Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Metoprim 5 Ml 200 Mg 100 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Sülfonamidler ve Trimetoprim » Sülfonamid ve Trimetoprim Kombinasyonları » Trimetoprim ve Sulfametoksazol

Formülü:

5 ml'lik 1 ölçek; Trimetoprim 40 mg,
Sülfametoksazol 200 mg
Yardımcı maddeler: Şeker, Sodyum sakarin, Metil paraben sodyum, Ponceau 4R, Esans Framboaz

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, faranjit, Pneumocystis carinii pnömonisi, pnömoni, otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit.
- Üriner sistem enfeksiyonları: Akut kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit.
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralarda.
- Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları: Tifo, paratifo, basilli dizanteri, kolera (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte).
- Gonokoksik üretrit de dahil, her iki cinsiyette rastlanan genital enfeksiyonlarda.
- Diğer bakteriyel enfeksiyonlarda: Akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı septisemiler, Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla meydana gelmemişse), ameliyat sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, sülfamidlere, trimetoprime aşırı hassasiyeti olan kişilerde, folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda kullanılmamalıdır. Plasentadan geçip süt ile itrah edildikleri göz önünde bulundurularak hamilelik ve süt verme dönemlerinde, ayrıca prematüre doğanlarda ve iki aylıktan küçük bebeklerde (enzim sistemi tam gelişmediğinden, böbrek ve karaciğer fonksiyonfarı henüz oluşmadığından) kan diskrazilerinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

METOPRİM Süspansiyonun streptokoksik faranjitte kullanılması tavsiye edilmez. İlacın kullanımı esnasında fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt reaksiyonları görülürse ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora basvurulmalıdır.
Toksik epidermal nekroliz, ani hepatiknekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gibi şiddetli reaksiyonlar nadirde olsa ortaya çıkabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek bozuklukları olan vakalarda ilacın birikmesini önlemek için dozu azaltmak veya daha uzun aralıklarla vermek uygundur. Böyle vakalarda ilacın plazma konsantrasyonunun tayin edilmesi tavsiye edilir. METOPRİM Süspansiyonla uzun süren tedavilerde kan tablosunu muntazam aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir. Folik asit metabolizmasında bir bozukluğa işaret eden asemptomatik seçenekler ender de olsa görülebilir. Folinik asit takviyesi ile bunlar kaybolur. Ayrıca glikoz-6 fosfat-dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda ilaç kullanımı esnasında hemoliz görülebilir.
Metoprim ile uzun dönem tedavi gören hastalar (özellikle böbrek yetmezliği olan) idrar değerleri ve böbrek fonksiyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidirler. Tedavi sırasında kristalüriyi önlemek açısından yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

- Kan bozuklukları; Agranülositoz, aplastik anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi,eozinofili.
- Allerjik reaksiyonları; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi, allerjik miyokardit, eritema multiform, eksfolyatif dermatit, anjiyoödem, ilaç ateşi, titreme, Henoch-Schoenlein, purpura, serum hastalığı benzeri sendrom, genel allerjik reaksiyonlar, genel cilt kabartıları, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker ve kızarıklıklar.
- Gastro-intestinal; Hepatit, serum transaminaz ve bilirübin artması, psödomembranöz kolit, pankreatit, stomatit, glosit, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık.
- Ürogenital; Böbrek yetmezliği, interstisyel nefrit, oligüri, anüri, BUN ve kan kreatinin yükselmesi, kristalüri toksiknefroz.
- Nöroloji; Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferal nevrit, ataksi, baş dönmesi, kulak çınlaması, başağrısı.
- Diğer reaksiyonlar; Artralji miyalji, yorgunluk uykusuzluk.

İlaç etkileşimleri:

Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikleri alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. METOPRIM Süspansiyonun bir antikoagülan olarak Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği hususu akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir.
Sülfonamidler, metotraksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve serbest metotreksatın konsantrasyonunu artırabilirler. Böbrek transplantasyonundan sonra Cotrimoxazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu görülmüştür. Sülfonamidler oral hipoglisemik ilaçların etkisini artırabilir. PABA içeren bileşikler ve PABA türevli lokal anestezikler sülfonamidlerin aktivitesini inhibe edebilirler. Salisilatlar, fenilbutazon, probenesid gibi ilaçlar sülfonamid aktivitesini artırabilir.

İLAÇ / LABORATUAR TESTİ ETKİLEŞMELERİ:
Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan yarışmalı protein bağlama tekniği (CBPA) ile yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkiliyebilir. Bununla beraber eğer metotreksat RIA (Radyoimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez. Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı kreatinin miktar tayini için yapılan Saffe alkali pikrat reaksiyonunu etkiliyebilir. Sülfonamidler, Benedict ve sülfosalisilik asit testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

6 haftalık-5 aylık süt çocuklarında: günde 2 defa 1/2 ölçek
6 ay - 5 yaş günde 2 defa 1 ölçek
6 yaş - 12 yaş :günde 2 defa 2 ölçek
Metoprim süspansiyon sabah, akşam tok karnına verilmelidir. Ortalama günlük doz hesabı, vücut ağırlığının her kilogramı için 6 mg. trimetoprim ve 30 mg. sülfametoksazol verilecek şekilde yapılmalıdır.

Üretici Firma:

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Metoprim 5 Ml 200 Mg 100 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Metoprim 5 Ml 200 Mg 100 Ml Süspansiyon

İlaç Fotoğrafı: Metoprim 5 Ml 200 Mg 100 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Trimetoprim + Sulfametoksazol


Barkod Numarası: 8699578702625

İlaç Fiyatı: 8,75 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Logosu

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.

Veysel Karani Mah.Fatih Cd.N:2 Samandıra, Kartal - İSTANBUL
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.