Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bakton 30 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Sülfonamidler ve Trimetoprim » Sülfonamid ve Trimetoprim Kombinasyonları » Trimetoprim ve Sulfametoksazol

Formülü:

Her tablette;
Trimetoprim 160 mg, Sulfametoksazol 800 mg içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Solunum yolu enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit,bronşektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil) ,akut otitis media, sinüzit .

Üriner sistem enfeksiyonları; akut ve kronik sistitler, piyelonefrit,üretrit, bakteriyel prostatit, gonokoksik üretrit de dahil her iki cinste de rastlanan genital enfeksiyonlar .

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; akne, piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralar.

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları;Turist diaresi (Enteropatojen E.coli'nin sebep olduğu gastroenterit de dahil olmak üzere),tifo ve paratifo, tifo portörlüğü,basilli dizanteri ve kolera.

Diğer bakteriyel enfeksiyonlar; septisemi, akut ve kronik osteomiyelit, akut brusellozis, mycetoma (gerçek mantarlara bağlı olanların dışında) ve nokardiyozis vakalarında da etkilidir.

Bakton ayrıca toxoplazmoz, boğmaca salgınlarının önlenmesi, bazı granülositopenik hasta guruplarında duyarlı gram negatif mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlara karşı profilaksi, dental ve periodontal enfeksiyonlar, mikroorganizmalar in vitro duyarlı olduklarında menenjit vakalarında yararlı olabilir.

Kontrendikasyonları:

-Sulfonamid ve trimetoprime karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda,

-Folat yetersizliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda,

-Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmaz.

Sulfonamidler plasentadan geçer ve sütle atılır. 2 ayını doldurmamış yeni doğanlarda kernikterusa neden olabilir.

Uyarılar/Önlemler:

Sulfonamid alanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına bağlı olarak ani hepatik nekroz, agronülositoz,aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gözlenebilir. Cilt reaksiyonları (kızarıklık,döküntü v.b.) ve diğer advers etkiler ilk ortaya çıktığı anda ilaç derhal kesilmelidir. Serum kreatinin bilirübin ve alkalen fosfotaz seviyelerini yükseltebilir.

Serum metotreksat seviyesini etkileyebilir.Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır

Folat yetersizliği olanlarda, çeşitli allerji ve bronşial astım hallerinde de dikkatle kullanılmalıdır. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yetersizliği olanlarda hemoliz görülebilir.

Kristalüri ve taş oluşumunu engelleyebilmek için tedavi sırasında hastanın yeterli idrara çıkmasını sağlamak amacıyla bol sıvı alınması önerilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Hemotolojik reaksiyonlar: Agranülositoz, aplastik anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi.

Allerjik reaksiyonlar :Eritema multiforme,Stevens-Johnson sendromu,jeneralize cilt erüpsiyonları,epidermal nekroliz, ürtiker,serum hastalığı, pruritus, eksfolyatif dermatit anaflaktoid reaksiyonlar, periorbital ödem, konjonktival ve skleral kızarıklık, fotosensitivite, artralji, allerjik myokardit.

Gastrointestinal reaksiyonlar :Glossit, stomatit, bulantı, kusma, karın ağrısı, hepatit, hepatik nekroz, diyare, psödomembranöz kolit,pankreatit.

Santral Sinir Sistemi :Baş ağrısı, periferal nörit, mental depresyon, konvülsiyon, ataksi, apati, tinnitus.

Diğer Reaksiyonlar :İlaç ateşi,oligüri veya anüriyle seyreden toksik nefroz, periarteritis nodosa.

İlaç etkileşimleri:

Başta tiazidler olmak üzere diüretik kullanan yaşlı hastalarda trombositopeni insidansında artış gözlenmiştir.

Varfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzar. Bu nedenle dikkatle kullanılmalıdır. Fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Metotreksat'ı plazma proteinlerine bağlanma yerinden ayırarak serbest metotreksat konsantrasyonunu arttırır. Hipoglisemik ajanların hipoglisemik etkilerini arttırabilir.Böbrek transplantasyonundan sonra siklosporin-kotrimoksazol verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu gözlenmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

1.Üriner sistem enfeksiyonlarında:

Alt üriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz halinde kullanılabilir.

Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreyle kullanılmalıdır.

Önerilen mutad doz 12 saat arayla 1'er tablettir.

2.Shigellozis'te aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir.

3.Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde :

14 gün süreyle 2x1/2 Fort tablet kullanılır.

4.P.carinii pnömonisinde:

Uygulanacak günlük total doz 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sulfametoksazol olup,bu doz 6 saat aralarla ve 14 gün süreyle verilir.

Böbrek fonksiyonu bozuk olan erişkinlerde :

Doz kreatinin klerensine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır;
Kreatinin klerensi(ml/dk) >30 ise,Normal Erişkin Dozu;15-30 ise Normal Erişkin Dozunun Yarısı; <15 ise doz kullanılmaz.

Bakton Fort Tablet kullanılırken erişkinlerde günlük idrar miktarı en az 1200-1500 ml olmalıdır.Tabletler 1 bardak su ile (240 ml)boş mideye alınmalıdır (Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra).AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ :

Aşırı doz belirtileri bulantı,kusma,mental ve görme bozuklukları,ateş,kolit,kemik iliği depresyonu ve karın ağrısı ile ortaya çıkar.Tedavisi semptomatik olup, gastrik lavaj ve zorlu diürez yapılır.Aşırı duyarlılık reaksiyonları steroidlerle tedaviyi gerektirir.Kalsiyum folinat 3-6 mg dozunda I.M.olarak 5-7 gün verilir.

Üretici Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Bakton 30 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:1.7.2011)

Bakton 30 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Bakton 30 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Trimetoprim + Sulfametoksazol


Barkod Numarası: 8699516011017

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.