Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dekstran-40 İzotonik Sodyum Klorür Sol 500 Ml Setli Şişe

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Kan ve Kan Ürünleri » Plazma Protein Fraksiyonları » Dekstran

Formülü:

Her 100 ml'de :
Dekstran-70 10.0 g,
Sodyum klorür 0.9 g,
İnjeksiyonluk su k.m

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Dekstran-40 solüsyonunun endikasyonları; şok, tromboembolik hastalıklar ve açık kalp cerrahisinde ek perfüzyon sıvısı olaraktır.1- Şok: Hangi sebepten olursa olsun şokta temel bozukluk ha yati önemi haiz dokuları dolaşım sisteminin yeterli perfüzyon yapamamasıdır. Kan kaybı, yaygın vazodilatasyon (tonus kaybı), miyokard fonksiyonunda azaima en sık rastianan sebeplerdir. Plazma hacmini arttırarak ve kanın mikrosirktilasyonda aggregasyonunu önleyerek Dekstran-40 şok tedavsinde faydalı olur. Ancak alınması gereken tedbirler ihmal edilmemelidir. 2- Tromboembolik hastalıklar: Yağ ve pıhtı embolisi, periferik vasküler hastalıklar, Raynaud hastalığı, postoperatif trombo- emboli, serebrai ve periferik Irombozlar.3- Açık kalp ameliyatlarında: Oksijeneratör pompalarında kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Dekstran-40'a karşı hipersansitivite, ileri derecede koagülasyon defektieri: [Trombositopeni, hipofibrinogemi, dikumarol, heparin vs. ileri kardiak dekompensasyon, ağır oligüri ve anüri ile beraber böbrek hastalığı. (Not: Şokta görülen oligüri Dekstran-40 için kontrendikasyon teşkil etmez, ancak tedaviye başlayınca idrar miktarının artması gerekir).

Uyarılar/Önlemler:

1- Nadir olarak daha önce Dekstran almamış kimselerde anafilaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu takdirde Dekstran-40 kesilmeli, adrenalin, steroidler, antihistaminikler gibi uygun tedavi uygulanmaiıdır.
2- Aktif kanamalı hastalarda Dekstran-40 perfüzyonu arttırdığından dikkatle kullanılmalıdır.
3- Dekstran-40'ın gebelikte emniyetli olduğu tam olarak dökümante edilmediğinden ancak hayati önemi haiz endikasyonlarda kullanılmatıdır.
4- Dekstran-40 koagülasyon faktörlerinde ufak değişmelere sebep olabilir. Özelikle faktör VIII ve trombosit yapışkanlığında azalma yapabilir. Bu yönlerden hasta müşahade altında tutulmalıdır.
5- Dekstran-40 tedavisi sırasında idrar akımı sürekli müşahade altında tutulmalıdır. Eğer 500 ml Dekstran-40 verildikten sonra artmıyorsa tedavi kesilmelidir
. 6-Hematokrit'in % 30'un altına düşmesinden kaçınmalıdır.
7- Aşajıdaki laboratuvar muayeneleri Dekstran-40 enfüzyonu sırasında yanlış sonuç verebilir: Kanda glukoz, bilirubin, total protein tayini, kan grupları tayini (enzim tekniği kullanılıyorsa).


Yan etkiler/Advers etkiler:

Dekstranlarda entijenisite yan dalların sayısıyla orantılıdır. Dekstran-40'ta yan dallar az oldujundan antijenisite düşüktür. Bununla beraber alerjik reaksiyonlar görülebilir. Nadiren bulantı, kusma, baş dönmesi, ürtiker, eritem, bronkokonstriksiyon bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Şokta ilk 24 saatte verilecek total doz 20 ml/kg'ı geçmemelidir. İlk 500 ml nisbeten çabuk verilmeli, kalanı daha yavaş veritmelidir. Tedavi bir günden fazla sürerse günlük doz 10 ml/kg'ı geçmemeli ve tedavi 5 günü aşmamalıdır. Tromboemboli profilaksi ve tedavisinde: İlk 24 saatte total doz 10-20 ml/kg, sonraki günlerde günde 10 ml/kg'dır. Ekstra-korporeal sirkülasyonu Kullanılacak miktar oksijeneratör pompasının hacmine tabidir. Tek başına başlatıcı (primer) veya additif olarak kullanılabilir. Genel olarak 10-20 ml/kg perfüzyon devresine katılır. Total doz 20 ml/kg'ı geçmemelidir.

Üretici Firma:

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: osel@osel.com.tr

Dekstran-40 İzotonik Sodyum Klorür Sol 500 Ml Setli Şişe Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Dekstran-40 İzotonik Sodyum Klorür Sol 500 Ml Setli Şişe

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Dekstran 40 + Sodyum Klorur


Barkod Numarası: 8699788695267

İlaç Fiyatı: 26,61 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Caddesi No:115 Beykoz - İSTANBUL
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: osel@osel.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.