Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Codelsol %1 5 Ml Damla

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienflamatuar ve Antienfektif İlaçlar » Kortikosteroid ile Antienfektif Kombinasyonları » Phenylephrine hcl+ prednizolon + sulfasetamid sodyum

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Codelsol %1 Steril göz kulak damlası, gözün ve kulağın alerjik ve enflamatuar durumların yerel tedavisinde kullanılır. Göz: Alerjik konjontivit, akne rorozasea, yüzeyel nokta şeklindeki keretit, iritis siklitis, geçici enfektif konjontivit gibi palpebral ve bulber konjonktivanın, kornea ve göz küresinin arka segmentinin steroide yanıt veren enflamatuvar durumlarında; kimyasal radrasyon veya termal yanmalarda, veya yabancı cisim batmalarında. Codelsol % 1 steril göz kulak damlası, hafif ve ciddi enflamasyonlarda özellikle olağan üstü hızlı bir kontrol gerektiğinde önerilir. Kulak : Dış kulak yolu enflamasyonları, jeneralize enflamatuvar dermatozlarda beraber görülen otitis eksternada kullanılır.

Kontrendikasyonları:

-Akut yüzeyel herpes simplex keratinde,-Göz kulak ve mantar enfeksiyonlarında,-Kornea ve konjenkivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüs hastalıklarının akut ve enfeksiyöz safhalarında,- Kulak zarı perforasyonlarında, -Göz tüberkülozunda,-İçeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,- Komplike olmayan, yüzeye kornea yabancı cisimlerin çıkarılmasından sonra kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

CODESOL %1 Steril gçz kulak damlası sadece topik kullanım içindir, enjekte edilmez.
- Uzun süreli kullanımdan artmış intraoküler basınç ve/veya glokom, optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görme alanında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumu, veya sekonder göz enfeksiyonları meydana gelebilir.
- Korneanın veya skleranın incelmesine neden olan hastalıklarında, yerel steroid kullanımı delinmeye neden olabilir.
- Steroid tedavisi gözün ve kulağın tedavi edilemeyen akut cerahtli enfeksiyonunu maskeleyebilir veya şiddetini arttırabilir.
Hamilelerde ve Emziren annelerde kullanım :Prednisolon sodyum fosfatın hamile kadınlara fetus üzerinde veya üreme kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi oluğu, ve ayrıca sütl atılıp atılmadığı bilinmediğinden hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Optik sinir hasarıyla birlikte glokom, görme keskinliği ve görme alanında azalma posterior subkassüler katarakt oluşumu herpes simplex ve mantarları içeren patojenlerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyonlar. ender olarak katarakt ameliyatını takiben kabarcıklar bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.
Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir.
Nadir olguda, eş zamanlı olarak belli antibiyotiklerin (örn. penisilinler ve tetrasiklin) kullanılması durumunda estradiol düzeylerinde düşme gözlenmiştir.
Konjugasyona uğrayan maddeler (örneğin parasetamol) emilim sırasında konjugasyon sisteminin kompetetif inhibisyonu ile estradiolun biyoyararlılığının artmasına yol açabilirler.
Belli olgularda glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiabetiklere ve insuline gereksinim değişebilir.
• Alkolle etkileşim
HRT kullanımı sırasında akut alkol alınması dolaşan estradiol düzeylerinde yükselmelere yolaçabilir.
• Laboratuvar Testleri
Seks steroidlerinin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Gözde: İyileşme sağlanıncaya kadar gündüz her 4 saatte bir, gece her 2 saatte bir konjonktiva kesesine 1-2 damla damlatılır.Uygun bir yanıt gözlenmesi halinde uygulanan doz her 4 saatte bir 1 damlaya azaltılır.
Kulakta : Dış kulak yolu temizlenip kurulanır ve solüsyon damlalıkla kulak yoluna damlatılır. Başlangıç dozu olarak günde 2-3 defa 3-4 damla önerilir. Uygun bir yanıt gözlenmesi halinde uygulanan doz tedricen azaltılır veya tedaviye son verilir.

Üretici Firma:

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Telefon: (212) 467 11 11
Email: [email protected]

Codelsol %1 5 Ml Damla Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:2.7.2010)

Codelsol %1 5 Ml Damla

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Prednizolon


Barkod Numarası: 8699508610068

İlaç Fiyatı: 4,04 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. Logosu

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Davutpaşa Cd. No: 12 Topkapı - İSTANBUL
Telefon: (212) 467 11 11
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.