Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rocephin Im 1 Gr 1 Ampul

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftriakson

Formülü:

Bir flakon 500 mg seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum içerir. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklorüre eşdeğer 21.3 mg lidokain hidroklorür monohidrat ve steril enjeksiyonluk  su içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Rocephin'e duyarlı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar: sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis'i (hastalığın erken ve geç evreleri), abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, immün sistem bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisi.

Kontrendikasyonları:

Rocephin sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir. Penisiline karşı aşırı hassas hastalarda çapraz alerjik reaksiyonların görülebileceği unutulmamalıdır. Seftriakson veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Rocephin kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, dikkatli bir anamnez alınsa bile anafilaktik şok olasılığı önceden belirlenemez. Seftriakson da dahil olmak üzere hemen bütün antibakteriyel ilaçlar için psödomembranöz kolit oluşma olasılığı vardır. Bu nedenle, antibakteriyel ilaç kullanımını izleyen ishal tablolarında bu tanı, seçenekler arasında düşünülmelidir. Diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi, duyarlı olmayan mikroorganizmaların neden olduğu süper enfeksiyonlarla karşılaşılabilinir. Önerilenden daha yüksek doz uygulanan vakalarda, safra kesesi ultrasonografisinde safra taşını düşündüren gölgeler saptanmıştır. Bu gölgeler Rocephin tedavisinin tamamlanması veya ara verilmesi sonucu kaybolan kalsiyum seftriakson çökeltileridir. Bu bulgulara, nadiren semptomlar da eşlik edebilir. Semptomatik vakalarda, cerrahi olmayan, konservatif tedavi önerilmektedir. Semptomatik vakalarda Rocephin tedavisinin sonlandırılmasına hekim karar verir. Rocephin ile tedavi gören hastalarda safra tıkanmasına bağlı olması muhtemel pankreatit vakaları nadiren bildirilmiştir. Hastaların çoğunda, daha önceden uygulanmış majör bir tedavi, şiddetli hastalık ve tam parenteral beslenme gibi safra stazı ve safra tortusu gibi durumlar oluşturabilecek risk faktörleri bulunmakta idi. Safra çökmesiyle ilgili olarak, Rocephin'in başlangıç etkisi yaratıcı veya kofaktör rolü gözardı edilmemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Rocephin kullanımı sırasında kendiliğinden veya ilacın kesilmesiyle ortadan kalktığı gözlenen yan etkiler aşağıda belirtilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Şimdiye kadar, yüksek doz Rocephin ile güçlü diüretiklerin (örneğin, furosemid) aynı anda uygulanması sonucu herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğuna rastlanmamıştır. Rocephin'in, aminoglikozidlerin renal toksisitesini artırdığına ilişkin bir bulgu yoktur. Ancak, bu grup ilaçlarla birlikte kullanıldığında renal toksisite riski unutulmamalıdır. Rocephin uygulamasının ardından alkol alındığında disülfiram benzeri etkiler gözlenmemiştir. Seftriaksonun kimyasal yapısında diğer bazı sefalosporinlerde bulunan, etanol intoleransı ve kanama sorunlarına neden olabilen N-metiltiotetrazol bulunmaz. Rocephin'in eliminasyonu probenesid ile etkilenmez. Ancak yüksek dozlardaki probenesid klirensi azaltır. In vitro bir çalışmada, kloramfenikol ve seftriakson kombinasyonunun antagonist etki gösterdiği saptanmıştır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

İthalatçı Firma:

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 366 90 00
Email: [email protected]

Rocephin Im 1 Gr 1 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Rocephin Im 1 Gr 1 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Rocephin Im 1 Gr 1 Ampul

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Seftriakson


Barkod Numarası: 8699505771458

İlaç Fiyatı: 254,24 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. Logosu

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No: 4D/101, Sarıyer - İstanbul
Telefon: (212) 366 90 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.