Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aksef 500 Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

Formülü:

Aksef 750 mg ve 250 mg enjektabl toz içeren flakonlar, sırasıyla 750 mg ve 250 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Aksef enjektabl duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan aşağıdaki infeksiyonların tedavisinde kullanılır:
· Alt solunum yolu infeksiyonları,
· Genitoüriner sistem infeksiyonları,
· Deri ve yumuşak doku infeksiyonları,
· Septisemi,
· Menenjit,
· Gonore,
· Kemik ve eklem infeksiyonları,
· Pre- ve Post-operatif Profilaksi,

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Sefalosporin grubu ile penisilin grubu antibiyotikler arasında çapraz aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmesine rağmen penisiline alerjik hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler güvenle kullanılabilmektedir. Ancak yinede penisilinlere duyarlı olduğu bilinen hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
İlacın kullanımı sırasında alerjik reaksiyon ortaya çıkması halinde ilaç derhal kesilmelidir. Ciddi alerjik reaksiyon durumunda epinefrine ve diğer acil önlemlere gerek duyulabilir. Gebelikte kullanım kategorisi B dir. Sefuroksim anne sütüne geçer. Emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nadiren diyare, bulantı/kusma, kas krampları, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anaflaksi gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Yetişkinler:
Yetişkinlere her sekiz saatte bir 750 mg ile 1500 mg arasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistem infeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında, dissemine gonokokal infeksiyonlarda ve komplikasyonsuz pnömonide, her sekiz saatte bir 750 mg dozunda uygulanabilir.
Şiddetli veya komplikasyonlu infeksiyonlarda, 8 saatte bir 1500 mg doz uygulanır.
Kemik ve eklem infeksiyonlarında, 8 saatte bir 1500 mg doz uygulanır.
Hayatı tehdit eden infeksiyonlarda veya düşük duyarlılıklı ajanların neden oldukları infeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1500 mg dozunda uygulanabilir.
Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3000 mg' ı geçmemelidir.
Komplikasyonsuz gonokokal infeksiyonlar için önerilen doz, İ.M. yolla 1500 mg dır. Bu doz bölünerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profilaktik amaçla cerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce İ.V. yolla 1500 mg uygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir intramusküler yada intravenöz olarak 750 mg dozunda uygulama yapılır.
Açık kalp cerrahisi uygulamalarında, anestezi indüksiyonu sırasında ve takip eden 12 saatlik periyotlarda, İ.V. yolla 1500 mg uygulanması önerilir. Toplam doz 6000 mg ı aşmamalıdır.

Bebeklerde ve 3 aylıktan büyük pediyatrik hastalarda:
Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş infeksiyonlarda, günlük doz 50-100 mg/kg olmalıdır. Bu doz 6 yada 8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır. Çok şiddetli ve ciddi infeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır.
Kemik ve eklem infeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg dır. Bu doz dört eşit parçaya bölünerek uygulanır.
Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240 mg/kg dır. Bu 6 yada 8 saatte bir intravenöz yolla uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: [email protected]

Aksef 500 Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Aksef 500 Mg 14 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Aksef 500 Mg 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefuroksim Aksetil


Barkod Numarası: 8699540091054

İlaç Fiyatı: 20,56 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Bulvarı N:76-78 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 259 74 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.