Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rheomacrodex 500 Ml(setli)

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Kan ve Kan Ürünleri » Plazma Protein Fraksiyonları » Dekstran

Formülü:

Her 100 ml'lik solüsyonda;
Dekstran RMI (Ortalama Molekül Ağırlığı 40.000)10 g
Sodyum Klorür 0.9 g
Enjeksiyonluk su q.s.

Elektrolit Konsantrasyonları (mEq/litre):
Sodyum : 154
Klorür : 154

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kapiler dolaşımın yavaşladığı durumlar:
Şok, yanıklar, yağ embolisi, pankreatit, peritonit ve paralitik ileus.
Arter ve ven dolaşımı bozuklukları:
Gangren tehdidi, bacak ülserleri, Raynaud hastalığı, hemorajik
olmayan serebral damar hastalıkları.

Ameliyat ve travma sonrası görülen tromboembolik olayların profilaksisi

Damar cerrahisi ve plastik cerrahi:
Periferik dolaşımı düzeltmek ve aşılanmış greftte tromboz olasılığını azaltmak amacı ile.

Açık kalp ameliyatlarında:
Kalp - akciğer cihazında kullanılan perfüzyon sıvısına ek olarak.

Kontrendikasyonları:

Rheomacrodex ciddi trombositopeni ve hipofibrinojenemide olduğu gibi belirli hemorajik eğilimi bulunan durumlarda böbrek hastalığına bağlı oligüri, ya da anüride, belirgin kalp yetmezliğinde ya da Rheomacrodex'e aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Rheomacrodex hiperonkotik bir solüsyon olduğundan, özellikle, gizli ya da belirgin kalp yetmezliği durumlarında damar sistemini aşırı yüklemekten kaçınılmalıdır. İnfüzyonun hızlı yapıldığı durumlarda, dolaşımdaki her gram dekstranın 20 - 25 ml su tutmasına bağlı olarak plazmanın hacmi geçici olarak infüzyonla verilen sıvı hacminin iki katına çıkabilir. Toplam doz ve infüzyonun hızı hastanın klinik durumuna göre saptanmalı, gerektiğinde hastanın arteriyel kan basıncı ve santral ven basıncı kontrol edilmelidir. Rheomacrodex su kaybetmiş hastalara uygulandığında, kristaloid solüsyonlarla hastanın su ve eletrolit dengesi düzeltilmelidir. Rheomacrodex tedavisi sırasında, visköz idrarla kendini belli eden oligüri görüldüğünde, kristaloid solüsyonlarla diürez başlatılmalıdır.
Buna rağmen oligüri devam ederse, furosemid yada mannitol gibi diüretikler kullanılmalıdır.
Dekstran içeren çözeltiler diabetes mellitus'lu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Solüsyon sodyum iyonu içerdiğinden; konjestif kalp yetmezliği, şiddetli böbrek yetmezliği, kortikosteroid tedavisindeki hastalar ve ödem durumunda dikkatle kullanılmalıdır.

Hamileler ve emziren annelerde kullanımı
Hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalı, emziren annelerde ise dikkatle kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Hafif cilt reaksiyonları, kaşıntı, hipotansiyon, bulantı, kusma, baş ağrısı, dispne, göğüste sıkışma ve bronkospazm ve çok nadir olarak anafilaktik şok görülebilir.

Diğer Reaksiyonlar
Enjeksiyon tekniğine bağlı olarak ateş reaksiyonları, enjeksiyon yerinde enfeksiyon ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bazı klinik ve biyokimyasal ölçümlerin etkilenmesi mümkündür (ör. glukoz, protein, sedimentasyon hızı, biüret, yağ asitleri, kolesterol, sorbitdehidrogenaz, idrar dansitesi).
% 6'lık VARIHES (HES 450/0.7)'in diğer infüzyon çözeltileri, infüzyonun hazırlanmasında kullanılan konsantre sıvılar ve toz halindeki enjektabl ilaçlara katılması gerektiğinde, birbiriyle karışıp karışmadığı, duyarlı yöntemlerle, olanaklar elvermiyorsa, en azından çıplak gözle kontrol edilmelidir (Ancak, gözle görülemeyen kimyasal, dolayısıyla, terapötik geçimsizlikler de olabilir).

Kullanım şekli ve dozu:

Dozaj hastaya göre hesaplanır ve hastalığın klinik gidişine göre düzenlenir.
Kan akımının aşırı yüklenmesi ihtimali olan durumlarda, infüzyon yavaş uygulanmalıdır.

Şok vb. gibi kapiler dolaşımın yavaşladığı durumlar:
Başlangıçta toplam doz ilk 24 saat içinde 20 ml/kg'ı aşmamalıdır. Bu dozun ilk 10 ml/kg'lık kısmı hızlı bir şekilde, kalan kısmı ise yavaş bir şekilde infüze edilir. Daha sonraki günler 10 ml/kg'lık günlük dozlar en fazla 5 gün uygulanır.

Arter ve ven dolaşımının bozulduğu durumlar:
Başlangıç olarak ilk 24 saatte 500 - 1000 ml uygulanır. Ek olarak ertesi gün ve daha sonra da en fazla 2 hafta süreyle gün aşırı 500 ml daha uygulanır.

Ameliyat ve travma sonrası görülen tromboembolik olayların profilaksisi:
500 - 1000 ml (kilo başına 10 - 20 ml) intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır. İnfüzyona, ameliyat sırasında ya da travmadan hemen sonra başlanmalıdır.
Tedavi, ertesi gün 500 ml daha uygulanarak tamamlanabilir.
Tromboz tehlikesinin çok fazla olduğu durumlarda (femur başıkırığı, karın boşluğundaki ya da prostattaki habis durumlarda, uzun süre hareketsiz yatan hastalarda, anamnezinde tromboz bulunan hastalarda vb.gibi) tedaviye yukarıdaki gibi 500 - 1000 ml ile başlanır. Ertesi gün ve en fazla iki hafta süreyle gün aşırı 500 ml daha uygulanır.
Damar cerrahisi ve plastik cerrahi:
Ameliyat sırasında 500 ml (yaklaşık olarak kilo başına 10 ml) intravenöz yoldan uygulanır. Ameliyattan sonra 500 ml daha uygulanır. Ameliyatın ertesi günü ve daha sonra da en fazla iki hafta süreyle gün aşırı 500 ml uygulanır.
Açık kalp ameliyatları:
Kilo başına 10 - 20 ml Rheomacrodex perfüzyon sıvısına katılır. Perfüzyon sıvısındaki dekstran konsantrasyonu % 3'ü geçmemelidir. Ameliyat sonrası için öğütlenen doz "kapiler dolaşımın yavaşladığı durumlar" için önerilenin aynıdır.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: bilgi_turkiye@baxter.com

Rheomacrodex 500 Ml(setli) Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Rheomacrodex 500 Ml(setli)

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Dekstran 40 + Sodyum Klorur


Barkod Numarası: 8699556694423

İlaç Fiyatı: 13,9 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: bilgi_turkiye@baxter.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.