Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Trifen Fort 800/160 20 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Sülfonamidler ve Trimetoprim » Sülfonamid ve Trimetoprim Kombinasyonları » Trimetoprim ve Sulfametoksazol

Formülü:

Tablet : Trimethoprim, 160 mg; Sulfamethoxazole, 800 mg.
Süspansiyon : Trimethoprim, 40 mg; Sulfamethoxazole, 200 mg/5 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Solunum yolu enfeksyonlarında: Akut ve kronik bronşit, pnomoni, bronşiektazi, sinüzit, farenjit, ottitis media. Gastrointestinal sistem enfeksiyonları: Basili dizanteri, tifo, paratifo, kolera. Üriner sistem enfeksiyonları: Akut ve kronik sistirt, piyelonefrit, prostatit, üretirt, gonokoksik üretrit, kadın ve erkeklerde görülen genetal enfeksiyonlar. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlar. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları: Apse, fronkül, enfekte yaralar ve piyederma genel Bakteriyel enfeksiyonlar: Akut ve kronik ostemiyelit,akut bruselioz, nocardiosis gibi enfeksiyonlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Karaciğer parankima afeti olan hastalarda kulllanılmamalıdır. Devamlı plazma seviyesi kontrolleri yapılmıyorsa ağır böbrek yetmezliği olanlarda kontrendikedir. Trimetoprime ve sulfamitlere aşırı olan hastalarda ve doğumdan sonraki 6 haftada prematüre ve yeni doğan bebeklere verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

İlaç yaşlı ve karaciğer, böbrek fonksiyonları hastalarla bu kimselerin kullandığı başka ilaçlarında tedavisini gördüğü durumlarda verilirken yan tesir belirtilerinin artacağı göz önüne alınmalıdır. kan diskrazileri, aksüdatif eryhema , toksik epidermal nekroliz gibi reaksiyonlar nadir de olsa fulminant, karaciğer nekrozu gibi yan etkilere bağlı eks vakaları görülebilir.Bu sebepten dolayı tedavi süresi ve dozu mümkün olduğu kadar kısa ve az olmalıdır.
Yaşlılarda süre ve doz tayin edilmelidir.
Gebelerde ve emziren annelerde ilaç kullanılırken teratonejik risk taşımamasına rağmen, folik asit metabolizmasına karıştığından dolayı, tedavi müddetince günde 5-10 mg folik asit verilmesi icap eder.
Gebeliğin son devresinde ise ilaç doğacak çocukta kernikterius bakımından kullanılmamalıdır. Trimetoprim ve sulfametoksazol anne sütüne geçtiği için emziren anneden bebeğe geçer. Bu durumda sütteki konstrasyonu çok düşük olamsına karşın yine de risk yaratır. Bu durum dikkate alınarak hareket edilmelidir. Ciddi hematolojik bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kan tablosunu etkileyebilir. İlaç uzun süreli ve aşırı dozda kullanıldığında
blirubini yükseltir. aplastik anemi, megaloblastik anemi, agranülositoz, lokopeni, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi, purpura, toksik epidermal nekroliz, allerjik miyokardit, anafilaksi, allerjik reaksiyonlar, ilaç ateşi, titreme, ürtiker, kaşıntı, fotosantivite eritema, mültiforem, Stevens-Johnson sendromu, sistemik lupus eritamatoz, hepatit keratinin artması, intersitisyel nefrit, oligüri, anüri, kristal üniri, toksik nefroz, periferal nefrit, ataksi, kulak çınlaması, baş dönmesi, yorgunluk, iştahsızlık, uykusuzluk, artralji ve miyalji görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Fenotoin, antikonvulsan, folik asit intibitörü, metotraxate, oral hipoglisemik ajanlar, oral antikoagülanlarla etkileşir. Fentoin'in serum düzeyini arttırıp toksik seviyeye getirebilir. Folik asit ile kullanıldığında, antogonist etki yapar. metotraxate'in serum düzeyini arttırır. Tolbutamid tedavisi gören diyabetli hastalarda hipoglisemik yanıtı bu ilacın plazma proteinindeki bağından uzaklaştırarak plazmadaki seviyesini artırdığı doğrultudadır. Varfarin'in antikoagülan etkisini arttırır.

Kullanım şekli ve dozu:

Süspansiyon:İki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamlıdır.Çocuklara: Solunum yol, üriner sistem enfeksiyonları, akut otitis media (orta kulak iltihabı) ında 8 mg/kg Trimetoprim +40mg/kg Sülfometaksazol hesabı ile bulunan günlük doz ikiye 12 saat ara ile verilebilir. Bu tedavi 10 gün süre ile devam ettirilir. Bu tedavi Shigellosin tedavisi için 5 gün kafidir. 2 aylıktan büyük çocuklarda genel tedavi, her 12 saatte verilmek üzere 10 kg 5 ml 1 ölçek20 kg 10 ml 2 ölçek 30 kg 15 ml 3 ölçek 40 kg 20 ml 4 ölçek Tedavi süresi enfeksiyonun şiddetine göre en az 5 gün olmalı ve hastalık belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra da 2 günlük bir idame etedavisi tatbik edilmelidir. 12 yaşından büyük çocuklara ve büyüklere: Mutad doz 4 ölçek sabah, 4 ölçek akşam, 14 gün süre ile tatbik edilebilir. Ağır vak'alarda maxımum doz, sabah 6 ölçek akşam 6 ölçek'dir, bu miktarı aşmamak gerekir. Pneumocystis çarinli pnömonisin'de: 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg Sülfametoksazol hesabı ile günlük doz hesaplanıp dört eşit parçaya bölünerek 6 saatte bir verilir, tedavi iki hafta sürdürülmelidir. Çocuklar için doz hesabı ile günlük doz hesaplanıp dört eşit parçaya bölünerek 6 saatte bir verilir, tedavi iki hafta sürdürülmelidir. Çocuklar için dozun hesabı: Her 8 kg için 6 saatte bir ölçekdir. Bu hesaba göre 32 kg bir çocuk için 6 saatte bir 4 ölçek'dirFORT Tablet:12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için:- Standart Doz: Sabah 1 adet tablet, akşam 1 adet tablet. Minimum doz ve uzun süreli tedavi için ( iki haftadan uzun) Sabah yarım sabah, akşam yarım tablet. Ağır vakalar için yükleme dozu:Sabah bir buçuk tablet, akşam bir buçuk tablet.Şiddetli enfeksiyonlarda tedavi süresi: En az nbeş gün ve hastalık belirtileri ortadan kalktıktan sonra 2 gün daha tedaviye devam edilmelidir.GONORE (Belsoğkluğu) için doz: Sabah ikibuçuk tablet, akşam ikibuçuk tablet.Akut komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında kadınlar için:İki veya üç adet tablet tek doz olarak verilir.İlaç tercihen yemeklerden sonra ve bol miktarda sıvı ile alınmalıdır. Pneumocystis carinli pnömonisi tedavisinde: 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg Sulfametoksazol hesabı ile tespit edilen 24 saatlik doz dörde bölünüp 6 saat ara ile 14 gün süre ile verilir.Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel dozKreatnin klirensi (ml/dak.)Verilebilir doz 30 ml/dak. üzerinde Standart doz 15-30 ml/dak . arasında Standart doz/215 ml/dak. altında Trifen kullanılmaz.

Üretici Firma:

İlaçsan İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
Telefon: (212) 659 66 98

Trifen Fort 800/160 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Trifen Fort 800/160 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Trimetoprim + Sulfametoksazol


Barkod Numarası: 8699824010092

İlaç Fiyatı: 10,13 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İlaçsan İlaç  San. ve Tic. Ltd.Şti. Logosu

İlaçsan İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.

İstoç 41.Ada N:23-25 Mahmutbey, Bağcılar - İSTANBUL
Telefon: (212) 659 66 98

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.