfeksiyonlarda; bakteriyel septisemi, menenjit ve preoparatif profilakside endikedir.

Kontrendikasyonları:

Seftriakson'a veya diğer sefalosporinlere karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Penisileine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda çapraz allerjik reaksiyonlların görülebileceği unutulmamalıdır. Hamile kadınlar üzerinde yeterli araştırmalar tamamlanmadığından ancak çok gerekli ise verilmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Sefalosporin tedavisi uygulananlarda anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Ciddi reaksiyonlar acilen adrenalinle tedavi edilmeli, gereğinde oksijen ve İ.V yoldan steroidler verilmeli, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Diğer geniş spektrumlu antibiotiklerle olduğu gibi Sefalosporinlerin kullanımıyla da psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Böyle hallerde ilaç kesilmeli, gereğinde sıvı, elektrolit ve protein kaybı telafi edilmeli ve oral olarak günde 4 defa 250 mg vankomisin verilmelidir.
Hernekadar Seftriakson kullanımı ile serum kreatinin düzeylerinde geçici yükselmeler görülmüşse de böbrek yetrmezliği mevcudiyetinde ayrıca bir karaciğer yetmezliği de yoksa, doz ayarlamasına gerek yoktur ancak kreatinin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde uygulanacak günlük doz 2 g'ı aşmamalıdır.
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte görülmesi halinde Seftriakson'un plazma konsantrasyonu tayin edilmeli ve doz buna göre ayarlanmalıdır.
K vitamini sentezi yetersiz olan şahısların protrombin zamanında nadiren değişiklikler görülebilmektedir. Protrombin zamanında uzama görülmsi halinde haftada 10 mg K vitamini verilmesi gerekebilir.
Hamile kadınlar üzerinde yeterli araştırmalar tamamlanmadığından ancak çok gerekli ise verilmelidir.
Yeni doğanlarda ve bebeklerde belirtilen dozlarda etkin ve emniyetli olduğu gözterilmiştir.
İn vitro çalışmalarda Seftriakson'un bazı diğer sefalosporinler gibi serum albümindeki bilirubin'i açığa çıkarabildiği görülmüştür. Bu nedenle hiperbiliruminebik yeni doğanlara, özellikle prematürlere verilmemelidir.

Enjeksiyonun Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:
İ.M. Enjeksiyon: 0.5 g Seftriakson 2 ml ve 1 g Seftriakson 3.5 l %1' lik Lidokain HCl çözeltisinde çözülerek gluteal adaleye ve derine enjekte edilir. Her bir tarafa bir seferde 1 g' dan fazla Seftriakson enjekte edilmemelidir. Lidokain HCl solüsyonu hiçbir zaman İ.V. olarak verilmemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genellikle iyi tolere edilen bir antibiotiktir. Seftiriakson kullanımı ile ortaya çıkabilecek belli başlı yan etkiler şunlardır:
Gastrointesitinal: Diyare, daha ender larak bulantı ve kusma, stomatit, glossit.Hematolojik: Eoziofili, lökopeni, daha ender olarak anemi, nöropeni, trombositopeni ve protombin zamanında uzama,
Deri reaksiyonları: Deri döküntüsü, prüit,
Diğer: Baş ağrısı, baş dönmesi, karaciğer enzimlerinde hafif bir artma, monoliaisis, vaginitis, serum kreatininde artma, çok ender olarak psödomembranöz, kolit, Anafilaktik ve anaflaktoid reaksiyonlar.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Seftriakson'un mutad günlük dozu günde 1 defa 1 veya 2 g'dır. Bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat araile verilebilir. Toplam günlük doz 4 g'ı geçmemlidir. Prematürlerde ve yeni doğanlarda (2 haftalığa kadar ) günlük doz 20-50 mg/kg'dır. Çocuklarda, menenjit dışındaki ciddi enfeksiyonlarda günlük doz 50-80 mg/kg'dır. Bu doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilmeli, toplam günlük doz 2g'ı aşmamalıdır. Menenjitte 100mg/kg'lık bir günlük doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilmeli toplam günlük doz 4 g'ı aşmamalıdır. Seftriakson ile tedavi enfeksiyon semptomları kaybolduktan sonra 2 gün daha sürdürülmelidir. Tedavi süresi 4-14 gündür. Komplikasyon mevcutiyetinde bu süre daha uzun olabilir.Komplikasyonsuz gonorede 250 mg tek doz. Seftriakson İ.M. olarak verilir. Preoperatif profilakside ise amelliyattan 1/2 -2 saat önce 1-2g Seftriakson tek doz halinde uygulanır. Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

Seftriakson'un mutad günlük dozu günde 1 defa 1 veya 2 g' dır. Bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile de verilebilir. Toplam günlük doz 4 g'ı geçmemelidir.

Prematürelerde ve yeni doğanlarda (2 haftalığa kadar):
Günlük doz 20-50 mg/kg' dır.

Çocuklarda:
Menenjit dışındaki ciddi enfeksiyonlarda:
Günlük doz 50-80 mg/kg' dır. Bu doz, tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilmeli, toplam günlük doz 2 g' ı aşamamalıdır.
Menenjitte;
100 mg/kg' lık bir günlük doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilmeli, toplam günlük doz 4 g' ı aşmamalıdır.
Seftriakson ile tedavi enfeksiyon semptomları kaybolduktan sonra 2 gün daha sürdürülmelidir. Tedavi süresi genellikle 4-14 gündür. Komplikasyon mevcudiyetinde bu süre daha uzun olabilir.

Erişkinlerde:
Komplikasyonsuz gonorede:
250 mg tek doz Seftriakson İ.M. olarak verilir.
Preoperatif proflakside:
Ameliyattan ½ -2 saat önce 1-2 g Seftriakson tek doz halinde uygulanır.
Streptococcus pyogenes' in neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Desefin Iv 1 Gr 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Desefin Iv 1 Gr 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Desefin Iv 1 Gr 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Seftriakson


Barkod Numarası: 8699525272355

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Deva Holding A.Ş. Logosu

Deva Holding A.Ş.

Büyükdere Cad. No:199/A 4.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.