Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Codelton 5 Mg 20 Tablet

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienflamatuar ve Antienfektif İlaçlar » Kortikosteroid ile Antienfektif Kombinasyonları » Phenylephrine hcl+ prednizolon + sulfasetamid sodyum

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Codelton kortikosteroid hormon tedavisine cevap veren her durumda kullanılır. Kollagen hastalıklar, Deri hastalıkları, Alerjik hastalıklar, Habis hastalıklar, Kan diskrazileri. Böbrek üstü hormonunun ramplasmanın gerekli olduğu Addison hastalığı, adrenalektomi, adrenal kriz ve panhipopituitarizm gibi hallerde Codelton değer taşır.

Kontrendikasyonları:

-Akut yüzeyel herpes simplex keratinde,-Göz kulak ve mantar enfeksiyonlarında,-Kornea ve konjenkivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüs hastalıklarının akut ve enfeksiyöz safhalarında,- Kulak zarı perforasyonlarında, -Göz tüberkülozunda,-İçeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,- Komplike olmayan, yüzeye kornea yabancı cisimlerin çıkarılmasından sonra kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Tüberkülozlu, virütik enfeksiyon geçirmekte olan veya virütik aşı yaptıranlarda, diabetes mellitusda, hipertansiyonda, peptik ülserde, gebeliğin özellikle 3 ayı, gözde herpes simplex bulunduğunda ve sistemik fungus hastalıklarında kullanılmaz. Kalp glikozitleri, salüretikler, antidiyabetikler, kümarin, rifampin, fenitoin ve barbitüratlarla birlikte kullanlımaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sürrenal yetmezlik, negatif azot dengesi, osteoporoz, peptik ülser, hipertansiyon, ay yüz, akne, konvalsiyon, amenore ve uykusuzluk gibi yan etkiler-görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.
Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir.
Nadir olguda, eş zamanlı olarak belli antibiyotiklerin (örn. penisilinler ve tetrasiklin) kullanılması durumunda estradiol düzeylerinde düşme gözlenmiştir.
Konjugasyona uğrayan maddeler (örneğin parasetamol) emilim sırasında konjugasyon sisteminin kompetetif inhibisyonu ile estradiolun biyoyararlılığının artmasına yol açabilirler.
Belli olgularda glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiabetiklere ve insuline gereksinim değişebilir.
• Alkolle etkileşim
HRT kullanımı sırasında akut alkol alınması dolaşan estradiol düzeylerinde yükselmelere yolaçabilir.
• Laboratuvar Testleri
Seks steroidlerinin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Genellikle günlük doz 30mg. dır. bir çok hastada daha küçük dozlar dahi yeterli olamkatadır. Bununla beraber bazı durumlarda daha yüksek dozlar gerekebilir. Elverişli cevap alındıktan sonra tedricen idame dozuna inilmelidir. İdame dozu genellikle 5 - 20 mg arasında değişebilir.

Üretici Firma:

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Telefon: (212) 467 11 11
Email: [email protected]

Codelton 5 Mg 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:2.7.2010)

Codelton 5 Mg 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Prednizolon


Barkod Numarası: 8699508010042

İlaç Fiyatı: 0,75 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. Logosu

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Davutpaşa Cd. No: 12 Topkapı - İSTANBUL
Telefon: (212) 467 11 11
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.