Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sefaktil 500 Mg 14 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

Formülü:

Her film tablet 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil içerir.
Formülde koruyucu madde olarak metil paraben, propil paraben, sodyum benzoat; boyar madde olarak titanyum dioksit kullanılmaktadır.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Sefuroksim aksetil aşağıdaki hastalıklarda teşhis edilen mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
1. Farenjit / Tonsilitis: Streptococcus pyogenes
2. Akut Bakteriyel Otitis Media: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (Beta laktamaz üreten suşlar dahil), Moraxella catarrhalis (Beta laktamaz üreten suşlar dahil) veya Streptococcus pyogenes
3. Akut Bakteriyel Çene altı Sinüziti: Streptococcus pneumoniae veya Haemophilus influenzae (Sadece non beta laktamaz üreten suşlar dahil)
4. Akut Bakteriyel Şiddetli Kronik Bronşit ve Sekonder Akut Bronşit İnfeksiyonları: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (Beta laktamazın negatif suşları) veya Haemophilus parainfluenzae (Beta laktamazın negatif suşları)
5. Komplike olmayan Dermal İnfeksiyonlar: Staphylococcus aureus (Beta laktamaz üreten suşlar dahil) veya Streptococcus pyogenes
6. Komplike olmayan Üriner Kanal İnfeksiyonları: E. Coli veya Klebsiella pneumoniae
7. Komplike olmayan Gonorhea:
Üretral ve endoservikal: Neisseria gonorhoeae'nin penisilinaz ve non penisilinaz üreten suşları
Bayanlarda görülen Komplike olmayan gonorhea, rektal,: Neisseria gonorhoeae'nin non penisilinaz üreten suşları
8. Erken Lyme hastalığı (Erythema migrans): Borrelia Burgdorferi

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Her ne kadar Sefuroksim aksetil penisilinlere duyarlı olan şahıslarda genellikle emniyetle
kullanılabilmekteyse de bazı sefalosporinler ve penisilinler arasında çapraz reaksiyonlar bildirilmektedir. Bu nedenle penisilinlere karşı anafilaktik reaksiyon göstermiş olan hastalarda
dikkatli davranılmalıdır. Alerjik reaksiyonların ortaya çıkması halinde derhal ilaç kesilmelidir. Gerekirse uygun ajanlarla (Presöraminler, antihistaminikler, kortikosteroidler gibi) hasta tedavi edilmelidir. Uzun süreli tedaviler, antibiyotiğe hassas olmayan mikroorganizmaların (Ör: Candida, Enterococci, Clostridium difficile) aşırı üremesine neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımıyla psödomembranöz kolit meydana gelebilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında veya sonrasında ağır diyare görülmesi halinde ilacın kesilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi (oral vankomisin gibi) gerekebilir.
Lyme hastalığının sefuroksim ile tedavisini takiben Jarish -Herxheimer reaksiyonu, (titreme, ateş, tansiyonda önce yükselme sonra düşme) görülebilir. Bu reaksiyonun antibiyotiğin hastalığa neden olan patojen (Borrelia burgdorferi) üzerindeki bakterisit etkisinden kaynaklandığı hastaya açıklanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

HAMİLELİKTE KULLANIM (Kategori B):
Sefuroksim aksetil ile üreme ve fertilite üzerine yapılmış çalışmalarda, sıçanlar ve farelerde fötüs üzerinde zararlı etki görülmemiştir. Ancak gebelerde Sefuroksim aksetil ile yapılmış kontrollu çalışma yoktur. Bu sebeple sadece zorunluysa kullanılmalıdır.

LAKTASYON:
Sefuroksim anne sütüne geçtiği için emziren annelerde dikkatli davranılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefuroksim genellikle çok iyi tolere edilen bir antibiyotiktir. Ancak sefuroksim kullanımıyla nadir olarak aşağıdaki yan etkiler gözlenebilir:
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare ve buna bağlı kilo kaybı, abdominal ağrı ve kramplar, midede şişkinlik, hazımsızlık, nadiren pseudomembranöz kolit.
Hepatik: Serum bilirubin ve karaciğer enzimlerinde (SGOT, SGPT ve LDH) geçici yükselmeler, karaciğer ağrısı,
Santral: Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, uykusuzluk, susuzluk hissi
Kardiyovasküler: Taşikardi
Hemopoietik: Nadiren geçici eozinofili, pozitif Coombs testi, serum hastalığı
Hipersensitivite: Deride kızarıklık, hipersensibiliteye bağlı olarak ürtiker, deri döküntüleri, kaşıntı, deride pul pul dökülmeler, toksik epidermal nekrolizis (egzantemik nekrolizis), eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, çok nadir olarak anafilaksi
Diğer: Vajinitis, vajinal candidiazis, ateş, disüri, titreme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ağızda yaralar, dilde şişkinlik, anoreksia, dispepsi, kas krampları, kas sertliği, üretra ağrısı
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefaktil'in biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası
absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs Testi pozitif bulunmuştur. Idrarda glukoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling Solüsyonu, Clinitest) Sefuroksim aksetil bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim aksetil, kan
şekeri tayininde kullanılan Ferri siyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Antibiyotik, enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Sefaktil Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır.
Eğer bir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz mümkün olan en kısa sürede alınmalı ve sonra tedavi eskiden olduğu gibi sürdürülmelidir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Sefaktil aşağıda belirtilen dozlarda kullanılmalıdır:
Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar:
Üst solunum yolu enfeksiyonları (Örn: Farenjit, tonsilit, sinuzit): 10 gün süreyle günde 2 defa 250 mg
Hafif ve orta şiddetteki alt solunum yolları enfeksiyonları (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar): 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg veya 500 mg
Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları: 5-10 gün süreyle günde 2 defa 125 mg veya 250 mg
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 10 gün süreyle günde 2 defa 250 mg veya 500 mg
Erken Lyme hastalığı: 20 gün süreyle günde 2 defa 500 mg
Komplike olmayan gonorede: 1 g'lık tek doz

PEDİYATRİK KULLANIM:
3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim kullanımıyla ilgili deneyim yoktur.
3 ay - 12 yaş arası çocuklarda akut bakteriyel çene altı sinüziti için Sefuroksimin güvenlik ve etkinliği kanıtlanmıştır.
Tablet yutabilen çocuklarda:
Farenjit/Tonsilit:125 mg (Günde 2 defa) 10 gün
Akut otitis media:250 mg (Günde 2 defa) 10 gün
Akut bakteriyel çene altı sinüziti:250 mg (Günde 2 defa) 10 gün
GERİATRİK KULLANIM:
12 - 64 yaş arası hastalar ve geriatrik hastalardan oluşan iki gruba infeksiyonun tipine göre 125 mg - 500 mg arası dozlarda sefuroksim aksetilin uygulandığı bir klinik çalışmada, iki grup arasında ilacın etkinliği bakımından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.
Yaşlı hastalarda sefuroksimin serum yarılanma ömrü artmış ve plazma düzeyleri yükselmiştir. Doktor kontrolünde doz ayarlaması yapılabilir.

Sefaktil 500 Mg 14 Film Tablet Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Sefaktil 500 Mg 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefuroksim Aksetil


Barkod Numarası: 8699580090086

İlaç Fiyatı: 16,2 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.