Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Roflazin 500 Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

Formülü:

1 film tablet;
500 mg Siprofloksazin'e eşdeğer 583 mg Siprofloksazin HCl monohidrat
Yardımcı maddeler : Titandioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

-Solunum yolları enfeksiyonları.
-Orta kulak ve sinüzit enfeksiyonları.
-Böbrek ve üriner sistem enfeksiyonları.
-Gonore dahil genital organ enfeksiyonları.
-Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
-Kemik ve eklem enfeksiyonları.
-Abdominal enfeksiyonlar, septisemi.
-Vücut direnci azalmış hastalarda (immüno süpresiflerle tedavi gören veya nötropenik hastalarda) veya profilaktik amaçla.

Kontrendikasyonları:

Siprofloksazin, kinolon türevlerine karşı aşırı hassasiyeti bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

-Siprofloksazin; çocuklarda, gençlerde (18 yaşın altındakilerde), hamile ve emziren
kadınlarda kullanılmamalıdır.
-Kristalüri riskine karşı bol sıvı alınmalı ve önerilen günlük doz aşılmamalıdır.
Böylece idrarın alkalileşmesi önlenir.
-Hepatik renal fonksiyonları bozuk hastalarda dozun azaltılmasına dikkat etmek
gerekir.
-Motorlu taşıt ve makine kullananlarda kullanma yeteneğini azaltabileceğinden
dikkatli olunmalıdır. Bu durum özellikle ilaçla birlikte alkol alanlarda söz konusudur.
-Santral sinir sistemi bozukluğu (cerebral arterioskleroz ve epilepsi dahil) olan
kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
-Geriatride renal fonksiyon azaldığından doz ayarlaması yapılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Siprofloksazin genelde iyi tolere edilir. Aşağıdaki yan etkilerden bir kısmı ilacın kullanımına bağlıdır. Bir kısmının ise ilaçla ilgili olduğu kesin değildir.
Santral Sinir Sistemi : Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, migren, diplopi, ajitasyon, anksiyete, nadiren koku ve tat almada azalma, görme bozuklukları, depresyon, hallüsinasyonlar.
Gastrointestinal Sistem : Bulantı, kusma, ishal, gaz, karın ağrısı, iştahsızlık.
Deri ve Allerji Reaksiyonları : Kaşıntı, döküntü, eritem, fotosensitive, anjiyoödem, ateş, yüzde ödem.
Kardiyovasküler Sistem : Taşikardi, hipertansiyon, vazodilatasyon, ventriküler ektopi, senkop, angine pectoris, miyokardial enfarktüs.
Renal / Ürogenital Sistem : İnterstisyel nefrit, renal zayıflık, poliüri, üriner retensiyon, vaginitis, acidosis.
Solunum Sistemi : Burun kanaması, Larinjel ve pulmoner ödem, dispne, bronkospazm.

İlaç etkileşimleri:

Siprofloksazin ve teofilin birlikte kullanıldığında plazmada teofilin konsantrasyonunun artmasına sebep olabilir ve teofiline bağlı olarak yan etkiler görülebilir. Cyclosporin ile birlikte alındığında serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği belirlenmiştir. Bu nedenle bu hastalarda haftada 2 kez düzenli olarak serum kreatinin konsantrasyonu kontrol edilmelidir. Demir sukralfat, Alüminyum ve Magnezyum türevi antasitler ve kalsiyum ROFLAZİN'in absorbsiyonunu azaltırlar. Bu yüzden ROFLAZİN bu ilaçlardan 1-2 saat önce veya 4 saat sonra alınmalıdır.
ROFLAZİN warfarin ile birlikte verilirse warfarinin etkisini arttırabilir. Aminoglikozidler veya betalaktam antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında aditif ve sinerjik etki gösterir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse erişkin dozu;
Üriner Sistem Enfeksiyonları:
12 saatte bir 250 mg(Günde 2 kez)
Daha ağır ve komplikasyonlu vakalarda; 12 saatte bir 500 mg(Günde 2 kez)
Solunum Yolları Enfeksiyonları :
12 saatte bir 500 mg(Günde 2 kez)
Daha ağır ve komplikasyonlu vakalarda; 12 saatte bir 750 mg(Günde 2 kez)
Enfeksiyöz Diyare :
12 saatte bir 500 mg(Günde 2 kez)
Diğer Tüm Enfeksiyonlarda (Bkz.Endikasyonlar):
12 saatte bir 500 mg(Günde 2 kez)
Ağır enfeksiyonlarda (Osteomiyelit, karın boşluğundaki ağır enfeksiyonlar vs.):
12 saatte bir 750 mg(Günde 2 kez)
Akut Gonore İçin : 1 günlük tek doz (250 mg) tedavi önerilir. Böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensi 50 mg/dk'nın altına düştüğünde doz yarıya azaltılmalı ve doz intervali 2 katına çıkartılmalıdır.
Yaşlılarda kreatinin klirensinin tayin edilmesi gerekir.
Tedavi Süresi : İdrar yolları, böbrek ve karın içi enfeksiyonlar için 7 güne kadar, zayıflayan hastalarda, tüm nötropatik dönemde, osteomiyelitte max. 2 ay, enfeksiyöz diyare için 5-7 gün ve diğer tüm enfeksiyonlarda 7-14 günlük tedavi önerilir.
Streptotoksik boğaz enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Spesifik bir antidotu yoktur.
Doz aşımı durumunda semptomatik ve supportif tedavi yapılır.
Mideye gastrik lavaj uygulanır ve daha sonra aktif kömür bulamacı verilir.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Üretici Firma:

Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti
Telefon:

Roflazin 500 Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Roflazin 500 Mg 14 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Roflazin 500 Mg 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Siprofloksasin


Barkod Numarası: 8698778093670

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.