Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Macrol 250 Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Klaritromisin

Formülü:

Süspansiyon : Clarithromycin, 125-250 mg/5 ml
Tablet : Clarithromycin, 250-500 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Klaritromisin, duyarlı mikroorganizma suşlarının neden olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

- Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (Ör. Farenjit, tonsilit ve sinüzit)
- Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (Ör. Bronsit, pnömoni)
- Akut Otitis Media
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (Ör. İnpetigo, follikülit, selülit, apseler)

Klaritromisin, Mycobacterium avium veya Mycobacterium intracellulare'ya bağlı yaygın veya lokal mikobakteriyal enfeksiyonların ve Mycobacterium chelonae,Mycobacterium fortitum ve Mycobacterium kansasii'ye bağlı lokal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Klaritromisin; makrolid antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.Klaritromisin; sisaprid, timozid ve terfenadin gibi ilaçlarla beraber kullanılmalıdır. Ayrıca Terfenadin tedavisi görmekte olan kalp hastaları ile elektrolit dengesizliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Makronitler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla psodomenbranöz kolit rapor edilmiştir. Ve hafiften yaşamı tahtit edinceye kadar çeşitli derecelerde olabilir. Dolayısıyla antibakteriyel ajanların uygulanmasından önce, diyareli hastalarda bu teşhisin değerlendirmeye alınması önemlidir.
Antibakteriyel ajanlarda tedavi kalın bağırsağın normel fulorasını değiştirir ve clastridiumların aşırı üremesine neden olabilir. Çalışmalar, clostridium dioflicilenin üretiği bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin başlıca nedeni olduğunu göstermiştir.
Psödomembranöz kolitin teşhisi konulduktan sonra, lezapolik ölçümler başlatılmalıdır. Psödomembranöz kolisin hafif vakalrı genellikle sadece ilacın kesilmesine yanıt verirler. Orta ve şiddetli durumlarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein suplemenlasyonu ve klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekler yoluyla atılır.Klaritromisin normel renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Ancak birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir.
Klaritromisin ile linkomisin ve klindamisinde olduğu gibi diğer makrolit antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir.
Hamilelerde kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen maksimum insan dozları ile tedavi edilen insanlardan elde edilen serum seviyelerinin 2-17 katı fazla plazma seviyelerini oluşturan dozlar uygulanan maymun, sıçan, fare ve tavşanlarda, Klaritromisin hamilelik ürününde ve embriyo-fetal devalopmanda adverbs etkileri tespit edilmiştir.Hamilelik ve emzirme döneminde Klaritromisin kullanımının emniyeti açıklanmamıştır. Klaritromisin anne sütü ile atılır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik çalışmalarda gözlenen yan etkilerin çoğunluğu hafif ve geçici türde olup klasik makroidlere göre gastrointestinal yan etkilere rastlanmaktadır. İlaca bağlı yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar %3'den daha azdır. Gözlenen yarı etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup diare, kusma,abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tal değişiklikleri ve karaciğer enzimlerindeki geçici artışları içerir. Diğer makroidlerle olduğu gibi, Klaritromisin ile seyrek olarak, karaciğer nezimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılık olmadan seyreden hepatoselüler ve kolestatik hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bu hepatik fonksiyon şiddetli olabilir ve genellikle geri dönüşümlüdür. Çok nadir durumlarda, fatal sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve aynı anda kullanılan ilaçlarla alakalıdır. Klaritromisin ve omeprazolun birlikte uygulandığı klinik çalışmalarda, dilde geçici renk değişikliği görülmüştür. Oral uygulanan Klaritromisin ile ürtiker ve orta derecede deri erüpsiyonundan, anallaksi ve Stevens-Jonson sendromuna kadar uzanan allerjik reaksiyonlar oluşmuştur. Oral Klaritromisin ile endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalardan; konfüzyon, halisilasyonlar ve psikoza kadar uzanan geçici santral sinir sistemi yan etkileri rapor edilmiştir. Ama sebep ve etki bağlantısı belirtilmemiştir. Klaritromisin ile tedavinin kesilmesi ile düzelen işitme kaybı rapor edilmiştir. OT aralığı genişlemesi olan kişilerde Eritromisin, venirüküler taşikardi dahi venirüküler aritmi ile nadiren alakalıdır. Klaritromisin tedavisinde glosil, stomalit ve oral monilia rapor edilmiştir. Miko bakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre kloritromisin'in yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda, muhtemelen klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri, HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırd etmek genellikle zordur. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

İlaç etkileşimleri:

Klinik çalışmalar, teobin ve karbamazepinin Klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda, kanda bu ilacın seviyelerinde orta derecede ama istatisliki olarak anlamlı bir artış olduğunu göstermiştir. Diğer makrolit antibiyotiklerle olduğu gibi, hastalarda silokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçlarla birlikte Klaritromisin kullanılması, bu ilaçların serum seviyelerindeki artış ile alakalı olabilir. Klaritromisin ile birlikte sisaprid kullanan hastalarda, yükselmiş sisaprid seviyeleri rapor edilmiştir. Bu OT aralığı genişlemesi ve ventriküler, taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve lorsade de pontes dahil kardiyak aritmilerle sonuçlanabilir. Klaritromisin ve pimozidi birlikte kullanan hastalarda benzer etkiler görülmüştür.Klaritromisin ve Digoksini birlikte kullanılan hastalarda, yükselmiş digoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Serum-Digoksin seviyelerinin kontrol edilmesi düşünülmelidir. HIV-enfeksiyonlu yetişkinlere sürekli olarak oral Klaritromisin ve zudovudin uygulanması zidovudun denge düzeyi seviyelerinde düşüşe sebep olabilir. Çocuklarda böyle bir reaksiyon rapor edilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Mikobakteriyel enfeksiyonlar: Mikobakteriyel enfeksiyonlar yetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2 defa 500 mg'dır. Eğer 3-4 hafta içinde klinik veya bakteriyolojik yanıt elde edilmezse doz günde 2 defa 1000 mg'a çıkartılabilir. Yaygın MAC enfeksiyonlarının tedavisini, klinik ve mikrobiyolojik yarar sağlanıncaya kadar devam edilmelidir. Klaritromisin diğer antirnikobakteriyel ilaçlarla kombine halde uygulanır. Tüberküloz olmayan mikobakteriyel enfeksiyonların tedavisine doktorun kararına göre devam edilmelidir. Duodenal Ülserle alakalı H.Pylorl eradikasyonu: Tavsiye edilen Klaridromisin dozu, asit sekresyonunu önleyici bir ajanla kombinasyon halinde 14 gün süre ile günde 3 defa 500 mg'dır. Asil sekresyonunu önleyici ajan, örneğin omeprazol 28 gün boyunca günde 40 mg verilebilir.

Üretici Firma:

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Macrol 250 Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Macrol 250 Mg 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klaritromisin


Barkod Numarası: 8699536090139

İlaç Fiyatı: 37 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad.Dereboyu Sk.Zağra İş Mrk.C Blok Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.