Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Metoprim Fort 20 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Sülfonamidler ve Trimetoprim » Sülfonamid ve Trimetoprim Kombinasyonları » Trimetoprim ve Sulfametoksazol

Formülü:

1 Tablet;Trimetoprim 80 mg,Sülfametoksazol 400 mg içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, faranjit, Pneumocystis carinii pnömonisi, pnömoni, otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit.
- Üriner Sistem Enfeksiyonları: Akut kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit.
- Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralarda.
- Gastro-intestinal Sistem Enfeksiyonları: Tifo, paratifo, basilli dizanteri, kolera. (sıvı ve elektrolit tedavisi ile birlikte).
- Gonokoksik üretrit de dahil, her iki cinsiyette rastlanan genital enfeksiyonlarda.
- Diğer Bakteriyel Enfeksiyonlarda: Akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı septisemiler, Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla meydana gelmemişse), ameliyat sonrasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Ciddi karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda, sülfonamidlere ve Trimetoprime aşırı hassasiyeti olan kişilerde ve folat eksikliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda kullanılmamalıdır. Plasentadan geçip süt ile itrah edildikleri göz önünde bulundurularak hamilelik ve süt verme dönemlerinde, ayrıca prematüre doğanlarda ve iki aylıktan küçük bebeklerde (enzim sistemi tam gelişmediğinden, böbrek ve karaciğer fonksiyonları henüz oluşmadığından) kan diskrazilerinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

METOPRİM'in streptokoksik faranjitte kullanılması tavsiye edilmez. İlacın kullanımı esnasında fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt reaksiyonları görülürse ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktoroa başvurulmalıdır.
Toksik epidermal nekroliz, ani hepatiknekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gibi şiddetli reaksiyonlar nadirde olsa ortaya çıkabilir
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek bozuklukları olan vakalarda ilacın birikmesini önlemek için dozu azaltmak veya daha uzun aralıklarla vermek uygundur. Böyle vakalarda ilacın plazma konsantrasyonunun tayin edilmesi tavsiye edilir. METOPRİM Tabletle uzun süren tedavilerde kan tablosunu muntazam aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir.
Folik asit metabolizmasında bir bozukluğa işaret eden asemptomatik seçenekler ender de olsa görülebilir. Folinik asit takviyesiyle bunlar kaybolur. Ayrıca glikoz-6 fosfat-dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda ilaç kullanımı esnasında hemoliz görülebilir.
METOPRİM ile uzun dönem tedavi gören hastalar ( böbrek yetmezliği olan) idrar değerleri ve böbrek fonksiyonları yönünden düzenli olarak izlenmelidirler. Tedavi sırasında kristalüriyi ön- lemek açısından yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

- Kan bozuklukları; Agranülositoz, anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi, eozinofili.
- Allerjik Reaksiyonlar; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi, allerjik miyokardit, eritema multiform, eksfoliativ dermatit, anjiyoödem, ilaç ateşi, titreme, Henoch-Schoenlein purpura, serum hastalığı benzeri sendrom, genel allerjik reaksiyonlar, genel cilt kabartıları, fotosensitivite, kaşıntı, ürtiker kızarıklıklar.
- Gastro-intestinal; Hepatit, serum transaminaz ve bilirübin artması, psödomembranöz kolit, pankreatit, stomatit, glosit, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık.
- Ürogenital; Böbrek yetmezliği, interstiyel nefrit, BUN ve kan kreatinin yükselmesi, kristalüri toksiknefroz,
- Nöroloji; Aseptik menenjit, konvülsiyonlar, periferalnevrit, ataksi, baş dönmesi, kulak çınlaması, başağrısı.
- Diğer reaksiyonlar : Artralji, miyalji, yorgunluk, uykusuzluk.

İlaç etkileşimleri:

Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikleri alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni olasılığında bir artış gözlenmiştir. METOPRIM'in bir antikoagülan olan Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle antikoagülan tedavisi gören hastalara ilaç verileceği hususu akılda tutulmalı ve koagülasyon zamanı yeniden tayin edilmelidir. Ayrıca fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve serbest metotreksatın konsantrasyonunu artırabilirler. Böbrek transplantasyonundan sonra Co-trimoxazol ve siklosporin verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu görülmüştür. Sülfonamidler oral hipoglisemik ilaçların etkisini artırabilir. PABA içeren bileşikler ve PABA türevli lokal anestezikler sülfonamidlerin aktivitesini inhibe edebilirler. Salisilatlar, fenilbütazon, probenesid gibi ilaçlar sülfonamid aktivitesini artırabilir.

İlaç / Laboratuar Testi Etkileşmeleri : Trimetoprim komponenti, bağlama proteini olarak bakteriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan yarışmalı protein bağlama tekniği (CBPA) ile yapılan serum metotreksat miktar tayinini etkiliyebilir. Bununla beraber eğer metotreksat RIA (Radyoimmunoassay) ile ölçülürse, hiçbir etkileşim meydana gelmez. Sülfametoksazol ve trimetoprimin varlığı, kreatinin miktar tayini için yapılan Saffe alkali pikrat reaksiyonunu etkiliyebilir. Sülfonamidler, Benedict ve sülfosalisilik asit testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

-Erişkinlerde :Üriner sistem enfeksiyonlarında 12'şer saat ara ile 2 tablet, 10-14 gün süre ile verilebilir. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır.
-Çocuklarda : Üriner sistem enfeksiyonlarında veya akut otitis media'da tavsiye edilen doz; 24 saatte eşit iki parçaya bölünerek verilen 8 mg/kg trimetoprim ve 40mg/kg sülfametoksazol'dür. Bu dozun aynısı shigellozisin tedavisinde 5 gün süre ile kullanılır. 12 yaşın altındaki çocuklarda "Metoprim pediatrik süspansiyon" şeklinin kullanılması tavsiye edilir.
-Böbrek yetmezliği olan hastalarda :
Kreatinin Klerensi Tavsiye edilen doz
(ml / dak)
30'un üzerinde : Mutat standart doz. (2 tablet sabah-2 tablet akşam)
15-30 : Mutat standart dozun yarısı (1 tablet sabah-1 tablet akşam)
15'in altında : Kullanılması tavsiye edilmez.

- Erişkinlerde kronik bronşit akut alevlenmelerinde : Her 12 saatte bir 2 tablet, 14 gün süre ile verilir.
- Pneumocystis carinii pnömonisinde: Günlük doz 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg Sülfametoksazoldür. 6 saatte bir, eşit dozlar halinde, 14 gün süre ile tatbik edilir.
- Gonore için erişkin dozu : 1 günde, sabah ve akşam 5 tablet (12 saat ara ile) Metoprim tercihen yemekten sonra, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

Üretici Firma:

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (216) 306 62 60
Email: [email protected]ünirsahin.com

Metoprim Fort 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Metoprim Fort 20 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Metoprim Fort 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Trimetoprim + Sulfametoksazol


Barkod Numarası: 8699523010089

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çavuşoğlu Mh. Sanayi Cd. No: 22 Kartal - İSTANBUL
Telefon: (216) 306 62 60
Email: [email protected]ünirsahin.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.