Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lumen 100 2 Mg 50 Ml Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Flukonazol

Formülü:

Her 50-100 ml flakon, 2 mg/ml flukonazol içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

LUMEN enjektabl flakon normal bireylerde, AİDS olgularında, organ nakli yapılmış bireylerde, immün sistemi bastırılmış hastalarda ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak sitotoksik kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalarda ortaya çıkabilecek aşağıdaki fungal enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Özofarenjeal kandidiazis tedavisi ile orofarenjeal kandidiazis tedavisinde ve kandida ile ilgili idrar yolları enfeksiyonlarında,
Peritonit, pnömoni ile kandidemi dahil sistemik kandida enfeksiyonlarının tedavilerinde;
Kriptokoksik menenjit ve diğer organlar ile ilgili kriptokokkozis tedavilerinde,
Kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda oluşabilecek kandida enfeksiyon profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

LUMEN flakon, flukonazol ve triazol bileşiklerine duyarlı olan hastalar ile akut veya kronik hepatopati ve hepatik yetmezlik tanısı konulan olgularda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Uzun süreli tedavilerde periodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve gerektiğinde tedavi durdurulmalıdır. İmmün sistemi zayıflamış hastalarda oluşabilecek deri döküntüsü tedavinin durdurulmasına neden olabilir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir. Kumarin grubu antikoagülanlar ile birlikte uygulanan flukonazol, protrombin zamanını uzatabilir. Bu nedenle periyodik olarak kısa aralıklarla hastaların protrombin zamanı ölçülerek izlenmelidir. Flukonazol teofilin kan düzeyini yükselttiğinden, bu iki ilacı birlikte alan hastalarda teofilinin kan düzeyleri dikkatle izlenmelidir. Flukonazolün sisaprid veya astemizol ya da terfenadin ile birlikte kullanımı, bu ajanların metabolizmalarının yavaşlatılması sonucu serum konsantransyonlarında artışa ve ciddi kardiyolojik yan etkilere neden olabilir. Etinil-estradiol ve levonorgestrol içeren oral kontraseptifler ile beraber alınan flukonazol, bu ajanların kan düzeylerinde artışa neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Flukonazol tedavisi süresinde en sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, diyare gibi sindirim kanalını ilgilendiren şikayetlerdir. Baş ağrısı oluşabilir. Uzun süreli tedavilerde deri döküntüleri izlenebilir.

İlaç etkileşimleri:

Warfarin kullanan bireylerde flukonazol uygulanması %12 oranında protrombin zamanı uzamasına neden olmuştur. Fenitoin ile birlikte kullanılan flukonazol, fenitoin düzeyini çok yükseltir; bu nedenle fenitoin dozu azaltılmalıdır. Hidroklorotiazid ve flukonazolün birlikte kullanımında, flukonazolün maksimum plazma konsantrasyonunda %41 oranında artış izlenebilir. Oral hipoglisemik ajanlar ile birlikte flukonazol uygulamasında bu ajanların kan konsantrasyonlarında yükselme izlenir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinler için önerilen doz aşağıda belirtilmiştir.
1. Kriptokoksik menenjit ile diğer bölgelerdeki kriptokoksik enfeksiyonların tedavisinde başlangıç dozu olarak 400 mg ve takibeden günler için de günde bir defa 200 mg önerilmektedir. Bu doz alınacak klinik cevaba göre 400 mg'a kadar yükseltilebilir.AIDS olgularında kriptokoksik menenjit tekrarını önlemek için yukarıda önerilen tedaviyi takiben süresiz olarak günde en az 100 mg doz uygulaması önerilmektedir.
2. Yaygın kandidiyal enfeksiyonlar ile kandidemi olgularında başlangıç dozu olarak ilk gün 40(T mg ve takibeden günler ıçin de günde bir defa 200 mg önerilmektedir. Bu doz alınan klinik cevaba göre 400 mg a kadar yükseltilebilir ve olumlu sonuç alınana kadar devam edilir. Bu süre 4 - 6 hafta arasında değişmektedir ve olumlu sonuç alındıktan sonra tedavıye iki hafta daha devam edilmesi önerilmektedir.
3.0rofarengeal ve özofarengeal kandidiazis tedavisi için başlangıç dozu olarak ilk gün 200 mg ve takiben günde bir defa 100 mg önerilmektedir. Bu doz alınan klinik cevaba göre 400 mg a kadar yükseltilebilir. Orofarengeal kandidiazis günlerce devam edebilir; İyileşmeden sonra tedaviye en az 2 hafta daha devam edilmelidir. Özofarengeal kandidiazis en az 3 hafta süre ile tedavi edilmeli ve tedaviye tam iyileşmeden sonra en az iki hatta daha devam edilmelidir.
Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Uygulama:
Enfeksiyonun şiddetine göre 50-400 mg arası uygulanan yükleme dozunu lakiben kreatinin klerahs ölçümlerine göre aşağıdaki şema uygulanmalıdır-
Kreatinin Klerans (ml/dakika) Önerilen Doz (% normal)
>50 % 10021-50 % 50 11-21% 25 hemodiyaliz hastası her diyalizden sonra önerilen tek dozSerum kreatinin ölçümlerine göre kreatinin klerans aşağıda yazılı formüle göre hesaplanabilir:
Erkek için = vücut ağırlığı (kq) x (140 - yaş) 72 x serum kreatinin (mg/100 ml)
Kadın için = 0.85 x vücut ağırlığı (kg) x (140 - yaş) 72 x serum kreatinin (mg/100 ml)
LUMEN 100 flakon % 0.9 sodyum klorür solüsyonu içinde formüle edilmişt ve dilüe bir tuz solüsyonu içerdiğinden sodyum veya tuz kısıtlaması mutlak olan hastalarda uygulama hızına dikkat edilmelidir. LUMEN 100 flakon aşağıdakı enfüzyon sıvıları ile setten enfüzyon şeklinde verilebilir:
Ringer solüsyonu. Hartmann solüsyonu, fizyolojik tuzlu su, % 20 dekstroz. dekstrozda KCl ve % 4.2 sodyum bikarbonat.
LUMEN 100 flakon, 10 ml/dakika bir süratle intravenöz yoldan uygulanır. İntravenöz uygulamadan oral uygulamaya geçerken ya da bunun aksi gerektığinde günlük doz değişimi yapılmaz.

Üretici Firma:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Lumen 100 2 Mg 50 Ml Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Lumen 100 2 Mg 50 Ml Flakon

İlaç Fotoğrafı: Lumen 100 2 Mg 50 Ml Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Flukonazol


Barkod Numarası: 8699541771207

İlaç Fiyatı: 10,16 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Logosu

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. 5/1 Gayrettepe - İSTANBUL
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.