Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Oraceftin 500 Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

Formülü:

Oraceftin 250 mg Film Tablet, her bir film tablette; 250 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit içerir.

Oraceftin 500 mg Film Tablet, her bir film tablette; 500 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak; titanyum dioksit ve Dye Yellow F.D.C. No.6 içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Oraceftin, duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
Üst solunum yolu enfeksiyonları: Otitis media, sinüzit, farenjit ve tonsilit gibi çeşitli kulak-burun-boğaz enfeksiyonları.
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni.
Ürogenital sistem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit, üretrit.
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları: Furonkül, piyoderma, impetigo.

Kontrendikasyonları:

Oraceftin, sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Oraceftin tedavisine başlamadan önce hastada sefuroksim aksetil, sefalosporinler, penisilinler ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır. Sefuroksim aksetil, penisiline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür allerjisi olan ve özellikle ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde, sefuroksim aksetil tedavisi derhal sonlandırılmalıdır. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir.
Sefalosporin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal florasını bozabilir ve Clostridia'ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Clostridium difficile'in ürettiği bir toksin antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şiddetteki kolitler sadece ilacın kesilmesi ile düzelebilir. Kolit ilacın kesilmesi ile düzelmezse veya ciddi bir psödomembranöz kolit vakası söz konusu ise tedavide vankomisin kullanılır. Kolitin diğer sebepleri de gözönünde bulundurulmalıdır.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi uzun süreli Oraceftin tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır.
Hamilelikte Kullanımı: Hamile kadınlar üzerinde yapılmış yeterli çalışma bulunmadığından, bu ilaç hamilelik sırasında ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
Süt veren annelerde kullanımı: Sefuroksim anne sütüne geçmektedir. Oraceftin tedavisi uygulanacak annelerde emzirmeye geçici olarak ara verilmesi önerilmektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefuroksim aksetil, genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkiler, diğer oral sefalosporinlerin kullanımı sırasında görülen reaksiyonlara benzer. Bulantı, kusma, tad duyusunda bozulma ve diyare gibi gastrointestinal etkilerin yanısıra nadiren psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Seyrek olarak döküntü, ürtiker, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, serum hastalığı ve anaflaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülbelir. Baş ağrısı nadiren gözlenen bir diğer yan etkidir. Klinik laboratuvar testlerinden AST (SGOT), ALT (SGPT) ve LDH değerlerinde geçici yükselmelere rastlanabilir. Eozinofili ve pozitif Coombs testi olguları da kaydedilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin açlık durumundaki biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.
Laboratuvar etkileşimleri: Bakır redüksiyon yöntemleri (Benedict veya Fehling solüsyonu veya Clinitest® tabletleri) ile yapılan idrarda glukoz tayin testlerinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir, ancak enzimlerle yapılan testler etkilenmez (örneğin; Clinistix®, Test-Tape®). Ferrisiyanid testi ile yalancı negatif sonuçlar ortaya çıkabileceği için Oraceftin kullanan hastalarda kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz ve heksokinaz metodları ile aranması uygun olur. Sefuroksim serumda ve idrarda kreatinin incelemelerinde kullanılan alkali pikrat metodu ile etkileşmez.

Kullanım şekli ve dozu:

Oraceftin Film Tablet tercihan yemeklerden sonra kullanılır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde Oraceftin dozu aşağıdaki şekildedir:
Erişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar: Önerilen doz günde iki kez 250 mg.dır. Daha ciddi enfeksiyonlar ile daha az duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda doz günde iki kez 500 mg'a yükseltilebilir.
Streptococcus pyogenes'e (grup A beta-hemolitik streptokoklara) bağlı enfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmak için sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Oraceftin 500 Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Oraceftin 500 Mg 14 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Oraceftin 500 Mg 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefuroksim Aksetil


Barkod Numarası: 8699517091254

İlaç Fiyatı: 20,94 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.